Loesje vertelt over goeie foorneemes…

foorneemes
Lieve iedereen hier ben ik weer op mij eerste Loesjesdag van onse niewe jaar. Mij Bert en ik van mij eigen wille u bedanke foor al u lieve wense. Dan begin jij jou jaar fol van jou goede moed. En wij hoop ook dattie u eigen niewe jaar goed ben begonne.

Jou begin is belangrijk want jij kan het niemeer oferdoen. Mij vrouw zeg Loes onse jaar is nu alweer ses daage van ze leeftijd. Dan weet jij, jou jaar doe gewoon ze eigen ding. Selluf heb ik nie sofeel ferstand van jaare maar ik heb wel mij erfaring. Dattie weet jij moet rustig blijfe en jou eigen nie gek laate maake door jou jaar. Jou jaar begin met fuurwerk, daar heb jij niks ofer te zegge. Jij kan het ferbiede maar lawaai laat ze eigen nie ferbiede. Assie jou jaar met zofeel knalle van lawaai begin dan weet jij, mense ferstaan elkaar soms nie. Lawaai is belangrijk want dan weet jij weer hoefeel belangrijk jou rust is.
Selluf hou ik heel feel van mij rust en dattie weet iedereen is veilig. Rust geef jou hart niewe enersjie en dan kan jij aan jou niewe jaar beginne. Met niewe letters ofer alles wat jou niewe jaar jou ga brenge. In mij hart groei entoesjast zijn foor mij niewe jaar.

foorneemesFoornemens

Zeg mij vrouw inees, Loes hebbie goeie foorneemes gemaak? Dan schrik jij wel want jij lig gewoon rustig op jou denkpaal aan jou jaar te beginne. Soiets moet jij met jou zorg doen, dattie jou leefeswerk ook de kans geef om ze eigen te laate zien aan jou niewe jaar. Mij vrouw keek met ze eene oog naar mij leefeswerk en dan weet jij meteen hoe laat jij leef! En jij kan wel proobeere om jou snorhaar te drukke maar mij vrouw bleef mij eigen aankijke. Toen heb ik mij eigen foorsichtig omgedraai op mij denkpaal, jij moet alteit uitkijke assie zo een leefeswerk heb.
Zij zeg Loes, goeie foorneemes zijn dinge die jij wil doen in jou niewe jaar. Jij neem jou eigen iets foor bijfoorbeeld ofer jou leefeswerk. Ofer mij leefeswerk?! Van mij eigen neem ik mij iedere dag iets foor ofer mij leefeswerk! Dat ik mij leefeswerk koesser met garnaaaale en makkareele! Daar heb mij niewe jaar heelemaal niks mee te maake van ze eigen. Toen heb ik door mij raam naar buite zitte kijke. Mij vrouw weet dan, Loes is er nie! En ze leefeswerk ook nie! Einde diskuusie!

Naadenke

Maar jij ga er tog ofer naadenke. Van mij eigen fraag ik mij af, waarom moet jij goeie foorneemes maake? En waarom zou goeie foorneemes alleen ofer mij leefeswerk moete gaan? Mij gefoel is dat assie deze soort goeie foorneemes maak, jij meestal niks meer mag. Van mij eigen heb ik toen besloote, ik vin er niks aan. Jij moet jou foorneemesleefeswerk alteit bescherme. Jij moet in jou leefe al zofeel. Jij moet jou eigen wasse, jij moet slaape en jij moet op tijd naar jou bak. Dan hebbie tog geen tijd om jou heele dag beesig te zijn met dinge die onsin zijn in jou kop. Mij vrouw heb er niks meer ofer gezeg.
Maar van mij eigen wil ik hier nog wel iets ofer zegge. Assie dinge niemeer mag ga die dinge in jou kop zitte. Jij ben er jou heele tijd mee beesig en jij kan het niemeer loslaate. Waarom begin jij dan aan jou niewe jaar? Dan kan jij beeter in jou ouwe jaar blijfe. Jou niewe jaar moet mooi zijn en dattie er zin in heb. Net als dattie zin heb in jou garnaaale en jou tonijn. Jij moet jou eigen ferheuge op jou niewe jaar want jij maak jou niewe start. Mij erfaring is, jij maak jou beste start met jou leefeswerk regt fooruit en jou kop omhoog! Jij heb niks aan jou kop fol onsin.

Foor elkaar

Mij vrouw zeg Loes maar wat vin jij dan wel belangrijk? Los van jou garnaaale en jou tonijn? Dan krijg jij wel meteen jou andere gesprek assie het mij eigen fraag. Dattie foel, jou meening tel mee en jou leefeswerk mag er zijn. En van mij eigen meening vin ik respek belangrijk. Dattie respek heb foor mense en diere om jou eigen heen. En dattie elkaar in jou eigen waarde laat. Mij Bert mag zofeel assie wil op ze fensterbank ligge en assie dinge moeiluk vin dan ben jij er foor elkaar. En als mij vrouw moe is dan doe ik kopjes geefe, dattie weet Loes fergeet mij eigen nie. Op onse blog leef wij allemaal met elkaar mee. Als iemand het moeiluk heb dan fergeet wij die nie en jij steun elkaar.
Assie oog heb foor elkaar zie jou weereld er zofeel mooier uit. Saame kan jij jou niewe jaar fijner maake. En jij mag tog zijn wie jij ben, ook al bennie kwesbaar of hebbie jou groote buik. Assie jou hart oope zet foor elkaar kan jij elkaar echt zien. Misschien kan jij elkaar dan ook ferstaan. Dattie geen lawaai hoef te maake om jou eigen te laate hoore. Dan kan jou jaar iedere dag rustig wakker worre en gelukkig zijn. Van mij hart wens ik iedereen zo een gelukkig jaar, met mij garnaaale als fersiering. Dan hebbie heelemaal geen foorneemes noodig. Maar jij kan er wel jou leefeswerk van maake!

Met ze hart

En ik wil ook mij tante Sylvia en meneer Ed heel feel sterk zijn wense. Onse dinnetje Elani is onferwacht ofer ze Reegeboogbrug gegaan. En ook heel feel sterk zijn foor mevrouw Annelies want haar lieve vriendje Bommel heb ze koffertje gepak. Hij was agtien van ze leeftijd maar jij ben alteit te jong assie moet gaan. Als Moeder van alle Sterre wil ik zegge, lieve Elani en lieve Bommel, iedereen denk aan jullie met ze hart. Wij fergeet jullie eigen nooit…

Dank u wel,

Loesje

23 thoughts on “Loesje vertelt over goeie foorneemes…

 1. Liev omasagsentje.
  Mijn mamma zeg dat z maare 1 goed foorneem heef en datte is mij nog gelukkiger maak…
  Én ik hebt ook 1 goed foorneem…ikke ga de regenboogburg sluit doen zodat er nieman meer overkan gaan !!
  Mamma zeg dat dat nie kan maar ga het tog probeer doen
  Heleboelveel kroelkopjes van mij én liev aaitjes van mamma
  Uw eigen noameisje

  1. Mij lieve Noameisje,

   wat hebbie jou goeie foorneeme en dattie onse Reegeboogbrug ga sluite. Oomasaksentje heb oferal al gezoch naar ze sleutel maar zij zeg, hj lig nie bij mij visboer. Misschien is onse sleutel zofeel swaar dan ga jij nie met jou verkering Mij kleine Faalentienoo staa sjorre en dattie jou mooie pootjes breek. Beloofie jou Oomasaksentje dattie alteit foorsichtig ben. Jij moet nog zofeel jaare verkering hebbe. En jij moet jou vrouw geluk geefe in ze hart. En jij moet jou eigen zijn mij kleine meisje. Prinses Noatienoooooo van mij hart.
   Dank jou wel van zo een mooie foorneeme, jij krijg jou niewejaarferrassing 💰

   Jou Oomasaksentje

   1. Ikke fraag offe alle fijntjes kom help zoek naar sleutel om de regenboogbug digt te doen oma saksentje en dan gaan we allemaal hout zoek om digt te timmert zodat er niemant meer overheen kan!!! Goe idee???

 2. Hajooooooooo mamsie fan me wamsie.
  Denk uwes ook aan me sakgelt? Want dat isse ook bewangrijk!! Eg!! Hoe moet ikke anners garrenaale koope foor uwes puik? Ikke hep al dwie week nies kjeeg!!

  Missjien moet uwes ook gaan gimmen!! Dan fal uwes een beetje af!!

  Mamsie… wat isse rollebolle?
  Koeskoes mamsie 😽😽

  1. Mij kleine Doorie,

   wat zeggie jou mamsie nou. Moet zij gimme van ze seeniejorleeftijd 🙀 Hebbie geen respek foor jou mamsie ze leefeswerk. Mamsie heb geen ferstand van gimme. Mamsie houw nie fan raasje en iedereen die meeloop. Mamsie doe ateit ze eigen ding en gimme vin ik moeiluk mij beebie.
   Misschien kan wij deese jaar met jou geelekaanarieboes op onse vakanzie gaan. Dan kan jou Mamsie alteit mee.
   Maar jij ga nie rollebolle! Mamsie wil het nie hebbe. Dattie met jou kop ofer jou buik door jou mand rol, straks breekie al jou poote. En mamsie kan nie alleen naar ze Fooledam. Jou Oopa heb froeger zofeel loope rollebolle dattie ze hesses ferloore heb. Jou Oopa heb nerges nie naar gekeeke en hij dee gekke dinge. Zo foed mamsie ze beebie nie op. Zeggie maar teege jou Jiekie dat er nie gerollebol wor, Mamsie oferleef zoies niemeer. Jij ga jou eigen gedraage alstoeblief

   Hebbie al drie weeken jou saksentjes nie gehad🙀 eg waar? Krijg jou mamsie nie ze niewjaarsfissie? Mamsie geef vandaag ze niewjaarsferrassing 💰
   Alstoeblief garnaaale van Fooledam

   Koes koes jou Mamsie

 3. Lieve Loes, wat heb je mooie letters gemaakt!, en weet je wat zo gek is?, mijn vrouw begon ook al over die foorneemes, ik snapte niet wat dat waren, en toen heeft ze het me uitgelegd, ik was van plan om als mijn foorneemes meer te knufffelen, meer snekkies te eten, en meer te tetteren, maar toen zei mijn vrouw dat een foorneeme iets moet zijn dat een beetje moeilijk is, iets dat je nog niet goed kan, nau toen wist ik meteen dat ik er geen zin in had!, ik doe nooit dingen die ik niet kan, dat is toch logies?, als ik iets niet snap of niet kan dan doe ik het nooit, en dan HOEF ik het ook niet te doen, want anders zau ik het wel kunnen of snappen!, zo zie ik dat, en ik vind dus jauw foorneeme om aan je leefeswerk verder te bauwen een goed iedee!, maar ik vind het ook machtig mooi over je hart open zetten en dat je dan geen lawaai hoeft te maken, ja dat is helemaal waar!, lawaai is nergens voor nodig, het is grieselig, en als mijn mensem hun hart open hauden voor mij hoef ik niet elke nacht een hele tijd te tetteren of spieraal te spelen voordat ik aandagt krijg!, en natuurlijk stuur ik heeeeeeeeeel veel lieve kopjes naar Mevrouw Annelies, om haar een klein beetje te troosten met Bommel, en ook naar Mevrouw Sylvia en Meneer Ed van Elani!, lieve Loes ik stuur jau ook heel veel lieve kopjes, ze zijn ook voor je famielie, en ik heb de frietjes al in het vet, en zometeen doe ik er garnaalekrooketjes bij, het is van Kever!!!

  1. Lieve Kever,

   wat zeggie mij eigen nou? Heb jou vrouw ook dinge gezeg ofer foorneemes en dattie vin dattie dinge moet doen die jij nog nie kan? Oooh jij heb zofeel gelijk dattie daar nie intrap van jou eigen want mij erfaring is, jij heb er niks aan. Jij wor er nie gelukkig van in jou hart en wat hebbie dan aan jou niewe jaar? Selluf vin ik jij moet jou niewe jaar beginne met jou leefeswerk regt fooruit en ja frietpan bij jou poote.
   Knuffels en sneks en dattie spieraal speel foor jou mense en dattie dan heel feel tetter. Dan is jou jaar zo as jou jaar moet zijn. Kever jij ben een slimme katerman. En assie dan jou hart oope zet en jij houw jou hart oope, dan hoef niemand lawaai te maake en kan jij frietjes bakke want jou hart is jou deur naar jou leefeswerk. En van mij eigen weet ik, jij wor steeds slimmer met jou deure. Mij gefoel zeg Kever, jij ga geniete in onse niewe jaar.
   Van mij eigen heb ik eg waar zofeel genoote van jou garnaaalekrookette en jou frietjes, dank jou wel dattie zofeel meehelp aan mij leefeswerk.
   Lieve Kever, vandaag doe ik trakketeere foor onse niewejaar en mij kleine kittes krijg ze saksentjes want jij kan jou jeug van teegeswoordig nerges anders nie blij mee maake.
   Foor jou eigen, jou mense en foor Ooma heb ik mij Saametaart gebakke want assie Saame taart eet wor jij Saame gelukkig en mij erfaring is, jou jaar kan nooit nie mooier beginne,

   Loesje

 4. Hi Loes, een mooie letter over je voornemens. Ik heb er zoveel dat ik nu al de kluts kwijt ben. Sam’s voornemen is om beter te gaan eten. Het lukt haar al goed, met een beetje hulp van de medicatie. Ze heeft chronische bloedarmoede.
  Vandaag ga ik eerst mijn huis maar eens schoonmaken, zo wordt mijn hoofd ook een beetje leger. Want een kop vol onzindingen daar heb je niks aan, dat heb je goed gezegd!
  Voor jou wens ik een goede gezondheid en nog heel veel geluk met Bert. En ook dat je nog heel veel plezier gaat beleven aan je visboer.
  Groeten aan Zusje, Opaa Floris en je vrouw.
  Veel goeds van Sam & Kim

  1. Lieve mevrouw Kim en Sam,

   dank u wel van zo een wijse ree-akzie en wat zeggie mij eigen nou. Heb mij dinnetje Sam ze bloetammoede? Ooh maar lieve Sam, dan moet jij heel feel goed eete want jou moet alteit heel feel goed zorge foor jou bloet. Van mij eigen weet ik het stroom ook door jou hart en assie goed stroom, foel jij meer geluk.
   Mevrouw Kim als seeniejorpoes weet ik, als mij vrouw onse huis opruim dan foel zij ze eigen fijner in ze kop. Zij zeg Loes jullie maak zofeel rommel met Oopa Floris ze deemenzie. Dan is jou huis blij assie opgeruim wor en mij vrouw zeg dattie dan alle onsin uit ze kop poest. Daar moet ik selluf nog ofer naadenke.
   Hoop dat jij goed blijf eete Sam en lieve mevrouw Kim, hoop dattie net zofeel poest als dattie onzin heb. Dan kom alles goed,

   Loesje

 5. Lieve Loesje vriendin.
  Allereerst sorry dat ik vorige week niks geschreven heb.Mijn scullary girl was een aantal dagen zoveel moe,dat ze het vergeten heeft…..
  Tja goede voornemens…Mijn scullary girl zegt altijd dat ze zich voorgenomen heeft om nooit meer voornemens te maken.Dat is wel zo rustig en prettig want dan blijft alles gewoon en dat vind ik weer het fijnste.
  Want vaak loopt alles toch weer een beetje anders dan je je voorgenomen had,maar als je je voorneemt om geen voornemens te doen,maakt het ook niks uit en hoef je er ook niet over na te denken!!
  Ik heb dat van haar overgenomen.
  En jij moet echt aan je levenswerk denken,maar dat moet toch gewoon elke dag??Dat is belangrijk,want in je prachtige puikie zit ook je hart.
  Mijn hart heeft elke dag liefde en knuffels nodig………….maar daar maak ik geen voornemens over want dat hoort gewoon elk dier te krijgen.Ik krijg ze elke dag,dat vergeet ze eggies waar nooit.
  Loes,het nieuwe jaar is nog maar net bezig en je moet alweer als moeder van alle Sterren aan de gang.
  Dat is zo verdrietig.Mijn scullary girl was eggies waar, even helemaal van haar slag af……..
  Noa heeft het over de plankjes van de Regenboogbrug,met alleen een deurtje voor als het echt niet anders kan.Dat moet toch eens gaan lukken??
  Ik ga het nog een keer vragen aan Bolle,Vlo,Fynn en Sparkle.
  Lieve Loes,ik stuur je een voorradje walvis in tonijn gelei met zalm saus.Een feestje voor je levenswerk!!
  Zachte kopjes van je dinnetje Muzette

  1. Lieve Muzette,

   jij hoef nooit nie eskuusie te zegge want van mij eigen zeg ik jou. Het is alteit goed want mij hart weet, assie tijd heb en jou enersjie kan jij meer letters maake. Assie moe ben moet jij ruste of jij moet slaape en dan zijn wij nog stees net zofeel dinnetjes.
   Hoop dat jou vrouw ze eigen nu niemeer zofeel moe foel. Mij erfaring is, assie moe ben dan bennie nie blij. Dan is leefe moeiluk en daarom geef ik mij zachte kopjes.
   Dank jou wel dattie mij leefeswerk zofeel ferwen. Wallievis is in tonijnsjelei met zalmsaus is mij faavooriet en van mij eigen doe ik nu heel feel begeerte foele.
   Jij heb gelijk lieve Muzette, assie jou foorneemes in jou kast laat ligge of in jou doos dan hoefie jou kop ook nie gek te maake. Wat hebbie eraan, jij kan beeter jou enersjie steeke in jou leefeswerk of in jou Saame zijn. Assie Saame ben en jij mag niks dan kan jij jou geluk nie foele. Foorneemes kan jij beeter in jou ouwe jaar laate ligge.
   Lieve Muzette vandaag doe ik trakketeere weeges onse niewe jaar en foor jou vrouw mevrouw Skullarie gurl en jou eigen heb ik ook mij Saametaart gebakke. En er zit tingeltangel op dattie weet hoefeel groot stuk foor jou eigen is Muzette,

   Loesje

 6. Lieve Loesje,

  Het nieuwe jaar begint voor mense altijd met een voorneeme, ik snap dat niet zo goed hoor.
  Want uit van mijn eindelijk, doen ze het toch niet meer. Dan kan je er toch maar beter niet aan beginnen toch.

  Zelluf heb ik maar 1 voornemen, maar die hebse ik elluke dag wel.
  Lekker luieren, slapen, snoepje(s) eten en drinken……………owhja en op baasje passen natuurlijk.

  Vind jou leeveswerk super mooi, daar mag niemand aankomen hoor!
  Bewaar het maar goed, en zorg er goed voor, je hebt er zo lang aan gewerkt.
  Daar mag je best zuinig op zijn vin ik.

  Lieve Loesje een zacht kopje en pootje van Tommy!

  1. Lieve Tommy,

   jij ben zo een lieve katerjongen en dattie denk aan jou baasje en jou deeltijdbaasje, dan kan jij wel zegge. Jij heb ferstand van jou foorneemes. Anders kan jij ze beeter in jou kast op jou solder of in jou kast op jou fliering laate ligge. Zoies, assie ze maar nie in jou kop laat zitte Tommy want jij heb er niks aan.
   Mij leefeswerk is blij dattie weet, Loes neem ze eigen iedere dag foor om mij eigen te ferwenne foor mij geluk. Dan hebbie jou foorneemes niemeer noodig want mij adfies is. Assie het doe dan moet jij het doen!

   Lieve Tommy foor jou eigen en jou baasje en jou deeltijdbaasje heb ik ook mij Saametaart gemaak. Dan kan jij fiere van jou niewe jaar Saame en het is mij trakketaazie

   Loesje

   1. Lieve Loesje,

    owwhhh wat lief dat je een saametaart hebt gemaakt, zullen we die saame delen dat is toch veel leuker.
    Want saame zijn is veel leuker dan alleen zijn, en dan kan je er ook saame van genieten.
    En je hebt groot gelijk dat je je zelf elleke dag ga verwenne van zijn geluk, en dat kan je ook weer saame delen, mooi hé.

    Pootje van Tommy!

 7. Lieve Loesje,

  Wat begin je het jaar mooi en wijs met je letters lieve Loesje. Over goede voornemens en het nut ervan. Of de onzin ervan? Wij doen er niet aan. Al jaren niet meer.

  Want als je koppie vol dingen zit die je eigenlijk niet wilt, of waar je aldoor aan moet denken, is er geen ruimte voor wat er in je leven en om je heen gebeurt. En dan moet je dáár weer over gaan prakkiseren. Zo loop je steeds achter jezelf aan. Dat lijkt me heel vermoeiend en moeten we maar niet doen. Anders vliegt het leven voor je neus voorbij, zonder dat je deelgenoot bent.

  Laten we maar luisteren naar jouw mooie letters: dat we met respect voor elkaar het lawaai niet nodig hebben. Dan verstaan we elkaar en kunnen onze woorden elkaar bereiken. Luisteren naar ieders mening. Want iedereen doet mee, hoe je ook bent of denkt.

  Met aandacht voor elkaar, met ons harten open en onze mond, bekkies, snaveltjes af en toe even dicht kunnen we er een mooi jaar van maken. SAMEN!

  We sturen troost-gedachten naar Sylvia en Ed voor het missen van Elani en naar mevrouw Annelies omdat ze Bommel moet missen. ❤

  Prrrr prrrr roept Muppet en een zachte aai knuffel van mij.

  1. Lieve mevrouw Maria en mij dinnetje Muppet,

   dank wel dattie mij eigen zofeel mooie letters stuur en dattie er woorde van heb gemaak die onse niewe jaar rijk maake.
   U heb zofeel ferstannige dinge gezeg. Assie jou kop fol onsindinge stop dan fergeet jij dattie ook nog moet leefe. Jou leefe zit vast in jou kop, dat moetie nie wille.
   Jij moet jou leefe koessere lieve mevrouw Maria en Muppet want jij kan het niemeer oferdoen. Bijfoorbeeld assie jou garnaaale eet, dan moet jij geniete met jou hart in jou leefeswerk want morge weet jij nie of jou garnaale nog smaak.
   En jij hoef nie lawaai te maake foor geluk. Jou oor heb wel iets beeter te doen. Lawaai is moeiluk en jij krijg er geen fijn jaar van. Selluf ben ik rustig lieve mevrouw Maria, want mij vrouw hoor mij met ze hart.
   Vandaag doe ik trakketeere foor onse niewe jaar lieve mevrouw Maria en Muppet en het is mij Saametaart. Dattie er Saame van doe geniete want soms kan leefe inees foorbij zijn. Daarom denk wij ook aan onse vriendjes die nu in Reegeboogland zijn. Mij hart foel, zij geniet nu van ze mooise Reegeboogtaart maar wij blijf alteit aan onse vriendjes denke,

   Loesje prrrrr prrrr

 8. Hoi Loesje,
  Wat heb je weer hele mooie letters geschreven!!!!!
  Onze vrouw heeft verteld dat we zoals normaal doorgaan in het nieuwe jaar!!!!
  Gewoon met heel veel liefde, samen zijn, knuffelen, vreugde en verdriet delen, elkaar steunen ennnnn niet te vergeten lekker eten en snekjes!!
  Ze zegt dat het dan een mooi jaar wordt!!

  Wij wensen mevrouw Sylvia en meneer Ed en mevrouw Annelies ook heel veel sterkte toe!!!!
  Elani en Bommel blijven voor altijd in ons ❤

  Dikke knuffel van ons allemaal,
  😽😽😽😽😽😽🐔🐔😘

  1. Lieve Panda, Izzy, Tica, Belle, Dopey, Moby, Pippi, Dotje en mevrouw Ceciel,

   dank jullie wel van zo een mooie, poosietiefe ree-akzie foor onse niewe jaar. Dan begin jou jaar goed. Jij kan wel allemaal onsin in jou kop stampe maar jij heb er niks aan. Jou kop is er nie foor gemaak. Jou kop wil geniete en jou buik wil sneks. Dan kan jij zegge dattie jou eefewicht foor jou gelukkig jaar heb gefonde.

   Foor jullie allemaal heb ik mij grooste Saametaart gemaak van mij feesboek en het is foor geluk van Saamezijn en het is mij trakketaazie

   Loesje

 9. Lieve Omasjakcentjes, namens mijn vrouw en baad Ed willen we dank je wel seggen voor de troost voor Elani. Ik weetse dat u als moeder van alle sterren waakt en ze leeft voort in haar kinderen Jayda Jafita Jahia en Jafari haar kleinkinderen Kyana en Lily-Rose en mijn grote Oma ook van Zoe-Mae . Hier hebsse we verdriet vooral Tante Jafita maar we moeten door.
  Goedse foornemens ooh nee daar doesse ik niet aan. Ik blijfsse Faalentino zoals ik bensse. Ik hoorsse al op televisie dat minder eten en ik heb gelijk thuis een punt gemaakt. Eten wat je lekker finsse. En ik hebsse wel een paar dingen. De regenboogbrug digt en vooral lief zijn en samen. Samen kunnen we feel helaas niet alles maar wat se kunsse moeten we doen. Ik was gisteren nog fol emoo en ik wilsse fjagen of u Oopa wilsse seggen dat ik snel weer komsse met kippenpootjes . Niet van se dotje en pip hoors. Dat sijn mijn redders geweest en ook Piggy . Dus ook geen knor Piggy foor Oopa. Foor u neemse ik weer makareele mee. Koes

  1. Enne ik was een heel belangrijksse iemand furgeetjes Papa Jiekkie hij isse de kleinzoon van grote Oma Elani

  2. Mij lieve beebie Faaletienooo,

   jij zeg zofeel wijse dinge van jou hartje en Oomasaksentje is tjots op jou. Dattie jou krulliefamielie steun geef nu zij ferdriet heb. Assie jou grooteOoma moet misse heb wij allemaal ferdriet en dan moet jij steun geefe. Oopa Floris zeg Keilief dattie kippepoote kom brenge en mij buik zeg knorrrr knorrrr van mij makkareele.
   Lieve beebie Oomasaksentje geef jou opfoedles en zij zeg. Jij ga nie diejeete want jij ben beebie en Oomasaksentje heb ze rib nie uit ze vagt getrokke foor ze saksentjes foor grassteele en waaterpeip. Jij moet goed eete maar jij hoef nie sakjes te rolle. Jij heb nu verkering en dan moet jij goeie foorbeeld geefe anners ferlies jou prinses ze eigen kroon en hebbie geen sentjes foor jou krullietang. En mij Faaletienooo ga er nie bijloope foor ze gal en ze rat met ze uitgesakte krullies.
   Oomasaksentje houw jou in ze gaatje want zij houw jou.
   Foor ze alteit, koes koes

   Oomasaksentje

 10. Hallo lief dinnetje Loesje,

  Ja ik ben van de late maar ik kon niet eerder schrijf doen. Ik mag vandaag naar alle vriendjes klein schrijfje doen van de blog van deze week.
  Wat heb jij een prachtige voornemens zeg en ja het is net als bij mij en mijn vrouwtje, Heb veel respect voor elkaar, veel van elkaar houden en ook er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. Mijn vrouwtje heeft een hele mooie zin: Ze zegt, Ben heel lief en zorg goed voor andere, maar zorg vooral goed voor jezelf. Kijk dat is niks geen ego zoals mensen denken, we vergeten vaak onszelf.
  Kijk jij zorgt heel goed voor Zusje en Oopa Floris en vrouwtje, maar gelullig ook voor jou zelf, want jij bent super zorgzaam voor jouw prachtige levenswerk.
  Zo nu ga ik weer verder naar andere schrijfjes doen hoor. Lieve groetjes en pootjes voor Mevrouw Loesje en voor jullie heel veel knufjes, pootjes en kopjes.
  Je grote vriend Jip.

Reacties zijn welkom