Loesje vertelt over ouwer worre en… beweege

beweegeLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en ik wil u eers zegge. Alles van mij leefe is weer gewoon. Mij vrouw doe ze eigen ding en zij hoef niks niemeer te telle van ze stemme. Maar zij zeg Loes misschien folgende jaar wel weer. Zoies weet jij nooit en kan jij nie foorspelle. Het lig aan onse poolietiek maar daar heb ik mij ferstand nie van. Maar mij vrouw zeg Loes ook al hebbie er jou ferstand wel van, zoies kan niemand niemeer folge. Selluf vin ik assie leefe niemeer kan folge waar bennie dan mee beesig. Mij eigen erfaring is, jij heb er niks nie ofer te zegge. Jij kan beeter jou kop nie gek maake weeges leefe gaa alteit door. Assie selluf lief ben foor iedereen kom leefe alteit goed.

Rustig

Deze week was onse leefe rustig en alles was gewoon. Selluf dee ik feel op mij denkpaal ligge en ik dee aan slaape. Maar mij vrouw zeg Loes jij moet ook een beetje doen aan beweege. Ik zeg u eerluk, jij weet nie wat jij hoor. Beweege vin ik niks nie aan, ik doe liefer aan eete. Mij Bert doe wel aan beweege weeges hij heb artroosie. Assie artroosie heb moet jij wel foorsichtig zijn met jou beweege. Maar assie nie beweeg kan jij niemeer op jou fensterbank en mij Bert heb ze werk op ze fensterbank. Dan moet jij in jou beweeging blijfe.
Mij Bert heb ook heel feel breede poote. Daar ben ik wel heel feel van gesjarmeer. Maar jij weet ook, zoies kom nie somaar. Daar moet jij heel feel foor treene. Selluf heb ik mij heel feel breede leefeswerk. Dan weet jij Loes treen op ze eigen maanier. Ook al ben ik op mij seeniejorleeftijd, jij wil tog fit blijfe van jou leefeswerk.

Beweeging

Maar mij vrouw zeg Loes misschien moet jij ook een keer jou andere beweeging maake. Selluf vin ik van nie maar jij heb er niks nie ofer te zegge. Staa mij vrouw inees foor mij neus en ik lag op mij denkpaal. Ik dee faanatiek aan slaape. Mij vrouw zeg Loes nu heb ik tog iets heel feel leuks. Dan weet jij nie wat jou te wachte staa en wat mij vrouw nu weer fersonne heb. Inees houw zij ze feereding foor mij neus en ik mog ruike. Toen swiep zij inees op en neer met ze feereding. Jij denk jou vrouw foel ze eigen misschien nie zofeel goed?
Maar zij roep entoesjas Kom Loes, kom op!! Toen kwam inees iets ofer mij eigen heen. Het Beweegingwas zo een speesiejaale gefoel in mij poot en in mij kop. Dattie foel jij wil meppe! U kan het zien op mij akziefootoo, van mij eigen ferzin ik zoies nie. Ik dee mepp, mepp en nog een keer mepp, mepp! Mij poot was inees heel feel in ze akzie. Mij vrouw was zofeel trots en zij dee kriebele met ze feereding en ik dee heel feel hard spinne. Ik zeg u eerluk, van mij eigen foelde ik mij heel feel goed en faanatiek en ook heel feel moe. Jij ben wel seeniejorpoes, dan moet jij reekening houwe met jou hart. Jij kan ook oferdrijfe en daar wor niemand nie gelukkig van.

Slaape

Toen heb ik mij heele afond geslaape weeges jou lijf moet hesstelle. Mij folgenne dag dee mij poot zeer van mij spierspijn. Dan weet jij dattie iets gedaan heb. Jij ben geen agtien meer zowals jou jeug van teegeswoordig. Mij Doorie doe feel aan poinke en Japie van mij dinnetje Cato doe aan boomklimme en doose ferbouwe. Zoies vin ik op mij leeftijd oferdreefe maar in mij wiekent dee ik wel op mij balkon zitte. Mij vrouw was beesig met opruime van blaadjes. Ik dee aan kontroole en ik dee rondloope. Mij vrouw moes mij binne beweegeroepe, egt waar. Ik dee zofeel aan beweege dat ik mij heele balkon heb gesien.
Dan ben jij wel goed beesig en mij buik had heel feel begeerte weeges jij ferbrand al jou enersjie. Toen heb ik twee bakjes van mij eete op en het was mij inhaalslag. Mij erfaring is beweege kannie sonder eete. Assie ouwer ben weet jij zoies.

Dank u wel

Loesje

20 thoughts on “Loesje vertelt over ouwer worre en… beweege

 1. Goeiemorgen Loes, je vrouw heeft echt verstand van politiek. Maar als we tussen nu en volgend jaar weer moeten stemmen weet ik niet of ik weer ga. 📝
  Maandag moest Sam naar de dierenarts om haar gebit schoon te laten maken. En er werd een kies getrokken. Smiddags haalde ik haar weer op en hoorde van de assistente dat Sam er niets aan had gevonden en iemand’s schoenen had vol geplast. Ze heeft lang last van de narcose gehad, maar nu is alles weer gewoon, gelukkig.
  Jij hebt veel aan je beweging gedaan Loes; je ziet er héél strak uit op je actiefoto! Pom wandelt veel, Sam tikt af en toe tegen een balletje en ik lig vooral met koffie en boeken op de bank. Maar 1x in de week doe ik aan fitness. Op de loopband en de fiets en squads maken. Als senior moet jij niet té krakkemikkig willen zijn.
  Groeten aan Zusje en je vrouw. Doe je voorzichtig als je nog op je balkon komt; het wordt glad vandaag. 🌨🌨🌨
  Kim en Sam en Pom.
  ☕ ☕ ☕

  1. Lieve mevrouw Kim en mij dinnetjes Sam en Pom,

   wat fertellie mij eigen nou? Moes Sam naa ze dokter en heb hij ze kies opereert. Oooh van mij eigen zou ik zoies nooit nie durfe maar Sam heb ze eigen heel feel goed laate hoore. Selluf ben ik blij, mij bek is leeg en ik doe tog goed eete. Maar mij operaazies is mij traumaa.
   Doe Pom feel aan tuinwannele en Sam mep soms teege ballies. Dan is zij allebei goed beesig. En u ben heel feel slim dattie denk om u gezond. Selluf ken ik het nie, skwots en mij vrouw zeg Loes zoies is niks nie foor jou poote. Maar u ben heel feel goed beesig en u heb zofeel gelijk. Assie ouwer wor moet jij nie krak van mik worre maar van mij eigen vin ik het wel genoeg zo. Mij vrouw zeg Loes zo af en toe maar selluf lig ik liefer op mij denkpaal. Slaape en eete doe ik wel heel feel faanatiek en dank u wel dattie vin dat ik er strak uitzie op mij akziefootoo. Mij vrouw zeg Loes deze is zo een groote kompliement foor jou eigen.
   Hoop dattie Saame u fijne dag heb en ik doe zachte kopjes geefe foor Sam en Pom en u eigen,

   Loesje

 2. Ooo mij liefe tante Loesje!
  Mamma seg se hoop dat uw Frauw follegent jaar weer stemme gaa telle en niet pas oofer fier jaare ofsoo…
  Ik heb der geen ferstant fan.
  Maar ik fint het wel heeeel knap dat U een akzie footoo heef!
  En wat foor ééntje! Het hat soo fan onse Simon kunne weeze weeges fan Simon kan je ook geen footoos maake astie beweeg.
  Dan sie je alleen een witte sliert op je footoo en meer nie.
  Beweege is goet weeges dan foel je je oer.
  Maar dat U liefer lig te dutte snappe wij ook hoor.
  Heef U dat feertje nau nog gefange?
  En kreeg U wel een snoepie naa het beweege?
  Weeges U heef heelemaal gelijk, fan beweege ga je eete en eete is goet foor iedereen se leefeswerrek!
  Oja Tante! Foor ik het fergeet te fertelle!
  Weet U wat er gistere gebeurde toen ik me blog onlaain hat??
  Oopaa hat geree-ageer!
  En hij seg hij hout mij in se gaatje!
  En hij heef engels gesprooke weeges Tiga snap dat en nau sit Tiga met se traan in se oog in het raam te kijke naar de lug.
  En hij wagt op reege weeges dat is Oopa die pinkel seg hij.
  Naames me broers wens ik U een heele mooie dag met feel slaap en lekker eete fan garnaale in sjelei enso.
  Lief kopje fan Leootje

  1. Lieve Leootje,

   hier is jou Tante Loesje en zij moet jou eigen ies fertelle. Toen mij broer Oopa Floris nog in onse huis leef en Tante Loesje Mantelpoes was heb wij soms ook aan praate daan. Soms heb Oopa nog ze hellere mooment gehad en hij zeg toen. Loes als ouwe katerman foel ik keivetveel feranwoordelukheid foor al die jonge katermanne. Hij was er gek op Leootje en hij was ook heel feel gek op ze jonges uit de Haag. En hij heb nog gezeg, nie links of nie regs maar van mij eigen houw hij jullie mee in ze gaatje en zorgie dattie nooit nie onspoor. En hij doe Engelands praate met Tiga weeges zo is Oopa. En dan kom er feel emoozie. Hij pinkel nie foor ze eigen zofeel, het is ze emoozie van liefde foor ze kleine jonges. Selluf denk ik, hij scheur ze heele Pinkelweide af foor jullie. Hij heb ze goede hart maar jij moet nooit nie fergeete. Oopa is deement en hij heb er van ze eigen geen errug in maar ze liefde kom wel uit ze hart.
   Jou Tante Loesje heb geen snoepje gehad toe zij zofeel hard heb gemepp. Jou Tante moes eers bijkoome weeeges uitgeput van ze poote. Maar daarna heb ze heel feel moete eete. Jij ben zo een slimme jonge. Eete en snoepies is van onse allegroose belang.
   Jij krijg mij zachte kopjes en het is foor jou heele faamielie van de Haag,

   Tante Loesje

    1. Oooh eg waar mij Leoootje en zeggie maar, jullie Tante Loesje begrijp zoies en selluf doe ik heel faak om mij eigen fisboer roepe.
     Maar mij vrouw zeg Loes deze is iets anners maar selluf vin ik, fis is fis…..

     Tante Loesje

     1. Hajooooooooooooo mamsie.

      Uwes moet ook eens gaan poinke. Hihihihihi. Dat isse sooooo weuk. Weet uwes… uwes hoef maar 1x poinkie te doen en uwes plupperpuik gaat dan ferder poinke. Uwes moet dan aween poinkiepoinkiepoinkiepoink segge. Hihihihihihihihihihi.
      Mammie? Ikke wor beina fijf jaar. As ik morrege bij uwes ben dan set ik de masjiene op grootere sentjes uitdraaje. Kan ik meer garrenaale foor uwes koope. Kan uwes nog beeter poinken. Hihihihihihihi. Poinkiepoinkiepoinkiepoink
      Koeskoes mamsie😽😽😽
      Ikke hau uwes

 3. Lieve Doorie van Mamsie van ze Wamsie,

  Mamsie hoop dattie deze ree-akzie krijg weeges er staa geen anwoorde onner jou letters. Maar zij doe ze bes…
  Mamsie gaa nooit nie poinke weeges zij breek ze poote en dat moetie nooit nie wille. Mamsie heb respek foor ze leefeswerk en zij hoop dattie ook respek heb.
  Hebbie foorige week Mamsie ze sentjesmasjies gemaak? Jij gaa nie frouwdeere met Mamsie ze sentjes, jou Mamsie gaa jou eigen goed in ze gaatje houwe. Jij ben tog zo een opgroeienne poeber.
  Brengie Mamsie ze garnaale mee en misschien heb Jantje Smit deepressie weeges Fooledam. Dan doe jij maar met ze reemoelaadesaus alstoeblief dank wel

  Mamsie kijk naa jou eigen uit mij beebie,

  Koes koes van jou MammaLoesje

 4. Lieve Loesje,

  Wat lees ik nu toch weer, je bent in beweeging geweest om veertjes te vangen.
  Zo hey dat vind ik nog eens super gaaf, en als je dan bent uitbeweegd dan hoort daar uiteraard een lekkere fismaaltijdje bij.
  Ben mega trots op jou Loesje want als je beweegt dan krijg je honger en als je honger hebt ga je weer lekker eten, en van het lekkere eten wordt je levenswerk extra mooi!
  Dat is een win win momentje vind ik, goed bezig lieve Loesje.

  Pootje van Tommy!

  1. Lieve Tommy,

   dank jou wel van jou ree-akzie en van wattie mij eigen nu zeg. Assie beweeg krijg jij honger en assie honger heb krijg jij eete en het is makkareele in sjelei van garnaaale. Maar nie elke dag zeg mij vrouw weeges dat zij dan faijjiet gaa. Dat wil zij bie heb ze mij eigen fertel.
   Maar selluf vin ik, assie mij eigen uitdaag foor feere van beweege dan is makkareele mij troos. Weeges selluf houw ik heel feel meer van eete maar ik doe wel heel feel mij best en mij poot kan heel feel goed mepse doen.
   Hoop dattie jou fijne wiekent heb Tommy met jou baasje en jou deeltijdbaasje en misschien krijgie ook makkareele maar misschien ook feere,

   Zacht kopje van mij eigen,

   Loesje

   1. Lieve Loesje,

    Ik zag dat je héél goed kon meppen, je was echt super oer.
    En als je dan oer bent moet je daarna bijkomen en wat eten, en als je vrouw geen makkareel in sjelei van garnaale kan betalen.
    Dan is er vast wel een ander soort vis in lekkere sjelei die net zo lekker is.

    PS soms doe ik wel eens tegen iets meppen maar zelden tegen een veer

    Pootje van Tommy!

    1. Lieve Tommy,

     van mij eigen mep ik nooit nie maar als mij vrouw met ze feere aan kom zette dan moet jij wel. Jij kannie alles ofer jou eigen heen laate gaan.
     Misschien kannie het ook proobeere Tommy? Jij foel er niks nie van maar wel jou annere dag weeges spierspijn,

     Zachte kopjes van mij eigen,

     Loesje

 5. Hoi lieve Loes,
  Wat fijn dat alles weer gewoon is bij jullie…….heerlijk!!!!
  Maar wat goed dat je met je vrouw en het verenstokje gespeeld hebt.
  Maar wij weten wat erachter zit hoor!!!!
  Je vrouw vindt dat verenstokje zoooooo leuk en wil ermee spelen…….maar het is leuker om dat met z’n tweeën te doen.
  Vandaar dat ze jou gevraagd heeft.
  De volgende keer moet ze Zusje maar vragen om met haar te spelen!!!!
  Wandelen over het balkon is volgens ons meer dan genoeg beweging!!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal
  😽😽😽😽😽😽🐔🐔😘

  1. Lieve Panda, Belle, Moby, Dopey, Tica, Izzy, Pippi, Dotje en mevrouw Ceciel,

   dank wel van jullie ree-akzie en jullie heb heel feel gelijk. Mij vrouw vin onse feerestokje heel feel leuk. Maar nu kom mij gehijm. Mij Zusje mep zofeel hard, mij vrouw schrik erfan. Zij zeg Zusje moet Mepser worre. En Zusje heb ze eigen truuk. Zij gaa stiekum ze feerestokje pakke en dan ren ze met ze feere in ze bek door onse huis. Mij Zusje is heel feel gek op feere. Selluf heb ik liefer mij makkareele maar mij vrouw zeg Loes daar gaa ik nie mee swiepe! Dan hebbie er niks nie ofer te zegge.

   Zachte pootjes van mij eigen,

   Loesje

 6. Lieve Loesje, oh wat lees ik nu, jij bent aan het beweege geweest, saame met jouw frau veervangen. Wat goed van jou Loesje, je was faanaatiek bezig zie ik op de foto.en dan hep je de folgende dag een beetje spierpijn in de poote. Dat gaat wel weer oofer hoor. Ik find op het balkon loope ook een goeie oefening hoor. Krijg je ook nog frisse lugt. Pasa is ook niet egt van het beweege hoor. Ik probeer met balletjes en muisjes te gooien, soms gaat hij er achter aan en soms blijft hij gewoon voor zich uit kijken. Liggen en slaape vint hij het fijnste, en eete, dat wil hij de hele dag wel. Lieve Loesje dinnetje je hebt een mooie blog geschreefe waar wij van hebbe genoten. Jouw fisboer komp stras nog wat garrenaale in oestersous brengen voor je. Knuffels van Ina, Pasa en dinnetje sterretje Floortje.

  1. Lieve mevrouw Ina, mij vriendje Pasa en mij Sterre dinnetje Floortje,

   dank wel dattie mij eigen zofeel goed begrijp en dattie zeg. Loes frisse lugt is ook heel feel fijn. Zo vin ik het ook van mij eigen. En ik doe ook als Pasa als mij vrouw met dinge gooi. Dan staar ik gewoon foor mij eigen uit lieve mevrouw Ina. Mij erfaring is assie gaa renne wil jou vrouw dattie jou heele dag gaa renne. Dat moetie nooit nie wille. Jij moet jou vrouw nie wijser maake dan dattie nooit nie gaa worre. Zo vin ik dat van mij eigen. En Pasa weet zoies ook lieve mevrouw Ina.
   Hoop dattie Saame u fijne wiekent gaa hebbe met knuffels en sneks en mij vrouw zeg Loes jou bel gaa. Het is mij fisboer!!!
   Dank u wel lieve mevrouw Ina, nu gaa ik heel feel erg geniete,

   Zachte kopjes van mij eigen,

   Loesje

 7. Lieve Loes, gelukkig dat je vrouw weer gewoon thuis, en dat ze niet meer stemmen hoeft te tellen, mijn vrouw zegt dat ze hoopt dat er ergens een hele grote fergissing is gemaakt, maar ik bemoei me nergens mee, ik ben vrienden met iedereen, als ik maar niet teveel hoef te spelen of te beweegen, en wat zie ik nau… was jij zomaar in aksie?, ik moest heeeeel goed kijken of jij het wel echt was Loes, ik kon het gewoon niet geloofen!!, maar je ziet er echt uit als een panter die veeren fangt, ik schrok er gewoon van!, ik find zelf dat beweeging leuk is maar niet teveel, soms willen mijn mensen met me spelen of dat ik ga rennen, maar dan moet ik ze streng aankijken, ik ren en speel alleen als ik dat zelf wil en anders niet!!, ik hoop dat je weer een beetje bijgekomen bent, ik heb maar vast de frietuur aan gezet, en een ekstra grote bak frietjes gebakken, dat je weer op kragten kan komen, er zit lekker veel maajoonesse bij, en ik heb ook nog kouwstikkrooketjes gebakken, daar zitten veel fietamientjes en kalsium en alles wat je noodig hebt in, heeeeeeeeel veel lieve kopjes voor jau en je vrouw en Zusje en Oopa ⭐️ van Kever!!

  1. Lieve Kever,

   wat baķkie mij eigen nou? Kouwstikkrookette met pietaamien en kalsiejum. Oooh en deze zijn heel feel lekker en ik doe gewoon kouwe sonner tande in mij bek. Mij vrouw zeg Loes jij moet nie gekker worre.
   Selluf denk ik Kever misschien heb mij vrouw wel ze fergissing gemaak met al ze stemme. Assie zofeel Stemme hoor weet jij door jou boom jou bos niemeer te vinne. Dan hebbie poolietiek! Leefe heb ze eigen stem maar jij hoef er nie alteit naaste luissere vin ik van mij eigen. Net als dattie nie alteit hoef te beweege weeges jij kan ook oferdrijfe. Gelukkig doe jij ook aan streng kijke zodat jou mense weet dattie beeter kouwstik kan serfeere.
   Jij moet jou mense alteit goed opfoedde Kever, dan hebbie er ze meese plesier van. Maar selluf denk ik mense heb ze eigen poolietiek en jij kan zoies nie alteit folge. Gelukkig hebbie wel jou frietpan en kan jij jou eigen krooket maake. En jij heb jou tuin en jou spieraal en jij krijg heel feel liefde. Dan hebbie poolietiek nie noodig. Mij erfaring is als jou eigen hart goed is smaak jou kouwstik alteit beeter.
   Wij stuur zachte kopjes zonner feere dattie nie hoef te renne, alstoeblief dank wel,

   Loesje

 8. Omasjakcentjes ik hebsse hulpsse van se troepen geblesseerd. Red Omasjakcentjes!!!! Of hebsse u weer aan de ketneepwijnsse gedjonksse. Ik heb eggies een paar keer goed kijkjes daan want ik konsse mijn oogjes niet geloofsse U kunsse ook overdjijfjes of kjijgsse we straks op se tv Loesje in Beweegsse. Ik komsse dit weekend met sjarnaale en ik hebsse smeerolie foor de sjaksjentjes machine. En ik bensse naar de kapper geweesse foor mijn permanensse soda mijn kjullies mooi en goed blijfsse zitten. Dikke koes van ons allemaal en ik hebsse een hartjes kussen met feertjes foor uwes.

  1. Mij lieve kleine beebie Faaletienooo,

   jou Oomasaksentje wil errs zegge, zij heb nie aan ze ketnipwein geseete weeges jou Oopa Floris heb alle flesse leeg getuuter toen hij nog hier was en daarna hebbie erin gepinkel en zoies wil Ooma nooit nie drinke. Misschien dattie op jou tjouwerij ferse flesse kan serveere want deze kannie niemeer preeseteere. Wij herdenk Oopa wel op ze annere maanier.
   Bennie naa jou kapper gewees weeges dat jou krullies dan goed blijf zitte? Oooh mij knappe jonge, jou Oomasaksentje is zofeel trots. Jij wor zo een mooie jonge assie jou prinses foor ze huuweluk fraag of zij met jou wil tjouwe. Maar assie knappe krullies heb kannie nie met jou gaatje in jou bjoekie rondloope mij beebie. Jij moet ook denke aan jou Oomasaksentje.
   Kommie deze wiekent met jou smeersel foor Ooma ze sentjesmasjien? Jou pappie kom ook weeges hij wil groote sentjes maar jou Oomasaksentje vin van nie,

   Koes koes foor alle krullies van jou Oomasaksentje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *