Loesje vertelt over assie op jou kontroole moet en meer…

kontroole

Lieve iedereen vandaag is mij Loesjesdag en ik wil u iets fertelle. Misschien schrik u er ook van. Selluf was ik heelemaal ofer mij stuur. Soms weet jij nie wat jij meemaak van jou eigen.

Mij vrouw zeg Loes jij moet op jou kontroole en het is foor jou niere. Toen heb ik friendeluk bedank foor mij eer. Ik zeg u eerluk, ik geef er niks om. Mij leefe is goed zo vin ik van mij eigen. Assie naar jou dokter moet krijgie alteit jou proobleeme. Maar ik heb wel met mij verkering Bert oferleg gehad. Hij zeg, Loes jij moet wel gaan want het is foor jou gezond. Dan ga jij tog naa- denke. Maar jij lig nog nie op jou denkpaal of jou peettante kom binne en zij breng zo een groote mand mee. Toen ben ik met mij staart tusse mij achterse poote naar boofe geflucht. Daar ga ik eg nie in van mij eigen!

Mij dokter

Mij vrouw heb mij boofe opgepakt en in moes tog mee. Toen heb ik heel hard Meeooow geroepe maar misschien is mij vrouw doof van ze oor? Mij peettante zeg Loes, alles kom goed. Maar ik was ofer mij stuur want jij heb er niks ofer te zegge van jou eigen. Mij dokter heb mij uit mij groote mand gehaald saame met mij vrouw. Hij dee oferleg hebben met mij vrouw maar zij heb geen verkering saame!! Hij heb mij long geluister en mij hart. Hij zeg Loes heb ze goeie long en hart. Zij mag op ze weegding gaan staan. Toen heb mij peettante mij sijfer gezien en zij heb het ferklap aan mij dokter. Hij zeg Loes jou buik is nu te groot. Toen heb ik heel lang naar mij weegding zitte staare. Ik was in mij sjok. Mij dokter wil inees mij bloed prikke maar assie in jou sjok ben dan hebbie er geen zin meer in. Toen ben ik wel sterk geweest want ik wilde nie. Jij ga nie eers zegge jou buik is te groot en dan om mij bloed fraage. Mij dokter zeg, wij ga Loes nie dwinge. Toen mocht ik weer mee naar mij huis…

Bijkoome

Ik heb mij heele middag in mij doos geslaape, ik moes zofeel bijkoome van mij afontuur. Jij fraag jou eigen tog af, heb mij vrouw nog meer van zo een ferrassing in ze petje? Mij Bert zeg, Loes jou gezond mag jij nie ferwaarloose. Mij dokter zeg Loes jij moet aan jou buik werke. Mij vrouw zeg Loes jou bloed is belangrijk, dan weet wij hoe gezond jou niere nog zijn. Jij wor er gek van in jou kop!
Nu doe ik ferwerke en naadenke. Gelukkig had mij peettante brokjes meegebracht en het was foor assie seeniejor ben. U weet van mij eigen ben ik heel feel seeniejor. Lieve peettante misschien was ik nie zofeel gesellig maar u mag alteit brokjes meebrenge. Mij buik had zofeel begeerte van alle zeenuuw, toen moes ik schrokke. Soms is leefe moeiluk maar ik heb wel zo een lieve peettante en zij weet mij sijfer. Dan hebbie wel een band. Selluf ben ik mij sijfer fergeete….

Zaterdag

Maar ik wil ook nog iets zegge ofer iets wat jij assie Moeder van alle Sterre ben nooit niemeer fergeet. Zaterdag is biesonder en het is emoozioneel. Van mij eigen heb ik geen ferstand van daatum maar soms blijf er één hange in jou hart. Die van Zaterdag zit in mij hart. Het is moeiluk maar ik zeg het tog.
Zaterdag is onse vriend en mij buikmaatje Bolle één jaar ofer ze Reegeboogbrug. Daarom wil ik fraage of iedereen saame aan Bolle wil denke en aan ze mense. Assie het saame doe kan Bolle het nog beeter foele. Dat wij hem nooit nie fergeete want Bolle is foor alteit biesonder.
Mij Doorie wil ook iets zegge. Hij zeg: Wieffe oomie Bolle. Uwes ben nu een jaar bij me bwoertje. Ikke wau uwes zegge datte ik juwwie beide  so mis. Ikke swaai iedewe nag naar juwwie. Jij zie Bolle, mij Doorie heb ze goede maniere. En het is ook van mij Bert en iedereen van onse blog. Lieve Bolle jij heb ons geleer, saame is belangrijk. Nu denk wij allemaal saame van onse blog aan jou en aan jou mense. En ik doe Zaterdag mij buikrol speesiejaal foor jou, want dan weet jij. Buikmaatjes bennie foor alteit, waar jij ook ben…

Loesje

24 thoughts on “Loesje vertelt over assie op jou kontroole moet en meer…

 1. Hajooooooooooo mamsie.

  Oooooooh wat errug dat uwes naar de dokker moes. En dan durf uwes dokker nog te segge dat uwes… dat uwes… dat uwes te dik ben😭😭😭😭
  Sniksnik
  Uwes ben niet TE dik. Uwes ben gewoon dik!!! En nau moet uwes weer!!! Ikke seg we moete de poote in 1 sjaan en uwes redde!!! AKSIE AKSIE AKSIE!!!

  Ooooh mamsie… we sul mij oomie bolle nooit furrgeste sniksnik. Katerdag stuur ik koesies naar reegenbooglant. Met hartjes er bij. En ikke stuur de mefrauw en meneer fan oomie bolle heeeeeeeeel veel koesies. Want een eerse jaar afsluite isse heeeeel moejeluk.
  Loefloef koeskoes

  1. Mij lieve Doorie,

   jij ga jou mamsie nie uitlache om ze leefeswerk. Zij heb er ze heele leefe aan gewerk en jou mamsie is er trots op. Mij dokter nie, hij vin jou mamsie ze buik te groot. Maar hij heb nie zofeel ferstand van mij leefeskuns.
   Mamsie ga niemeer trug als mij dokter ze eigen nie gedraag.

   Lieve jonge, zaterdag is moeiluk jou mamsie heb er pijn van in ze buik. Assie zo een lieve buikmaatje heb dan wil jij die nooit nie kweit. Nooit nie mij beebie. Daarom moet wij saame met onse allemaal aan jou oomie Bolle denke en ook aan meneer en mevrouw oomie Bolle.
   Wij fergeet hem nooit….

   Koes koes van jou MammaLoesje

 2. Lieve Loesjedinnie. Kan de witte jas niet foor bloed thuiskomen bij jou zoals bij mij? Offe dat jou vrouw leer hoe het moet. Want datte je er nie heen wil snap ikke heel goed. Maar foor je gezond moet de witte jas toch eefe met sijn oog in jou bloed zijn. Liefe Loesje sterrukte ermee.

  Saaturdag gaan we allemaal denken aan onse Bolle. Saame. Ohh hij was zo een mooie katerman, de mooiste van het internet.

  Kopjes voor jullie alledrie, knuffel voor je vrouw.
  Poot, Minnie.

  1. Lieve Minnie,

   dank jou wel foor jou tip en jou adfies. Selluf wil ik nooit meer ies met mij dokter maake maar mij vrouw zeg het ook. Het is foor jou gezond. Assie in mij huis kom kruip ik weg van mij eigen en ik doe niemeer tefoorschein koome. Ik vin er niks aan Minnie. Mij vrouw zeg dat ik nu eeve rus heb.

   Zaterdag is moeiluk Minnie, dank jou wel dattie zofeel meeleef. Bolle was zo een biesonnere katerman met zo een mooie buik. Hij wor nooit nie fergeete, nooit nie…

   Loesje

 3. Lieve Loesje, wat een gedoe zeg bij de Witte Jas en over je mooie buik nou nou , maar ik denk dat je wel in orde bent hoor ❣️
  Wij denken ook aan Bolle en zwaaien naar de sterretjes speciaal vandaag❣️

  Geef Opa ook een knuffel en Zusje.

  Liefs Olllie ❣️❤️

  1. Lieve Ollie,

   ooooh misschien kan jij met mij dokter praate en dattie dan zeg, Loes ze buik is in ze orde en zij hoef nooit niemeer te koome. Alstoeblief, dank jou wel.

   En ook dattie aan Bolle denk en aan ze mense en dattie meeleef. Saame help jij elkaar,

   Loesje en het is ook van Zusje en Oopa

 4. Omamamsie ik ben in sjokjestandse. Wat hebsse u dokter gesegd. Weetse hij niet dat u de mooisse puikkie hebse en bloed prikken dat is niet leuk. Hebsse u geen fissies meegenomen voor se dokter. Van Omamasie blijfsse af. Lieve Mamsie Tante Loesje natuurlijk denken wij aan Ome Sir Surf Bolle. Hij is in al onze hartjes en fooral bij Kyana . Xxx

  1. Oooh mij kleine niggievanmijhartmetzemooisekrulliesvaniedereenenzijhebookbbebies,

   mij liefe meisie hier is jou Tante Ooma Mamsie Loesje, hebbie sjok in jou toestandse?? OOOh dank jou wel dattie jou Tante Ooma Mamsie zofeel van jou steun geef. En jij heb zofeel gelijk van jou eigen. Maar jij heb nu meer van jou erfaring mij kleine meissie, jij heb nu jou eigen beebies. En jij heb jou eigen buik. Tante Ooma Mamsie is tros op jou want jij ben slim. Jij weet jij geef jou bloed nie aan jou freemde want mij erfaring is. Assie geen fissies krijg van jou dokter, lieve niggie van mij hart, dan geef jij nie jou bloet. Willie dat foor jou leefe en jou lnag onthouwe. Dank jou wel.
   En jij ben lief dattie met al jou krullies van jou famielie denk aan jou Ome Sir Surf Bolle. Tante Mamsie weet jij was speesiejaal met jou Ome Sir Surf Bolle, jou ome ga het nooit nie fergeete ook al issie ofer ze brug gegaan. Jij ben lief,

   Jou Tante Ooma Mamsie Loesje

 5. Dag lieve Loesje vriendin.
  O,o wat een ellendige ellende bij jou dokter.Je levenswerk bekritiseren…….ik vind het ongepast.
  Heb je zo goed gezorgd voor je buik,jou dokter weet niet dat jouw grote hart daarin zit.Je kan je grote hart niet kleiner maken….
  Misschien is het voor je gezond wel goed om te weten hoe het met je niertjes gaat.En ik raad je aan om geen diabeet te worden.
  Maar dan moet je dokter zich wel netjes gedragen als hij bloed wil hebben en je cijfer even niet meer noemen.
  O lieve vriendin ik leef zo met je mee.
  Je weet mijn zus was ook zo trots op haar gevulde buik…….dus ik weet hoe het is voor je.
  En ik leef heel erg met je mee.Ik vind het erg emo ….. gelukkig heb je Bert om ook om je ellende mee te bespreken.Hij zal je troosten.
  Zaterdag is een moeilijke dag.Onze grote vriend Bolle 1 jaar over de regenboog brug.
  Dat is moeilijk voor zijn mensen.
  Wij zullen zeker zaterdag aan Bolle en zijn mensen denken.We weten hoe moeilijk het is…..
  We doen dat dan SAMEN het mooiste woord van Bolle.
  Lieve Loes,rust eerst eens goed uit op je denkpaal.Neem een snipperdag daarvoor.
  Van mij krijg je een grote portie walvis met smekdonnalds saus.Je moet weer uit je shock en sterk worden.
  Zachte kopjes van Muzette.

  1. Mij lieve dinnetje Muzette,

   wat bennie toch mij lieve dinnetje dattie foor mij buik Wallievis fang en dattie stukke gooi in smekdonnalds saus. Ooooh mij buik zeg smekk smakk smikk en foordat wij ga slaape doe ik jou wallievis nog wegwerke.
   Het is foor mij buik Muzette, die heb het nu noodig. Assie zofeel in jou sjok ben gewees dan moet jij jou tande in jou vis zette foor jou hesstel. En jij weet van mij eigen heb ik niemeer mij tande. Maar het maak nie uit. Mij vrouw zeg Loes jou bek is net zofeel scherp als offie jou prooteesie heb. En daar heb zij wel ze punt, Assie genoeg van jou wallie eet dan kom alles goed.
   Maar mij dokter heb daar ze boodschap nie aan. Hij zeg Loes ze buik is te groot en jij zeg presies hoe het is van ze eigen. Assie jou hart in jou buik stop kan jou buik nie zofeel klein zijn. Dank jou wel dattie mij zo een wijse dinge zeg. Jij ben zowieso een slimme poesedame. Net als jou zus Sparkle en jou broer Fynn. Zij sta te pooopele om ze eigen weer te laate zien Muzette.
   Net als onse vriendje Bolle. Hij fergeet ze vriendjes nooit en wij denk zaterdag allemaal saame aan onse vriendje Bolle en ze mense. Jij heb het goed gezeg lieve Muzette, Wij doe het Saame!
   Dank jou wel lieve Muzette, jij krijg mij Bolletjes eijs en het smaak naar liefde. Mevrouw Skullarie gurl mag er ook van snoepe,

   Loesje

 6. Lieve Loesje,

  Wat heb jij veel meegemaakt bij jou dokter zeg, niet leuk.
  Eerst zeggen dat je TE dik ben, en dan ook nog bloed willen hebben. Tssss, dat kan niet.

  maarja je vrouw heeft wel gelijk, het is voor jou gezond beter om te weten hoe jou bloed eruit ziet.

  En zaterdag ga ik ook veel aan Bolle en zijn mensen denken, ook ga ik samen met deetlijdbaasje zwaaien, dat hij weet dat we aan hem denken.

  Lieve Loesje doe nu maar rustig aan, en geniet maar van de zon.
  Pootje van Tommy!!

  1. Lieve Tommy mij vriendje,

   het is moeiluk foor mij eigen want assie poesedame ben dan wil jij nooit nie dat jou dokter teege jou eigen zeg, jou buik is te groot. Neemie van mij eigen aan mij Tommy, jij moet nooit nie van jou eigen teege jou poesemeisje zegge, lieve mooie meisje jou buik hang ofer jou poote. Dan kwes jij jou poesemeisje en ik zeg jou meteen, het kom nooit niemeer goed. Gelukkig heb mij peettante mij sijfer nie fertel, jij moet ook jou geheime hebbe. Maar selluf vin ik er niks aan en liefer ga ik niemeer trug van mij eigen. Maar ook al bennie poesedame, jij heb er niks ofer te zegge.
   Dank jou wel dattie zaterdag aan onse groote vriendje Bolle ga denke en ook aan ze mense. Zij heb het nu noodig,

   Loesje

 7. Lieve Loesje, wat vertel je ons nu op Loesjes-dag? Hebben ze je zomaar in een mand meegenomen naar de dokter? En heeft die goeie man geen maniere om zo over je buik, je levenswerk te praten? Ik begrijp heel goed dat je geen zin meer had om je bloed te geven. En nou zit je met een dilem-maa. Want bloed geven is om te zien hoe je nieren het doen. En bij niet bloed geven moet je vrouw maar gissen hoe ze het doen? Ja, dat is een moeilijke kwestie. Eerst maar even bijkomen van dit avontuur. En dan misschien over een poosje? En misschien kan je vrouw ook wel een beetje zien aan je waterbak en kattenbak hoe het met je nieren gaat? Dat klinkt bijna als een raadsel-puzzel, maar ik denk zomaar dat je vrouw heel goed puzzels kan oplossen.
  Zaterdag gaan we natuurlijk denken aan Bolle en we gaan zelfs zwaaien naar hem. Als we dat allemaal doen gaan de sterren twinkelen van harte-geluk en weet Bolle en alle anderen dat we aan ze denken, en zaterdag speciaal aan Bolle en zijn mensen. Muppet zal prrr prrr roepen en ik zal een kaarsje aansteken zaterdag. Lieve zachte knuffel voor jou van ons.

  1. Lieve mevrouw Maria en mij dinnetje Muppet,

   oooh u zeg het goed van u eigen. Nu heb ik mij die-lem-ma. Mij die-lem-ma is moeiluk lieve mevrouw Maria. Van mij eigen wil ik nooit niemeer mee naar mij dokter. Maar mij vrouw zeg ook, Loes het is foor jou gezond. En zij zeg dat zij wil weete hoe mij niere zijn en offie het nog goed doe. Zij zeg dat mij dokter alleen maar mij bloed wil. Mij dokter kan dan van ze eigen zien hoe gezond mij bloed is. Selluf denk ik dat mij bloed heel feel gezond is. Mij vrouw zeg, Loes het is tog fijn assie soies zeeker weet? Nu doe ik bijkoome en ik moet naa-denke. Mij vrouw zeg Loes, doe jij maar eers jou Hoedjessjoow en dan ga wij daarna ferder praate. Ik vin er niks aan maar assie puntje bij jou paaltje zet hebbie er niks ofer te zegge. Daarom doe ik nu naa-denke, dat is belangrijk. En dattie mij eigen zofeel steun geef lieve mevrouw maria, daar wor mij hart blij van.

   Zaterdag is moeiluk maar iedereen ga nu aan mij buikmaatje Bolle denke. Dan bennie wel zofeel Saame en Muppet ga ook nog prrr prrr roepe. Mij hart weet, Bolle ga het foele en hij ga straale. Dank wel foor zofeel meeleefe. Van mij eigen stuur ik kopjes en prrr prrr foor Muppet,

   Loesje

 8. Lieve Loes, o wat grieselig dat je naar de dokter moest!, ik snap heel goed dat je dat niet wilde, ik ga ook niet meer, dat heb ik al tegen mijn mensen gezegd, en waarom bemoeit de dokter zich met je buik!, het is toch JAUW buik!, en ik zie meteen op de footoos dat je buik prima gesond is, net als je hart en je longe, je buik is mooi groot en rond en pluisig, en hij past presies bij jau, goed dat je niet je bloed hebt laten prikken, daar is helemaal niks aan, en je bloed hoort gewoon in je lijf, niet bij de dokter in een potje, dat vind ik!!, toen ik de laatste keer bij de dokter was had ze mijn bloed geprikt en toen werd mijn vrouw later gebeld dat ik gesond was, nau ja!!!, hoe kan dat nau allemaal?, dat hadden ze ook gewoon aan mij kunnen vragen, dan had ik dat verteld, nau hebben ze mijn bloed twee dagen gehad en dan denken ze dat ze kunnen zien dat ik gesond ben, dat vertrauw ik allemaal niet!!, gelukkig dat je toch nog lekkere brokjes kreeg en kon slapen in je doos, want het was een heel afontuur dat je hebt beleefd, o en Loes wat heb je machtig mooie letters gemaakt over je buikmaatje Bolle, mijn vrouw kreeg meteen tranen, en mijn man ook, en dan ook nog zo lieve letters van Doorie, en dat iedereen aan Bolletje gaat denken zaterdag, mijn mensen waren helemaal ontro-erd, zo heet dat, en je weet dat Bol over je buik waakt toch?, dat heeft hij mij verteld en dan doet hij dat ook!, lieve Loes als je weer naar de dokter moet kan je je altijd hier komen verstoppen, dan kan Door je halen met zijn uotoo, en dan leg ik dekentjes in het tuinhuisje, voor nu stuur ik heeeeeeel veel lieve kopjes voor jau en je famielie, en ik heb spesjaal voor jau spekjes in de frietuur gedaan, ze zijn helemaal krookant en lekker fet, en er zit roomsous bij voor de fietamientjes, en het is van Kever!!!

  1. Lieve Kever,

   oooh heb jou dokter ook van jou eigen bloed geprik. En hebbie toen gezeg, Kever is gezond. Jij heb zofeel gelijk, jou dokter kan zoies gewoon netjes fraage. Hebbie geen maniere geleer op ze dokterschool? Misschien wil alle dokters wel bloed Kever? En jij fraag jou eigen af waarfoor? Assie goed eet en jou buik is rond dan foel jij geluk en bennie gezond. Dat is mij eigen meening, heelemaal van mij eigen alleen. Ik ga mij Doorie fraage offie ze Mamsie kom haale als mij vrouw weer aan kom zette met groote mand. En mij peettante heb ze groote mand meegebracht, mij vrouw zeg Loes jij pas niemeer in jou eigen mand. Ik zeg jou eerluk, daar heb ik wel mij bes foor gedaan want assie niemeer in jou mand pas kan jij ook niemeer mee. Maar mij vrouw zeg dattie nie foor een gat te fange is. Soms zeg zij zo een gekke dinge, daar snap jij tog jou ferstand nie van. Nu moet ik naa-denke Kever. Mij Bert zeg ook, Loes het is wel belangrijk maar hij vin het ook grieselig. Ik vin dokters niks aan maar jij kan meeoowe so hard assie wil. Als jou vrouw ze oor kaa-pot is hoor zij jou nie. Dan ben jij alleen op jou weereld, dat moetie nie wille. Daarom kom ik met mij heele buik naar jou eigen toe als mij vrouw weer moeiluk ga doen. Dank jou wel dattie dan foor mij eigen jou deeken neerleg.

   Lieve Kever, mij vrouw zeg Loes het is nu bijna zaterdag. Iedereen ga aan Bolle denke en hij denk aan ons allemaal. En het mees aan jou mense want zij mis hem zofeel van ze hart. Van de blog denk wij ook allemaal aan Bolle, hij was onse groote vriend en onse foorbeeld. Jou mense ga nie alleen zijn Kever. Jij ben er maar iedereen van mij Feesboek ga er zijn. Jij kan ons misschien nie zofeel zien maar jij kan het foele. Dattie steun foel en jij foel jou eigen tog sterker.

   Daarom heb ik mij troostaart gemaak. Foor jou eigen heb ik troostaart met kouwstik en tartaar in sjelei. Foor jou mense ze eigen troostaart en het is met sjookoolaa van Mars en Milkie Weej en sterretjes van liefde. Foor Ooma heb ik mij troostaartjes van massepein en sjookoolaa, zij heb ook troos noodig. 

   Oooh Kever nu ga wij allemaal jou spekjes eete. Mij vrouw zeg dattie al geproef heb want zij zeg, na hard werke smaak spekjes uit jou frietuur net offie fwuuweel op ze tong heb. Die vis ken ik nie… Lieve Kever dank jou wel foor jou lieve zorg en wil jij teege jou mense zegge, wij denk allemaal aan Bolle en aan jou mense. Hij wor nooit nie fergeete want hij heb ze mooise buik van ooferal,

   Loesje

 9. Lieve Loesje,

  Wat heb jij weer een avontuur beleefd. En dan nog wel een heel vervelend avontuur. We hebben de foto waar jij in de mand zit eens goed bekeken. Wij kunnen op de foto zien dat jij aan het protesteren bent. En dan ook nog beledigd worden door de dokter vanwege jouw buik. Groot gelijk dat je niet verder behandeld wilde worden. Dat bloed afnemen moet dan maar een andere keer gebeuren. Maar ja, dan moet je weer naar de dokter. Dat komt vast later wel, eerst maar even bijkomen van dit nare avontuur.
  Wij houden er ook niet van om naar de dokter te gaan. Onze vrouw zegt natuurlijk ook altijd dat het voor onze gezondheid is. En misschien is dat ook wel zo, maar we hebben er een verschrikkelijke hekel aan en we laten dat ook wel horen. Onze vrouw wil ons voor onze jaarlijkse prik niet meer allemaal tegelijk in de auto meenemen, want de een schreeuwt dan nog harder dan de ander.
  Wat lief dat je nog even aan Bolle denkt. Het is haast niet te geloven dat het alweer een jaar geleden is dat hij over de regenboogbrug ging. Het lijkt allemaal veel korter. Goed dat je ons eraan herinnert, want dan gaan wij zaterdag allemaal aan die lieve Bolle en aan zijn mensen denken. En natuurlijk gaan wij binnenkort allemaal naar onze overleden vriendjes, broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes zwaaien.

  Veel lieve kopjes van Cindel, Fenneke, Jillie en Ivar en een knuffel van onze vrouw en sterkte met de verwerking van je dierenartsavontuur.

  1. Lieve Cindel, Fenneke, Jillie, Ivar en mevrouw Marjoke,

   dank wel dattie mij groote afontuur bij mij dokter begrijp en dattie kan zien op mij footo, Loes is in ze prootes. Soms moet jij jou eigen wel laate hoore. Gelukkig laat jullie jou eigen ook hoore assie bij jou vrouw in ze fier wiele zit. Ooh maggie allemaal saame mee naar jou dokter. Mij vrouw zeg dattie het bijna kan hoore zofeel meeoow van jullie prootes. Van mij eigen vbin ik, jullie heb zofeel gelijk. Assie jou eigen nooit nie laat hoore moet jij misschien wel elke dag naar jou dokter. Ik vin er niks aan en mij buik is mij leefeswerk. Het heb mij eigen tog gekwes toen mij dokter zeg, Loes jou buik is nu echt te groot! Selluf vin ik jij zeg soies nie teege een damespoes. Toen was ik in mij sjok en mij vrouw zag het. Nu moet ik bijkoome van zo een groote afontuur. Mij kop wil er niemeer aan denke. Maar jij weet nooit wat jou vrouw ze plan is? Zij zeg wel, Loes jij moet nu eers bijkoome en rust finde in jou kop. Daar werk ik nu aan.

   Soms is leefe moeiluk. Jij ben nog nie bij gekoome van jou afontuur of jij weet, het is bijna Bolle ze dag. Mij hart foel zofeel misse, Bolle begreep mij buik. Maar hij heb gezeg, Loes van mij eigen zal ik alteit waake ofer jou buik. Dan weet jij, eigenluk kan jou niks gebeure. Dank jullie wel dattie zaterdag aan Bolle denk en dattie ga zwaaie. Bolle ga het foele, mij hart weet het seeker,

   Loesje

 10. Ohhhhhh Loesje wat ergggggg!!!!!
  Naar de dokter gaan is al heel erg en dan ook nog zeggen dat je buik te groot is!!!
  Wij hadden hem ook geen bloed meer gegeven hoor……..eg nie!!!!!!!!
  Knap van jou dat je NEE hebt gezegd!!!!
  En je hebt gelijk…..eerst alles ferwerke en nadenke……….en dan zie je weer verder!

  Wat hebben jij en Dorie dat mooi geschreven over Bolle!!!!!
  Inderdaad hij heeft ons SAMEN geleerd en dat was een belangrijke les!!!!
  Bolle zal voor altijd gemist worden ❤

  Dikke knuffel van ons allemaal,
  😽😽😽😽😽😽😘

  1. Lieve Panda, Moby, Izzy, Belle, Dopey, Tica, Dotje en Pippi,

   als een poes nee zeg dan zeg zij nee. En assie seeniejorpoes ben en jij zeg nee, dan zeggie nog feel meer nee! Zo is het wel en jullie heb het goed gezeg van jullie allemaal. Dank wel dattie mij eigen zofeel begrijp en dattie mij eigen steun geef. Ik was in mij prootes en assie in jou prootes ben ga jij boofe op jou eigen buik zitte. Dan kom niemand meer aan mij bloed. Mij bloed is van mij eigen, er sta Loesje op. Gelukkig dattie mij allemaal steun geef want als mij dokter hoor dattie allemaal in prootes ben dan laatie misschien mij bloed met ze rust. Bolle heb het alteit gezeg, Saame kan jij meer. Daarom denk wij zaterdag allemaal saame aan onse groote vriendje. Hij heb het ferdien en hij ga het foele, in ze mooie hart,

   Loesje

 11. Lief vriendinnetje Loesje. Wat een vreselijk afontuur heb je weer meegemaakt bij de witte jas. En wat dom van die witte jas om eerst kritiek te hebben op jouw mooie buik en dan jouw bloet te willen hebben. Groot gelijk dat jij daar een poot voor gestoken hebt, had ik ook gedaan hoor. Natuurlijk gaan we zaterdag allemaal SAMEN aan Bolle en zijn familie denken, wij vergeten hem nooit. We hebben zoveel van hem geleerd, vooral over samen. Samen kunnen we alles aan. Lieve Loesje wij wensen jou een fijne avond, Floortje stuurt je warme kopjes en ik een zachte knuffel.

  1. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

   dank wel dattie zo mooi ofer mij buikmaatje fertel en dattie zofeel van hem heb geleer. Bolle was zo een wijse katerman. Hij wis alles van Saame en van Leeftijd en van ze landgoed en ook van ze Mense. En zij heb nu ferdriet want hoe moet jij zo een lieve katerman fergeete. Dat kan jij nie lieve mevrouw Ina, jij kan het nie en het hoef ook nie. Bolle blijf alteit in onse hart en hij wor nooit nie fergeete. Daarom denk wij zaterdag allemaal Saame aan onse lieve, groote vriendje en hij heb ze mooise buik. Dank wel dattie mee doe, het is belangrijk.

   Selluf doe ik ook bijkoome van mij eigen afontuur. En u zeg het goed, soms moet jij selluf jou poot steeke foor jou dokter ze planne. Jij mag oferal krietiek op hebben, bijfoorbeeld op mij mand en dat ik inees mee moes. Maar jij ga nie jou krietiek hebbe op mij leefeswerk. Dan steek ik mij poot erfoor en u begrijp mij eigen…

   U krijg mij zachte kopjes en het is ook foor Floortje en manmeneer,

   Loesje

 12. Hallo lief dinnetje Loesje,

  OOOOO had vrouwtje jou ook in een grote mand gedaan en hopla naar de wittejas. Nou dat had mijn vrouwtje vorige week ook bij mij gedaan. Ikke had dat al een paar dagen in de smiesjes dat ik moest, er was een hele mooie kaart door de postduif voor mij gebracht. Nou ikke haarstikke blij met mijn mooie kaart, maar toen deed vrouwtje lees wat er opstond. Ja toeen vond ikke het niet meer leuk, ikke moest bij Tante Ans voor mijn APK komen. Tja ikke mest dus ook in die mand en gezellig in de auto op reis. Miauwerdemiauw, ikke heb lekker heel hard miauwzingen gedaan, vrouwtje werd er doofjes van.
  Maar Loesje niemand van ons vind het fijn om naar de wittejas te moeten, maar is toch beter om te kijken of alles nog goed zit in ons lijf en anders kan de wittejas er nog voor zorgen dat we beter worden.
  Nou jij mag wel miauw moeten doen van dat ze zeggen dat jij minder buik moet krijgen, Volgende keer moet je miauw doen van dat kan niet, daar moet ik heel zuinig op zijn hoor, er zitten zoveel heerlijke visjes in.
  Zaterdag gaan vrouwtje en ikjes extra veel knufjes en zwaai doen voor onze grote vriend Bolle, we doen iedere avond al voor al mijn maatjes en vriendjes maar nu eerst alleen voor Bolle en we sturen voor de mensen van Bolle heel veel knufjes.
  Lieve Loesje geniet maar van jouw mooie buik hoor en grote knuf van vrouwtje voor jou, Oopa Floris en Zusje. Lieve groetjes voor Mevrouw Loesje van ons. Speciaal heel veel kopjes en pootjes voor de schrikjes van de reis in de mand. Allemaal van je grote vriend Jip.

  1. Lieve Jip en mevrouw Jip,

   oooh Jip moesie ook mee naar jou dokter? Hebbie jou kaart gehad? Mij vrouw zeg dattie meel kreeg en zij heb niks gezeg. Zij heb mij peettante gefraag foor mij heele groote mand want zij zeg Loes assie niemeer in jou eigen mand pas moet wij ies anders ferzinne. Zij hoef heelemaal niks meer te ferzinne want van mij eigen wil ik nie meer mee. Heb jou dokter mevrouw tante Ans jou eigen goed gekeur? Mij dokter heb ook naar mij long geluister en mij hart. Hij zeg Loes heb ze goede hart. Dan schrik jij wel, straks wil jou dokter inees jou hart. Dat moetie nie wille. Assie het zo bekijk weet jij dattie beeter nooit niemeer kan gaan. Mij vrouw zeg Loes jij ga eers bijkoome.

   Ooh Jip hebbie ook zo zitten meeooooowzinge in jou vrouw ze fier wiele, wassie ook in jou prootes? Selluf was ik wel in mij prootes, jij kan het zien in mij mand. En als jou dokter jou eigen dan saardiene serfeer of kaabeljouw, maar hij wil jou bloed. En hij zeg dat mij buik te groot is. Misschien was mij dokter met ze ferkeerde teen uit ze mand gestap. Jij weet het nie en assie zofeel teene heb dan kan jij jou eigen wel een keer ferstappe. Nu doe ik bijkoome en naa-denke.En ik doe ook mij eigen foorbereide op onse hoedjessjoow. Jij moet wel jou enersjie hebbe assie zo een groote eefenement moet orgaanieseere.

   Maar eers ga wij zaterdag denke aan onse groote vriendje Bolle en dattie foel, iedereen is Saame van ze eigen. Dat is belangrijk Jip. Misschien assie boofe op jou groote krappaal ga zitte in jou fooralteitbuiteferblijf dattie Bolle nog beeter kan foele. En misschien kannie reese, dan weet Bolle seeker van ze eigen. Het is mij vriendje Jip.

   Jij krijg mij zachte pootjes Jip en het is ook foor jou vrouw, mevrouw Jip. Mij vrouw zeg dattie stoer ben Jip en dapper en zij stuur ekstra knuffels en het is ook van Zusje en Oopa Floris,

   Loesje

Reacties zijn welkom