Tag Archives: huispoes loesje

Loesje vertelt over assie een dag van geluk heb

gelukMorrege is een van mij mooise daage van mij jaar. Misschien denk u nu wel waar kom Loesje nou weer mee aanzette van ze eigen. Heb ze nie in ze gaate dat iedereen nu feel spanning heb weeges mevrouw Coorona.

Twalletpapier

Ik zeg u eerluk, van mij eigen ken ik haar nie maar zij is wel mij mees bekende mevrouw van mij Feesboek. Mij vrouw zeg dattie uit Sjienaa kom en dattie feel erfaring heb met fier russe. Van me eigen hoop ik dattie mij dan kan hellepe met mij eigen fierus van mij niese. Mij erfaring is, saame weet jij altijd meer dan dattie alleen ben. Misschien hebbie wel ekskluuzieve pasta uit Sjienaa mee genoome, van haajefinne of garnaale. Zij kom toch nie foor niks uit Sjienaa oferwaaie.
Maar mij vrouw zeg, Loes mevrouw Coorona breng geen pasta mee. Mevrouw Coorona maak mense ziek en ferdrietig. Jij moet erfan niese en jij wor opgesloote. En zij hamster twalletpapier! Jij begrijp er toch niks van. Jou eene tand zou erfan uit jou bek breeke assie soies hoor. Wie ferzin soies? En jij heb geen geluk assie mevrouw Coorona teegekom. Jij kan pasta eete zofeel jij wil, mevrouw Coorona doe gewoon ze eigen ding.

Geluk

gelukAls poes vin ik geluk heel belangrijk want jou hart ga straale assie geluk teegekom. Jij kan het nie zien maar jij kan het foele in jou hart. Assie bijfoorbeeld jou kompjuuter aanzet en jij zie jou verkering. Jij kan het nerreges koope wattie dán foel. Of jou vrouw heb net jou verse vis van jou visboer in ze huis gehaal. Jij ruik jou geluk door jou vrouw ze boodschappetas heen. Van mij eigen heb ik geleerd, het heb niks te maake met groote dinge.

Nie fergeete

Foor mij eigen was mij grootse geluksmoment toen mij vrouw mij eigen vond in mij asiel. Assie mij eigen nie had gefonde was ik nooit Loesje geworre. Soms hebbie gewoon jou beetje geluk noodig om jou eigen te finde. En jij kan het ook geefe. Dattie bijfoorbeeld spesiejaal aan iemand denk die het noodig heb van ze eigen. Of jij geef kopjes als jou vrouw ferdrietig is. Jij kan van alles bedenke assie iemand jou geluk wil geefe.
Morrege hebbie een spesiejaale dag en het is foor jou geluk. Dan kan jij stilstaan bij jou eigen geluk maar jij kan ook iemand ze hart laate straale. Assie zofeel moeilukke daage heb door mevrouw Coorona is het belangrijk dattie geluk nie fergeet.

Goed beezig

Nie iedereen heb taalent foor geluk. Daar moet ik eerluk ofer zijn. Mij vriendinnetje Sparkle heb bijfoorbeeld best feel probleeme met ze gezond zijn. Zij is diejabeet van ze eigen en ze vrouw prik iedere dag bloet uit ze oor. Jij moet er toch nie aan denke dat jou vrouw iedere dag aan jou oor ga zitte frunnike. Jij zou voor minder niemeer onder jou taafel vandaan koome. Van mij eigen ging ik bij mij visboer woone, jij krijg er toch jou zeenuuw van. Nu heb ze ook nog iets moeiluks in ze kop. Maar mij vriendinnetje Sparkle klaag nooit en zij eet toch goed. Zij krijg spesiejaal eete met laage koolhiedraatie weeges dattie diejabeet is. En zij krijg insuulien. Zij zeg Loes van me eigen ben ik ook mij maatje meer.
Dan ben jij wel heel goed beezig en jij ferdien al jou geluk van jou weereld. Jij heb er nie om gefraag dattie tefeel suiker heb, of iets ferfeelends in jou kop. Jij moet er maar mee leere leefe. Daarom wil ik mij vriendinnetje Sparkle graag in mij zonnetje zette. Dattie weet, iemand denk aan jou eigen en jij krijg jou geluksteentje in jou rug.
Lieve Sparkle, jij ben mij kanjerdinnetje en jij ferdien al jou geluk van jou weereld. Jij ben mij groote foorbeeld van hoe sterruk jij kan zijn assie groonies ben.

Ferantwoordelukheid

Misschien dattie morrege ook aan iemand wil denke foor geluk? Van mij eigen wil ik graag mevrouw Coorona iets fraage. Lieve mevrouw Coorona, wil u alstoeblief ferdwijne. U heb er geen errug in hoefeel mense u gelukkig maak assie vanaafond nog u koffer pak en fertrek. Misschien wil u selluf liefer terug naar Sjienaa en dat u daar in u eigen kaarantenne ga. Maak mij niks uit assie maar fertrek. Als poes wil ik het u fraage want u luister nie naar mense.
Dan moet jij als huispoes wel jou ferantwoordelukheid neeme. Van mij eigen wil ik nie gaan blaase weeges mij eene tand. En ik ben ook ferleege en bescheide van mij aart.
Maar ik heb wel mij erfaring met mij eigen fierus en assie jou heele dag moet niese ben jij nie gelukkig. Assie seeniejor ben dan bennie kwesbaar maar jij wil nog wel graag jou leeve ferder leeve. Jij zit er nie op te wachte dattie jou fierus krijg en dattie jou mand niemeer uit mag. Hoop dattie mij oproep hoor mevrouw Coorona en dattie mij wens respekteer. U zou morrege iedereen nog meer Geluk brenge assie fertrek. Van mij eigen hoop ik wel dattie een goeie reis terug heb naar Sjienaa. U mag u twalletpapier meeneeme, maar assie nog haaiefinne ofer heb maggie die altijd foor mij eigen bewaare. Mij buik is groot en houw ook van hamstere. Dank u wel!

Mij tip

Dag van jou Geluk! 20-03-2020
Dattie eeve stilsta bij geluk en wattie foel in jou hart. En dattie jou geluk geef aan iemand die het nu nodig heb. Assie het saame doe kan jij meer…

Loesje

Loesje vertelt over assie moet fertrouwe 

vertrouwen
Van mij eigen ben ik nu al tien daage beezig met mij pasta foor mij weerstand. Mij vrouw ferberg het in mij eete en zij denk, Loes heb het nie in ze gaate. Maar assie mij een beetje ken dat weet u, Loes is nie van gistere. Loes is van ze eigen.

Assie van jou eigen ben dan hebbie jou eigen meening en jij heb ook ies te zegge. Mij vrouw weet dattie mij eigen niks hoef te geefe wattie van ze eigen ook nie ga eete. Maar zij zeg, Loes jij moet fertrouwe hebbe in wat jij krijg. Hebbie ooit ies gekreege wattie nie lekker vin? Mij vrouw heb geluk dattie mij eigen in ze huis heb gehaal want selluf lus ik alles. Behalfe antibiootie! Antibiootie vin ik fies!

Eete en liefde

Maar zij zeg daar wel ies waar mij eigen ofer na moes denke. Fertrouwe, jij moet fertrouwe hebbe. Als mooderne, sellufstandige poes vin ik alles wattie moet moeiluk. Behalfe mij eete. Maar jij kan er wel ofer na denke, jij hoef er nie foor weg te loope. Toen ben ik op mij denkpaal gaan ligge want jij denk nerruges zo goed als op jou denkpaal.
Jij kan uitbuike, slaape en denke tegelijk. Dan bennie wel goed beezig. Fertrouwe is belangrijk in jou leeve. Froeger had ik nooit fertrouwe. Hoe kan jij fertrouwe hebbe assie geen eete krijg. Fertrouwe is dattie weet jij krijg jou eete, jij krijg liefde en jij ben veilig. Van mij eigen heb ik mij fertrouwe moete leere. Mij vrouw heb mij fertrouwe gegeefe. Zij geef mij eete en zij geef mij liefde. Dan kan jou fertrouwe groeie.

Achter mij staart om

Nu is mij vrouw achter mij staart om naar mij dokter gegaan. Dan schrik jou fertrouwe wel want jij lig selluf op jou bank te slaape. In mij droom beleef ik mij mooise afontuur met mij Bert, hij heb net mij kaabeljouw gefange. Kom mij vrouw thuis en zij zeg Loes ik ben bij jou dokter gewees. Jou kaabeljouw bederf ter plekke!
Dan kan jij twee dinge doen. Jij kan jou eigen onder jou bank ferstoppe met jou snorhaare naar beneede. Jij ben gekwes en jij heb jou vrouw niks meer te zegge. Jij fertrouw jou vrouw niemeer. Of jij kan denke, mij vrouw zorrug wel heel goed foor mij eigen en jou snorhaare krul van jou geluk. Zij ga wel naar jou dokter foor jou gezond. Dan ga jij nie falle ofer jou pasta want jij foel, jou vrouw wil nie dattie ziek wor.
Mij erfaring is, jij kan het beste jou hart oope zette. Dan kan jij foele waar het werkeluk van ze eigen om ga.

Poosietief

Fertrouwe is belangrijk, ook assie groonies niesziek ben. Jij kan teegewoordig nie meer niese of jij moet in jou kaarâtenne. En dan maggie jou verkering niemeer zien. Van mij eigen nies ik al bijna mij heele leeve.
Dan moet jij jou vrouw wel kunne fertrouwe dattie jou eigen nie opsluit in jou kaarâtenne. Jij hoor teegewoordig zofeel gekke dinge en jij kan ook oferdrijfe. Jij kan niemeer met jou goeie fasoen jou fierus hebbe. Assie nie uitkijk worrie opgesloote. Daarom moet jij jou vrouw kunne fertrouwe. Dat is belangrijk foor jou gefoel van rust en geluk. En ook foor de situazie waarin jij ferkeer Van me eigen weet ik, assie groonies niesziek ben wor jij niemeer beeter.
Maar assie fertrouwe heb en jij blijf poositief dan kan jij alles aan. Jij kan jou eigen zijn en jij weet, jij mag niese en jij krijg gewoon jou eete. Dat fertrouwe heb ik nu gekreege. En het is in mij vrouw maar ik ga het nie hard roepe van mij eigen.

Loesje

 

Loesje vertelt over liefde en Faalentijn

liefde

Assie poes ben weet jij nie zofeel van alle daage van jou jaar. Maar assie zo gefoelig ben als mij eigen dan foel jij wel wanneer jou mees spesiejaale dag van jou jaar eraan kom. En het is morge, mij vrouw heb het mij eigen gezeg.

Faalentijn

Morge is biesonder want dan sta jou liefde in jou spotlicht. Het kom door Faalentijn, hij heb het bedacht. Hij was mij eigen net foor want hij heb meer leeftijd. Maar van mij eigen heb ik wel veel erfaring. Als poes die verkering heb kan jij wel zegge dattie er ferstand van heb. En of Faalentijn selluf verkering heef dat hebbie mij eigen nie fertel.
Maar assie poes van de liefde ben kan jij wel praate over liefde en verkering. Misschien heb u selluf ook verkering maar u moet ook liefde foele. Dat is belangrijk. Faalentijn maak ze sjokolaa en ze bloeme nie foor niks. Die maak hij alleen foor mense. Foor diere hebbie andere ferrassinge, bijfoorbeeld tonijn foor katte, kluifbot foor assie een hond ben en foor foogels hebbie kouwstiks.
Assie liefde foel dan is jou hart gelukkig en jij straal. Zeeker assie morge van u verkering iets lekkers krijg. Van me eigen maak u mij gelukkig met mij tonijn maar u kan ook met saardiene zegge dattie iemand lief vin.

Foele

Misschien weet u nog wel dat mij eigen foorig jaar mij worksjop heb gegeeve van mij Faalentijn. Assie die gefolg heb dan bennie wel op de hoogte van hoe liefde werrek. Jij kan zegge dattie jou baasis heb. In mij krant van mij Lopend Vuurtje heb ik ook geschreeve ofer liefde, dat hebbie misschien wel geleeze.
Assie zofeel kan foele als mij eigen dan foel jij liefde voor jou vrouw, jou verkering en jou beebie. Assie een groote buik heb dan hebbie een groot hart. Faalentijn heb misschien ook een groote buik, fooral assie veel van ze eigen sjokolaa eet. Liefde begin in jou eigen, anders kan jij het nie geefe. Jij hoef er nie persee verkering foor te hebbe maar van mij eigen vin ik het wel makkeluk. Jij moet wel weete aan wie jij jou saardiene geef. En jij kan fraage aan jou visboer offie er ze mooise strik omheen doe. Dattie jou vis feeseluk inpak. Dan maak jij wel indruk op jou verkering. En assie nog geen verkering heb ga jij die wel krijge assie met jou saardiene aan kom zette.
Misschien kan u het morge gewoon probeere. Ik geef u alleen mij tip maar u ben vrij om een andere vis te geefe assie daar meer liefde bij foel.

Faalentijn, misschien vin u het kommersiejeel? Dat is assie er iets mee wil ferdiene. Maar van mij eigen ben ik het daar nie mee eens. Assie Faalentijn heb dan volg jij jou hart. Jij laat jou liefde weten dattie er nog steeds gek op ben. Daar ferdien jij niks aan. Jij kan liefde nie koope. Liefde foel jij in jou hart en jij kan het deele. Assie het kan koope vin ik er niks meer aan.
Het is spesiejaal en jij foel het somaar ineens. Jij krijg kriebels in jou buik en geloof u mij eigen, assie zo een groote buik heb krijg jij ook veel kriebels. Jij hoop dattie dan ook een groote vis krijg maar jij moet afwachte. Ik heb wel teege mij vrouw gezeg dat Faalentijn nie aan ze diejeet doe. Jij kan nie aankoome met jou uitgedroogde Makkareel, jou verkering zie jou aankoome. Van mij eigen doe ik wel aan Faalentijn maar nie aan mij diejeet. Soms moet jij jou diejeet in jou kast zette, naast jou droogbrokke. Dan kan jij liefde foele en jou visboer laate koome.
Mij vrouw zeg, Loes jij grijp echt iedere geleegeheid aan om onder jou diejeet uit te koome. Dan kan jij beeter eeve niks zegge en doen als offie slaap.

Foorbeeld

Nu wil ik nog ies zegge van mij hart teege mij verkering Huiskater Bert. En fergis u eigen nie, mij hart is ook gek op mij vrouw en mij Doorie maar Faalentijn is foor jou verkering. Of assie misschien jou geheime liefde heb dan kan het ook. Faalentijn kom morge pas langs, maar van mij eigen ga ik u mij foorbeeld geefe van wattie kan zegge teege u liefde. Het kom wel uit mij hart, dattie nie denk Loes ferzin maar iets. Soiets ferzin jij niet! Liefde is seeriejeus en het is spesiejaal foor mij Bert.

Verkering

liefdeLieve Bert jij ben mij verkering in mij hart en in mij leeve. Mij dag is pas mij dag assie jou heb gezien op mij kompjuuter. Jou knappe katerkop en dattie zofeel wijze dinge zeg. Mij hart klop sneller assie jou eigen zie en mij kop sla op ze hol. Jij ben als mij tonijn, jij ruik lekker en jij ben foor mij eigen onweerstaanbaar. Assie jou kop in mij vacht leg foel ik mij geluk. In mij droom mewww ik het van mij daake.
Geluk kan jij niet fastpakke maar jij kan het foele. Jij geef het mij eigen Bert, gewoon zo assie ben van jou eigen. Jij ben echt en jij ben mij katerman. Mij Adelbert Cornelis. Mij hart is altijd trots op wie jij ben en wat jij doe. Jij hoor bij mij eigen, jou poot in mij poot. Dan kan jij alles aan en oferwinne. Daarom ben jij wel mij Faalentijn. En jij ben het morge mij heele dag en de rest van mij heele leeve.
Ga u het morge ook zegge teege u verkering? Of assie iemand heel lief vin van u eigen…
Dan hebbie vast veel liefde in u hart op mij Faalentijnsdag.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt assie schrik van het nieuws…

nieuws

Soms begin jou nieuwe jaar en moet jij wenne. Jij wil jou nieuwe jaar leere kenne en jij wil rustig beginne. Van me eigen heb ik u vorige week fertel van mij probleem met mij maatje meer.

Aan mij maat

Mij dokter zeg dat ik aan mij maat ben, hij heb het gezien op ze weegschaal. Van mij eigen wil ik mij leeve nie laate lijde door mij  getal op mij weegschaal. Gelukkig heb u mij allemaal u beste tip gegeeve. Mij hart foel dankbaar zijn maar mij buik foel nog
steeds mij weerstand. Assie het aan mij eigen fraag dan hoef het nie. Mij dokter wil het, hij vin mij buik te groot. Dan hebbie wel jou eigen dielemma waar jij mee worstel. Jij ben er druk mee.
Dan kom jou vrouw ineens en zij zeg, Loes er is iets gebeur en zij geef mij zachte knuffels. Van mij eigen gaf ik wel mij kopjes maar mij ene tand ruik ze onraad. Assie maar één tand heb dan kan jij er wel veel mee. Mij vrouw zeg Loes jou lieve vriend kater Vlo is over ze reegeboogbrug gegaan. Dan sta jou nieuwe jaar stil, van jou ene op jou andere moment. Van mij schrik kon ik mij geluid nie meer maake. Mij traan liep uit mij oog van mij verdriet.

Mij vriend Vlo

Jij fraag jou eigen meteen af in welk jaar jij ben beland? Selluf heb ik er geen ferstand van maar mij hart schrik assie zo moet beginne. Hoe kan jij jou jaar beginne assie jou vriend af moet geeve.
Vlo was mij lieve vriend van mij blog. Assie blogt dan schrijf jij verhaaltjes. Mij vriend Vlo heb ze allemaal, geleeze. Hij was van ze eigen een wijze katerman, hij heb mij eigen geholpe met mij sessuweele foorlichting. Hij gaf iedereen ze tip en hij was vriendeluk. Van me eigen vin ik vriendeluk zijn belangrijk. Jij kan ook blaase maar wat hebbie dan. Jij ferplaats alleen jou lucht en jij koop er niks foor.
Mij vriend Vlo was harteluk en hij was ze eigen bescheide katerman. Hij heb ook mee gedaan met mij hoedjessjoow en hij was trots op ze eigen, spesiejaale hoedje. Het was mij Vlo Hoedje, jij kan ze nerregus koope. In mij hart hoop ik dattie ze hoedje nie fergeete is toen ie over ze reegeboogbrug  ging. Maar misschien hebbie het voor ze vrouw, Mevrouw Vlo achter gelaate. Assie Vlo een beetje ken dan weet jij, hij heb ze hart van goud. Ze hart heb het altijd goed gedaan, het waare ze niere. Ze niere waare stuk, dan kan jij niemeer ferder.
In mij hart geef ik mij trooskopjes aan Mevrouw Vlo. Zij heb het nu noodig.

Be-trek-ke-luk

En daar zit jij dan met jou maatje meer. Jou traan stroom uit jou oog en jij denk waar ben ik van mij eigen mee beezig? Jij ben druk met jou gedoe van jou getal op jou weegschaal. Jij weet nie offie saardiene of jou paaling bij jou visboer moet bestelle. Jij wil jou plan maake maar dan maak jou leeve ze eigen plan.
Mij vrouw zeg, Loes alles is be-trek-ke-luk. Als poes denk ik daar toch ofer na. Wat stel mij maatje teveel foor assie hoor dat jou goede vriend over ze reegeboogbrug is gegaan? Jij kan wel zegge, ieder heb ze eigen ding maar in mij hart zit nu mij ferdriet. Assie zofeel emoozie heb dan kan jij nie aan jou maatje meer gaan werreke.
Mij dokter moet maar wachte met ze kielo, van mij eigen vin ik mij groote buik best be-trek-ke-luk. Mij vrouw maak ze eigen wel zorruge, zij wil nie dat mij buik straks ofer mij grond sleep. Ik geef er niks om, mij hart moet nu eers ferwerke. Dan kan jij al jou visssoorte goed gebruike. Kwaaliteit van mij leeve vin ik nu belangrijk. Mij jaar is nog nieuw genoeg foor mij andere dinge.

Mij gezond

In mij hart weet ik, van mij eigen moet ik wel aan mij gezond denke. Mij Bert zeg het, mij vriende en mij vrouw ook. Mij Doorie is bang en hij ferstop nu ze kaasnoepies. Maar ik zeg u eerluk, ik vin het moeiluk.
nieuwsJij kan wel jou heele leeve op jou visgraat bijte maar wat hebbie eraan? Straks doe jij het ineens niemeer net als bij mij vriend Vlo. Offie nou op jou visgraat bijt of in jou sappige makkareel. Van me eigen kies ik dan wel voor mij makkareel, jij moet er wel jou beste van maake. Mij vrouw zeg, Loes jij ben zo een boergondiese poes. Ik geef er niks om, jij ben wie jij ben.
Mij vriend Vlo heb gezeg dat niemand van ze vriende over ze regenboogbrug mag koome. Hij heb wel gelijk, wij heb al genoeg verdriet. Soms kijk ik naar mij sterre buite, mij lichtpuntjes aan mij heemel. Dan foel ik mij liefde stroom door mij hart. Jij foel wat jij ferloore heb en dat jou liefde nooit oferga. Jij moet het akzepteere en jou eigen leeve weer gaan zoeke. Maar jij heb tijd noodig. Tijd om jou plan weer met jou eigen letters te schrijve. En om jou vriend Vlo los te laate want jij mis hem…

Loesje

Loesje vertelt over assie jou oog onstooke heb

oog

Vorige week foelde ik mij eigen nie fijn. Mij vrouw zat mij eigen steeds in mij gaate te houwe. Jij wor er nie blij van. Van me eigen wilde ik rust en ook veel slaape.

Eete

Misschien denk u nu heb Loes wel kunne eete? Van mij eigen kan ik u wel gerus stelle, mij eete smaak mij altijd prima. Maar ik moet wel zegge, assie jou eete nie kan zien hebbie wel jou andere beleefing. Mij vrouw heb het wel gezien van mij gestuntel. Zij zeg Loes, jou oog is nie goed. Jij ga naar jou dokter!

Fier wiele

Toen heb mij vrouw zonder mij eigen toestemming te fraage, mij dokter gebeld. Dan weet jij wel hoe laat jij leef. Jij heb er niks meer teege in te brenge. Mij vrouw heb ze goeie vriendin gesjartert want zij zeg Loes, jij ga met fier wiele naar jou dokter. Mij vrouw heb van ze eigen maar twee wiele. Van me eigen moei ik me nooit met hoefeel wiele mij vrouw heb. Mij eigen spreekwoord is: assie er geen ferstand van heb hoefie jou eigen er nie mee te moeie. Maar mij mandje stond klaar. Dan hoefie ook niemeer teege te stribbele. Jij kom er toch nie onderuit!

Springe

Mij dokter heb mij heelemaal onnerzocht. Hij zeg Loes jij ben al op jou leeftijd, kan jij nog wel goed springe? Assie al geen onstooke oog heb dan zou jij die wel een krijge assie soiets hoor. Van me eigen spring ik nog goed en mij vrouw zeg het ook. Hij heb mij heupe en mij achterpoote gefoeld. Jij kan het wel nie wille, het gebeur toch.

Weegschaal

Mij dokter zeg, Loes jij ben nog best soepel voor jou leeftijd en jou gewicht! Toen heb ik nie alleen mij oog maar ook mij oor dicht gekneepe! Ik moes op mij weegschaal staan en hij oogzeg dat mij maatje nóg meer is geworre. Ferder ga ik daar nie ofer praate. Jij mag ook jou preifussie hebbe. Mij oog is onstooke, nie mij gewicht! En het heb te maake met mij groonies niesziek zijn. Mij dokter zeg, Loes jou groonies niesziek zijn ga nooit meer beeter worre. Jij moet ermee leere leeve! Toen ben ik in mij mandje gaan zitte! Mij vrouw heb zalluf mee gekreege en van me eigen mocht ik ook mee terug naar mij huis. Dan hebbie wel geluk.

Zallufe

Nu moet ik herstelle heb mij dokter gezegd. Mij vrouw moet mij ooge fier keer op mij dag zallufe. Offie nou wil of nie. Ik vin er niks aan. Mij oog is mij oog en het is intiem. Jij wil er geen gefriemel aan. Mij dokter heb ook gezeg, Loes jij kan nog ziek worre. Dattie ga niese en zo. Dan krijgie antibiootie en jij mag pas terugkoome assie beeter ben en sterk. Dan krijgie jou prik en dan bennie weer bescherm.
Toen heb ik mij eigen wel toe moete spreeke van mij poosietief zijn. Assie soiets hoor ga jij liever seeve paaling ferslinde. Maar assie niks kan zien kan jij jou paaling nie eens vinde!

Met ze vinger

oog
Aureomycin 10mg/g

Mij vrouw zorrug goed voor mij eigen en zij zalluf mij oog. Zij til mij eigen op en zet mij op mij aanrecht. Dan geef zij mij knuffels en zij zeg lieve woordjes. Zij kriebel op mij kop en zij ga achter mij eigen staan. Dan ineens ga zij met ze vinger mij oog zallufe. En ook mij andere oog. En zij hou mij ook teege ze eigen aan gedruk. Van me eigen vin ik er niks aan. Jij moet er toch nie aan denke dattie fijf ooge heb! Gelukkig geef zij mij wel mij snek en dan zettie mij weer op mij grond.

Poosietief blijfe

Het ga nu wel al beeter met mij oog. Dank u wel dattie zo met mij eigen meeleef nu mij eigen in mij mand met mij lappe zit. Het hellup mij hart. Dattie kracht foel om beeter te worre. Dat is belangrijk en mij Bert zeg het ook. Mij Doorie heb ze eigen veel zorruge gemaak, hij kan ze MammaLoesje nog nie misse. Hij stuur mij ze eigen zallumkoesjes, dan breek jou hart. En mij eigen heb er ook van gesmuld want het foel als mediesijn. Dan kan jij poosietief blijfe.
Assie ziek ben moet jij jou kop nie laate hange. Jij moet altijd erregus jou licht blijfe zien en jou vis.

Liefs van Loesje