Category Archives: Dorus

Loesje en Dorus hebben Herfsvakanzie (deel 4 – slot)

We waare op weg naar de smekkie. Om evve wekker te eete. Toen saage we bortjes datte we flakbij het meek-uppegebauw waare.
Mamsie was furrgeete om haar garrenaale uit de kofferbak te pakke. Se gilte ophaareens datte ik moes stoppe!!
“Dooooooorie, mij garnaaale! Zettie jou flauwerpauwerauwtoo stop, hellep jou mamsie…”
“Mahammmmm gil nie sjo!! Ooooh ikke sjrok me rot”.
Dus mamsie hat haar garrenaale uit de kofferbak haalt en we ginge weer rij-je. Mamsie was gelukkig evve russig want zij smekte van ze garrenaale.

Ze buik

We stonde foor het meek-uppegebauw gebauw. Ikke pjopeerte hut te spelle. Moe-win roesj. Opmijeens rook ik een raar luggie. Alles missig en ikke sag alleen nog dat mamsie sat te giegele.
“Mammie? Isserwat?”
“Mamsie foel ze buik in ze kop, offie garnaaaale hoor singe van mij geluk. Mjaa mjaaa hihihi”
Opmijeens sat ik ook te giegele. Ikke foelte me pjettig. Mij kop sag gekke dinge en ikke fiel omvanmij sjaap. In mij wiewsjaap sag ik mij Mamsie kjoop uit de auwtoo. Ikke kjoop agter mij mamsie aan en we swalkte naar de deur. Hihihihi.


We ginge aan een taafultje sitte met onse meekuptasjes. Mamsie sat fol vanne tjots met haar meek-uppespulletjes klaar. Oponseens kwaame er daames in mooje kweeding binnegehuppelt. Sauwe sij ook die lugt gewooke heppe?
“Mammie? Wat doet uwes nu?
MAHAMMMMMM!!”
Mij mamsie deej ophaareens mee mette danse. Hop ginge haar pootjes. Mamsie sat de kankankan te danse.
“Oooh hup hup kanjijkankan, mamsiekankan, mamsiehuphup, mamsiekankahhannn….”
Ikke foelte me nog stees heppie in me bolletje en ikke lag in mij knokout. Waarom weet ik niet. Ikke sjaamte me wot in mij sjaap toen mammie haar pootjes stees de lugt in flooge. Maar tog bweef ik giegele alleen waar was ikke?

Opmijeens kwam de dierekkeur fanne de meekuppe op mamsie en mij afgeloopt. Hij tjok mamsie fan hut poodiejum af en ikke wer inees wakker. Mamsie lag te snurke in onse auwtoo. Mij mamsie maak gekke geluidjes. “Mam, Mahammmmm garnaaaaaaaale!”
“Ooh mij Doorie waar ben ik van mij eigen? Mij neus is ferstop fan zofeel wiewww. Oooh wij moet weg mij Doorie….”
“Mahammmmm ikke hatte so een gwekke dwoom. Ikke ben bwij dat uwes er nog ben”
Mamsie dee ze faggie goed en begon te furrtelle oofer de Moulin rouge.
“Mij Doorie luisser, Mamsie denk zij laat ze vagt permaanente en zij doe ze naagels lakke maar wij sijn ferkeerd. Oooh wij sijn bij onse seksteejaater van Amserdam. En wattie ruik is onse wieww want wij sijn op zo een poopuulaire plek in Amserdam. Iedereen doe hier maar ze eigen dotje. Zij drink en zij wieww en zij heb er geen errug in dattie poes ben. Hier kom mevrouwe en meneer en zij doe ze kankandans. Jij kan hier nie meek-uppe mij Doorie. Jij denk jij heb jou Moelin Roesje maar jij ga teege jou grond van jou wieww en jij fal in jou eigen Roest. Doorie heb Mamsie ze eigen misgedraage want assie onner jou infloed ben weet jij nooit nie wat jij kankan doen? Mamsie wil nooit niemeer meek-uppe. Oooh in mij wiewww heb ik nog wel mij kreef van ze mense ze bord gepak. Zofeel begeerte in ze buik en soms moetie jou kreef pakke assie het kankan!”

Eete

We hatte egwaar honger. Dus we ginge op soek naar een Smekdonnals.
We reeje langs se Ferdinand Bol stjaat. Daar sag ik een Fieboe.


Mamsie wau daar niet eete. Er sit naameluk gwoentjes bij de gwillburger. En dat fint se fies. Mamsie sei as we gwoentjes moete eete waare we wel nijnen geworte.
Se sei wel ies oofer de Fieboe.
“Mamsie geef nie zofeel om Fieboe mij beebie. Mamsie houw meer van Smekdonnals assie eerluk ben. Maar zij weet er wel dinge van. Bijfoorbeeld dat onse Feeboe eers ze bakkerij moes zijn. Maar daar kan jij nie jou garnaaalekrooket uit jou muur trekke. Daar moet jij eerluk ofer zijn. En zij heb ze naam Feeboe affeleid van zo een mooie straat in Amserdam. Onse Fernidant Bolstraat. Wij ga nu stoppe Doorie en wij doe pooseere want mamsie vin deze straat biesonder. Het is mij eerbetoon aan mij buikmaatje Bolle want assie in jou eigen straat garnaaalekrookette uit jou muur kan trekke hebbie het goed gedaan. En jij weet Mamsie houw van garnaaale. Maar assie in Amserdam ben moet jij jou vakanzie goed afsluite. En hoe doe jij dat mij beebie? Juis ja jij zet jou Smekdonnalshoedje op want Mamsie heb deze hoedjes niet foor niets uit ze doose in onse Weggeefwinkel getrokke. Het is ze kollektors aitem en dan bennie in jou stijl foor jou Heppie miel. Maar nie zo heel feel hard scheure mij beebe. Denk om jou mamsie ze hart…”
Dus we reede door naar de Smekdonnals.
Mamsie wauw weer haar Smekdonnalsburgers in sjelei en Smekdonnalsburgersauws.
We wiete onse kuu-err koode sien en mogge naar binne toe. Ikke nam een heppiedepeppiemiel foor dat weuke peeltje.
“Mamsie is uitgehonger mij beebie, zij heb ze eigen hier ze heele vakanzie op ferheug”.
Jullie wille niet weete hoe erg mamsie die burgers op zat te eete!! Binne dwie mienuute hat se awwes op!! Toen sei se datte se nog een eisie wau!
“Hebbie nog eis meneer Smekdonnals, mij beebie wil ze milkiesjeek”.
Ikke sjurpte me milkiesjeek op en liet daarna een fette boer. Hihihi.
Mamsie moest er natuurwuk weer ies fan segge.
“Dooooooorie, wat doe jij nouuu van jou eigen. Mamsie schaam ze eigen foor jou maaniere. Jij hoor jou mamsie tog ook nie van ze smekkedonnals ook al hebbie ze tande niemeer en ook nie ze prooteesie! Meneer Smekdonnals geef u mij eigen nog maar drie bakke kibbeldinge in ravottesaus!

 

Naar huis

Nadatte we waar uitge-eet sei mamsie datte we weer naar huis gingen. Se sei dat onse faakansie foor dit jaar affeloopt was. Maar se moes nog evve naar de poesedameswuimte om datte se sei datte se fwis en fwuitig wil sijn foor onse twugreis. Toen hep ikke snel foor mij fjiendje Khumba een heewe gwoote hambuwwer en een koekjesmonssermilksjeek agteroofer gedwuk. Mij mamsie weet hier niks fan anners freet mij Mamsie awwes op (hihihi). Toen mij mamsie tewugkwam wilde sei nog ies segge als afswuiting.
“Doorie wij heb nu Amserdam gesien en wij heb plesier gemaak. Jou mamsie heb jou eigen alles fertel wattie weet. Jij ben nu zofeel wijser en het hoor bij jou opfoeding. Jij kan nog zofeel boeke lees maar jij moet jou stad door jou mamsie ze oog zien. En jij moet jou stad proefe. Dan maak jij sofeel mee van jou eigen en jij krijg jou leefeserfaring. Dat is belangrijk. Mij wijse les foor assie op jou vakanzie ga is: Jou kibbeldinge wor nooit zo heet ge-eete als dattie denk assie er sjelei oferheen krijg”. Fergeetie dat nooit mij Doorie…”

Dank u wel, Dorus en Loesje.
Tot folgende jaar

Loesje en Dorus zijn op Herfsvakanzie (deel 3)

Herfsvakanzie

We reeje dus weer inne binnestat. We ginge langs de dam en saage oponseens ploemen. Mooi witte roose. Dat wilde we wel evve fan digbij sien. Er stont een bort bei. Met het gesigt fan meneer Peter R de Fries. En er stonde woortjes bij. Mamsie furrtelte mij wat er was beurt.

“Mij Doorie luister naar jou Mamsie want zij ga jou iets emoozioneel fertelle. Mamsie lag bij ze vrouw op ze schoot toen het gebeurde van ze moeilukke pmooment. Deze meneer die jij hier op ze footoo zie is meneer Peter R Fries en hij was belangrijk. Hij heb zofeel mense ze help gegeefe. En hij was van misdaad en hij geef nooit nie op. Assie er niemeer uitkom dan bel jij meneer R Fries op met jou teelefoon en hij ga mee soeke. Naar ze ferdweene mense Doorie. Mamsie kan het nog stees nie geloofe. Hij loop ofer ze straat toenie van ze R Tee L Boelefaar kom en hij heb niemand nie kwaad gedaan. Maar een kriemieneele meneer heb ze ferstand ferloore toenie meneer R Fries zag. Nu is meneer R Fries er niemeer Doorie. Jij fraag jou eigen af, waar bennie mee beesig. Mamsie heb er geen goed woord fan ofer. Wie doe soies? Mamsie houw nie van kriemieneel. Beloofie mamsie dattie nooit nie kriemieneel wor Doorie!”

Ikke kon niet gewoofe datte iemant so meen kon sijn. En waarom? Hij hielp aween maar mense.

“Meneer R Fries houw heel feel van krentesebolle Doorie, Mamsie geef er niks om maar zij heb wel ze zak meegenoome foor meneer R Fries. Kommie nog eefe mee pooseere foor onse footoo mij beebie. Jou oompie Bert wil ook graag weete waar ze verkering uithang van ze eigen”
We bweefe nog evve kijke en stapte toen weer in me auwtoo.
“Mahammmmm uwes puik!! Follegent jaar gaat uwes maar inne aanhanger sitte hoor”
“Doe jij jou eigen gedraage mij beebie, jou mamsie neem ze heele buik mee en anners nie. Wij heb net zofeel emoozie gefoeld dan lijk mamsie ze buik nog grooter. Het is jou ferteeken beeld”

Stantbeelt

We ginge weer ferder rij-je en kwaame langs een stantbeelt. Genaamd de dokwerker.
Mamsie begon te furrtellen.
“Kijk mij beebie, hier sie jij de meneer van ze dokwerker en deze meneer sta hier zodat wij kunne denke aan ze staaking in februuwaarie neegetieneenefeertig. Hij was ze Haarlemse timmerman Doorie. Hij heb met heel feel mense gestaak omdat Joodse mense niemeer in kaafees en winkels mooge. En jij weet, daar kan Mamsie nie teege. Waarom kan Joodse mense niemeer in ze kaafee koome? Mamsie vin het onregfaardig. Maar het heb maar twee daage duurt deese oppestant. Mamsie vin het lang genoeg, jij moet iedereen ze ding laate doen vin Mamsie.”

“Oooooh mamsie. Wat errug. Wel dappur fan de mense dat se in opstant kwaame”
“Mamsie vin deze mense heel feel dappur mij beebie. Maar beloofie jou mamsie dattie nooit nie in jou oppestant kom!”
Mamsie en ikke legte er een maadewiefje neer en me mamsie begon te niese.
“Tssssjjiieee mij beebie, tsssjjiiiieeee!”
“Mahammmmmm stjaks denk iedeween dat uwes Koojoona heb!”
“Koojoona! Mamsie heb groonies niessjjiiiiek zijn. En mamsie heb ze prik gehad van ze dokter en zij heb ook ze eigen koode. Loesje Huispoes.nl

Moonument

We sauwe naar het Merwedeplein gaan maar eers ginge we naar het Auschwitz moonument toe. Frauw hat teege mij gesegt dat dat ook heel bewangerijk was.
Door alle opbwekingen inne stat moese we evve omrije. Maar we kwaame bij dat moonument.
Het staat in een kwein parkje genaamd Wertheimpark.
“Deze moonument sta er vanaf neegetiendriejeneegetig en meneer Jan Wolkes heb het ontworpe. Jij moet wel foorsichtig zijn Doorie want deze moonument besta uit gebrooke spiegel en mense heb geprobeer om deze moonument te ferniele. Jij denk heb mense niks beeter te doen! Er was een meneer en hij kom met ze pikhouweel maar daar heb mamsie geen ferstand van. Hij denk dattie met ze pikhouweel deze moonument kan ferniele! Mamsie vin dat deze meneer ze eigen wel moet schaame. Soies doe jij nie”

Mamsie sei ook datte we evve stil moese sijn om de fermoorte mense te herdenke.
“Eigeluk moet jij jou steentje op deze staande plaat legge Doorie, het is traadiezie van Joodse mense. Mamsie vin het moeiluk weeges dat ik van mij eigen nie zofeel handig ben en misschien zak Mamsie er doorheen.”

Anne Frank

Na een tijtje ginge we naar het huis van meisje Anne Frank rijde.
“Oh oh oh… het lijk wel offe uwes dikker wor mamsie”
“Wat zeggie mij eigen nou, kannie het zien mij beebie. Jou mamsie werk er hard aan want hoe grooter jou buik hoe mooier jou hart. Maar het neem wel ze ruimte in beslag van jou auwtoo. Dat kan mamsie nie onkenne”
“Mahammmmm doe dan een korreset om!! Dan kun we uwes puik insnoere!!”
“Wat zeggie nou mij beebie, mamsie ga ze eigen tog nie inproppe in korresette. Mamsie ze leefeswerk mag jij zien!”
Na een tijtje rije en wat lietjes fanne tante Leen laater kwaame we op ut Merwedeplein.
We saage een kwein stantbeeltje van meisje Anne. Er laage ploemen bij.

Mamsie vertelte wat oofer het huis
“Weet jij nog mij beebie dat Mamsie foorige vakanzie fertel heb ofer meneer Frank en ze famielie van meisje Annie Frank. In deze huis heb ze famielie en Annie gewoon en het was van neegetiendriejedettig tot neegetientweejefeertig. Heel soms kannie er gaan kijke mij jonge. Maar nu woon er artiese die denke dattie iets foorstel. Jij kan alleen maar hoope dattie respek heb! Maar artiese van teegeswoordig, mamsie durf er nie ze garnaaale op in te zetten. Jou mamsie heb er wel honger van gekreege mij beebie. Assie zofeel moet fertelle ferbrand jij zofeel kaaloorieje. Dat moetie nie wille!”
We ginge na dit bezoekje ff een smekdonnaltsressaurant soeke om een heppie miel te eete. En ikke wil nu onnehand wel meek-uppe.
“Jij moet geduld hebben mij beebie. Jou meek-uppe bederf nie maar Mamsie zeg jou eerluk. Zij heb er ook zin en en dattie straks kan straale foor mij Bert….”

Wordt vervolgd…

Loesje en Dorus op herfstvakantie (deel 2)

herfstvakantie

We ginge weer ferder faakansie fiere. Mamsie lag onnesteboofe oppe aggerbank in de auto en sei datte ik moes stoppe sodat se weer goet kon sitte.
– Mij Doorie stoppie alstoeblief, mamsie ze buik zit vast tusse ze kop en ze poote. Zo kan jou mamsie toch nie mee naar jou Flooradorp!
– Maar mamsie… weet uwes seeker datte we daar naar toe gaan?
– Flooradorp is biesonder en jij moet het gesien hebbe mij jonge. Maar jij ga langzaam rije want Mamsie wil uit jou raam kunne kijke foor frisse lugt.

Noord

Dus ikke naar de pont rij-je want mamsie wau niet fia de snelle weg naar Flooradorp in Ammersedam-Noord.
Opmijeens wis ik me te herinnere dat mij mensen ooit seide dat se daar flakbij gewoont hatte. In Tuttifruttiedorp. Dat was een nootdorrup ommedat tuindorp ooit onner waater hat staan. Mamsie begon te furrtelle.
– Kijk mij beebie, assie goed kijk zie jij zofeel kleine huisjes en jij kan er woone. Mamsie heb gehoord dattie froeger eigeluk affebrooke moes worre want deze huisjes was foor nood. Assie nood heb dan heb jij het moeiluk, net als bijfoorbeeld als mamsie geen garnaaale heb. Maar jou mamsie wor ook nie affebrooke dat moetie goed onthouwe. Mamsie is fen van deze Tusselfrusseldorp maar zij hoef er nie te woone. Misschien kan wij wel ploemetjes haale want jij ga jou dorp nie Floora noeme assie nie jou ploemetjes heb.
Me mamsie wou dus naar Flooradorp foor de ploemen.

Maar mamsie, watte sjijn de huisies hier kwein seg. Me kattebak is gwoter hihihi.
Assie nie feel sentjes heb dan kan jij nie in zo een groote huisje woone mij jonge. Mamsie weet ook, jij kan jou eigen er nie wasse want jij heb geen straal van jou doesj. Mamsie vin het nie zofeel hiegiejeenies maar nie iedereen heb zofeel sentjes.
Mamsie sei me dat dit dorrup laas op teefee was wees
– Jij ben nog te klein mij beebie maar jou Flooradorp was op ze groote teefee met Boo fan ze Erf Vandoorus. Hij weet zofeel mij jonge…
Ophaareens begon mamsie te niese!!
Mamsie vin Boo fan ze Erfsssjiiie…. Tssssjiiiieeee! Oooooh mij allersjie van mij tsssssjiiiee….. Doorus!
– Maar mahammmmm dit dorrup heet aween maar naar ploeme, er bloejt amper een ploem hier!!
– Eg waar….?

Winkel

We ging fjoluk rontrij-je inne het dorrup. En ophaareens sei mamsie datte se naar een weggeefwinkel inne buurt wilde.
– Oooh nie wegrije mij beebie, mamsie wil naar ze weggeefwinkel want die heb ze ook gesien bij meneer Boo fan ze Erf Vandoorus. Mamsie wil vast kijke foor Hoedjes foor folgende jaar en assie het tog weggeef. Graag garnaaale in sjelei van tonijn.
Mamsie sei me dat se weer honger had en ze ging se weggeefwinkel binne. Mamsie begon alweer te furtelle.

– Kijk mij beebie, ooh zie jij zofeel doose. Mense geef alles weg, wij kan gerus rommele in onse Hoedjesdoos. Weet jij mij jonge, assie dinge tefeel heb in jou huis bijfoorbeeld knuffels of jij heb tefeel speelgoet dan kan jou vrouw jou troep hier naa toe brenge. Jij mag alles brenge en jij kan ook alles meeneeme want assie nie zofeel sentjes heb dan kan jij zo tog aan jou spulletjes koome. Maar mamsie zou van ze eigen nooit nie ze zallum en ze kaabeljouw weggeefe. Jij kan ook oferdrijfe!
Mij mamsie klom toen boofe op alle doose en sij sak bijna door se doose heen. Toen gooi mij mamsie mij hoetjes toe en sij zeg dat ik die op moet sette en wij hep toen gepooseert. Mij mamsie seg dat sij wil pooseere foor mij oompie Bert.
– Kom mij beebie, kom bij jou mamsie zitte met jou mooie sMekdonnaldshoedje. Dan maggie die straks opsette als wij naar Mamsie ze ferrassing ga. Maar nu eefe knap kijke in jou kaameeraa foor mij Bert.

Daarna heb mij mamsie nog seefe doose oopegebrooke foordat sij se garnaaale find en de mefrouw vanne weggeefwinkel heb mij mamsie in onse auwtoo gepjop want mamsie durref er niemeer af te springe. Sofeel kieloos garnaaale in mij mamsie se buik. En sij hep ook onse auwtoo folgelaade met bjoode foor kersemis foor onse ferrassing.
– Doe jij foorsichtig rije mij beebie, mamsie moet eerst eefe uitbuike tusse ze brooodjes.
Toen mij mamsie was uitgebuik ging wij weer froluk ferder en mij mamsie sei inees datte we naar de binnestat moese. Se sei datte we inne binnestat meekuppe konne doen.
– Ooh mij beebie mamsie heb zo een goede idee. Mamsie weet jij kan hier erges jou eigen zofeel mooi maake. Met jou meek-uppe enso, dattie heelemaal behandel wor en jij zie er daarna zofeel goed uit. Mamsie heb wel verkering en zij wil er graag goed uitsien foor mij Bert. Dan kan jou meek-uppe helpe assie seeniejorpoes ben.
– Sjoooo dat leek me weuk!! Ikke ben dan wel een gemberneutraale kater, maar meek-uppe lijk mij eg weuk!!
Mamsie? Mag ikke ook meekuppe?
– Natuurlijk mij jonge, mamsie heb jou gemberneutraal oppefoet. Dan kan jij saame met jou mamsie meek-uppe doen. Jou Jiekie hang ook iedere dag aan ze krullietang, dan kan jij ook meek-uppe.

Dus we ginge weer naar de pont om naar het meekuppe toe te gaan. We reeje weer door de Jorredaan en ginge weer evve naar de beelden toe fanne tante Leen.
– Oooh mij beebie, mamsie moet alteit eefe naar ze groote vriendin want zij zing ook, assie sestig wor begin jij pas met jou leefe!
Nadat ik mamsie kon wegtjekke fan het beeld en ik haar weer in me auwto kon pjoppe ginge we rij-je.
Toen sag mamsie ies op haar teelefoon.
– Ies oofer het Merweedepwein. Se sei dat meisje Anne Frank daar hat gewoont met haar fammielie.
– Doorie wij zijn nu tog in ze buurt van jou Merweedepwein. Weet jij nog van mevrouw Annie Frank en dattie daar heb gewoon? Mamsie wil jou iets laate zien en het is belangrijk…
Dus wei er naar toe gaan. Want dat wilte we wel sien.

Wordt vervolgd

Loesje en Dorus op herfstvakantie (deel 1)

herfstvakantie

Ikke was wekker aan hut sjape oppe me ploemstoel oppe ballekon toen me mamsie opmijeens foor me stont. Fan sgrik liet ik per ongeluk een wintje.

*Mammie? Wat doet uwes hier?
– Mij beebie, hier is Mamsie. Ooooh kannie jou Mamsie nie anners ferwelkooome! Wat hebbie ge-eete!? Mamsie zak bijna door ze poote. Mamsie is hier foor jou vakanzie. Wij ga Amserdam in want foorig jaar heb wij nie alles kunne zien en het is ook foor jou opfoeding.
* Ooooooooooh gaane we weer hier awwes ondekke? Maar… maar ikke dag dat we naar een annere stat sauwe gaan?
– Daar heb mamsie wel ofer naagedach maar Mevrouw Coroona heb zofeel aangericht. Dan kan jij beeter in Amserdam zijn.
* Ooooooh stomme mefjauw Koojoona.
Ikke ging snel me haartjes kamme, mamsie wil gwaag datte ik er netjes bijwoop.
– Doe jij jou vagt heelemaal goed kamme mij jonge, Mamsie zeg HEELEMAAAL!
* Jahaaaa mamsie. Sjeeee ikke weet heus wel datte me staart er ook bij hoort hoor.
Me mense gaafe me sentjes foor te kunne tenken en te kunne parrekeere. Deese keer hielt ik de sentjes bij me sodat mamsie er nie weer garrenaaltjes foor kon koope.
Mamsie hat snel, fia innernet, een walliefis en een toonein en garrenaale bestelt fia eksjahongerPUNTnl.
– Doe jij jou deur effe oope mij beebie, mamsie ze bestelling kom er zo aan. En ik heb ook mij koffers met mij garnaaaaaaaale die Mamsie van onse vriendjes heb gehad. Die moet ook mee Doorie.

Mamsies bestelling wert per snelpost gestuurt. We legte awwes oppe de aggerbank van de auwtoo en we ginge weg. We sauwe as eerse naar het van Gogmuuseejum gaan. Mamsie wau de sonnebwoeme sien die deese meneer hat sjillert. Met moeite kon ik mamsie inne auwtoo pwoppe.

* Ben uwes aankoom mamsie?
– Daar heb Mamsie wel ze bes foor gedaan, mij hart is blij dattie het merrek. Mamsie moet wel op ze maat blijfe dus kannie mij koffers erbij pwoppe.
* Sjeetje mamsie… het is te merreke hoor. Is dat foor de hewe week?
– Mamsie doe nooit ze halfe werk en Mamsie doe zeeker nie ze halfe bestelling.
We ginge weg. Ikke sat me af te fjaage waar we awwemaal ferder sauwen gaan sien. Ikke hoopte dat hut nie aween maar naar saaje muuseejums sauwe sijn. Mamsie fin naameluk dat ik alles moet weete oofer ons lant. Ikke parkeerde de auwtoo en gooide wat sentjes in de parrekeerding.
-Oooh sentjes… Misschien kan wij nog iets lekkers koope in ze muuseejum?

Muuseejum

Muuseejum Nau… daar waare we. Maar het muuseejum was digt!! Ikke wau al make dat ik wegkwam, maar mamsie pakte me bij me lurfjes.
Auhauwwww mahammm dat doet pijn!!
Mamsie sei dat ik niet sjo moest piepe en dat het muuseejum speesjaal foor ons ope ging. Mamsie begon over het gebauw en de sjiller te furrtelle…

– Wij sijn nu in zo een belangrijk Muussejum en het is ze Muuseejum van Finsent van Gog. Deze meneer heb ze stuk van ze oor eraf gesneeje Doorie. En het is nie zoals bij mij Bert weeges kittens. Meneer Finsent heb een aanval gehad buite ze weste en toen hebbie een stuk van ze oor gesneeje. Jij moet er toch nie aan denke. Meneer Finsent dee schillere en hij maak schillerije. Hij heb er nie zofeel ferkocht toen ie nog leefde. Ze broer heb alles ge-erf en nog feel laater heb ze heele familie alles van meneer Finsent ferkocht om er deeze muuseejum van te maake. Toen heb ze fijftien miljoen guldes ferdien van ze sentjes en deze Muuseejum ging oope in neegetiendriejeseefetig. Ze oor lag er nie bij. Hebbie geluister mij jonge…

We liepe door naar de Ierisjes. Mamsie keek naar het sjillerij en ophaareens hoorde ik…
-Tsssjiiie, tsssjiiiiiie, tssssjiiiiiiiiiee….oooh ploemetjes! Mamsie is allersiiiiiesj…
*Mahammmmm wat doet uwes nu. Me mamsie begon oofer het sjillerij te pjaate…
-Meneer van Gog heb deeze schillerij gemaak als tssss tssssj..  stilleefe. Hij wilde ze kleurstuudie maake, hij zoek naar zofeel kleurkontras. Snappie mij Doorie. Tssssjjiiiiiee!
Mamsie hielt maar niet op met niese dus wiepe we door naar het follegenne sjillerij.
De sonnebwoemen.
-Ooooh mij faafooriet van ze schillerije! Mij Sonneploemetjes! Doorie het is Meneer Finsent ze bekendse schillerij. Hij heb fijf groote schillerije gemaak van mij Sonneploemetjes en hij heb er maar drie tinte geel foor gebruik. Jij kan het zien mij jonge, zofeeel faariejaa… faariejaaaaaaatssjiiie!  En nu moet jij goed onthouwe, deeze sonneploemetjes zijn van ze dankbaar zijn. Tsjie! Oooh mij gronies allersjie…
Doordat mamsie sjo liep te niese ginge we maar het muuseejum uit. Meteen was mamsies ze genies oofer.

 IJssie

We sauwe naar het museumplein gaan. Datte is vlakbij. We weete aween nie offe we er op moge wope, want sins mefrauw Koojoona er is is dat pwein een pwootestplein geworre.
Ik hat bes wel tjek gekrege in ies lekkers.
– Mamsie? Mag ik een ijssie?
* Ooooh mij beebie met banaaan. Mamsie kannie wachte…
Sjoooo dat ijssie was sjuperwekker.
ijssieWe kwaame op het pwein aan en mamsie begon weer te furrtelle…
– Doorie luisser, hier hebbie jou heele plein van Muuseejum en het is ze Muuseejumplein. Het is ze plein én ze stadspark en er moes eigenluk viellas op gebouw worre, dattie zo jou poort heb om binne te kunne. Toen heb ze er ze Rijksmuuseejum op gebouw en assie erges jou Rijksmuuseejum op bouw kan jij jou plein Muuseejumplein noeme. Snappie Doorie jij ben zo stil… Deze plein is ook gebruik als ijsbaan en jij heb er jou ijsclub gehad maar Mamsie weet nie of ze banaaane ijs ferkoope. Nu gebruik mense deze Muuseejumplein foor assie uit moet ruste, dattie erbij ga ligge. Maar jij kan er ook jou deemoostrazie geefe, bijfoorbeeld assie vin dat mevrouw Coroona terug naar Sjienaa moet.
*Mammie… waarom sijn er feel pliessiemensen hier?
-Hier wor zofeel demonstreer Doorie. Dan moet pooliezie ons veilig zijn bewaake. Zij heb het nu moeiluk Doorie want soms zijn mense ook boos
* M-m-m-mammie? Ikke begin bang te worre.
– Jij hoef nie bang te zijn mij beebie, jou Mamsie doe jou alteit bescherme. Daar zijn Mamsies foor, willie dat nooit nie fergeete. Maar misschien moet wij nu snel onse auwtoo soeke want straks neem iemand mij garnaaale mee, dat moetie nie wille.

vakantie
Mamsie en ik rende so hart we konne. De flappies op mamsies puik ginge fan links naar regs. We sage onse auwtoo staan en we spjonge met een snoekduik inne auwtoo. Mamsie einnigte op de aggerbank met haar pootjes inne lugt. Ikke starte de auwtoo en ree keisnel weg. We waare weer feilig.
Opeens hoorde ik mamsie pruttele…
– Hellup Mamsie, kannie ook rustig rije….

Wordt vervolgd

Dorus en zijn innefjoew met fijf diere

fijf diereHajooooooooo iedeween. Daar istie weer. Uwes raasendgekke innefjoewer Doorie!! En dees keer heppik niet 1, niet 2 maar fijf diere tegewijk onnefjaagt!!

Dwie katte en 2 tokkies. Uwes ken se missjien nog wel. Want een tijt geleeje heppik se de feertjes fan hun wekkere lijffies getjokke. Sowals geseg twee week geweede… me mamsie ging mee hihihihi. En mamsie geef ook tussendoor komfanhaartaar!!
Ikke raat uwes aan om snel bwuin waater te pakke en er wekker foor te gaan sitte.
Feel pwesier mette leese.

Hoe auwt sjijn juwwie?
Ik Belle ben 7 jaar en Panda 8 jaar.
Moby weten we niet heel precies maar toen hij is komen aanlopen schatte de dokter hem op 2 jaar. Dus onze vrouw gaat ervan uit dat dat ongeveer klopt en dan is Moby nu ook 7 jaar

Hoe lang woone juwwie hier?
Ik Panda en Belle wonen bijna ons hele leven al hier.
Moby woont hier nu 5 jaar.

Hoe sijn juwwie hier gekoom?
Panda, toen ik nog klein was hebben ze mij gevonden en toen ben ik in een gezin, ze noemen dat een gastgezin, terecht gekomen waar ze me verzorgden. Daar waren ze erg lief voor mij. Als er niemand was geweest die mij wilde hebben dan had ik daar mogen blijven wonen.
fijf diereMaar toen zag mijn vrouw een foto van mij en zij was op slag verliefd en is mij komen halen. Ik was toen 12 weken oud. Nog steeds hebben die mevrouw en mijn vrouw contact. ( oooh mamsie ze hart)…
Belle, ik ben ergens bij mensen thuis geboren. Ik werd toen samen met mijn broertje door een meneer opgehaald en mee naar huis genomen. Toen bleek dat de vrouw van die meneer maar 1 kat wilde en geen 2 en toen moest ik weg.
Mijn vrouw heeft gepraat als brug man om ook mijn broertje mee te krijgen maar dat wilden ze niet. Het was onze vrouw opgevallen dat wij wel heel erg klein waren en zij had het gevoel dat het niet helemaal klopte.
Mijn vrouw heeft dus alleen mij mee genomen. Achteraf bleek dat wij net 5 weken oud waren. We weten niet hoe het met mijn broertje is maar met mij is alles goed gekomen. ( oooh mij Belle meisje tog, mamsie schrik erfan)…
Moby, ik weet eigenlijk niet waar ik vandaan ben gekomen. Het enige dat ik weet is dat ik heel lang rond gezworven heb en bang was.
Overal werd ik weg gestuurd fhhrghjihdsscbjkklmdjjtdhrsryd^€^^$=^$%_/_;cyyfyvkiu (ik help mijn vrouw even met typen)
Toen kwam ik in de tuin bij mijn vrouw en daar werd ik niet weg gestuurd en kreeg ik eten, snoepjes en drinken. Het heeft nog lang geduurd voordat ik het vertrouwde maar uiteindelijk is dat goed gekomen en heb ik mijn furrever house gevonden. ( dan kan jou buik groeie Moby).

Wat is hut eerse wat juwwie doen as juwwie wakker sijn?
Panda en Moby, wij rennen naar de voordeur zodat we naar buiten kunnen.
Als vrouw moet werken is dat niet zo heel lang en zijn we terug voordat ze weg moet. Als ze vrij is dan zet ze het keukenraam open en kunnen we terug komen wanneer we willen. En als we terug komen dan krijgen we altijd wat snoepjes.
Belle, ik doe altijd rustig aan wakker worden. Als mijn vrouw op staat dan wacht ik even voordat ik op sta. Dan ga ik naar beneden en kruip lekker bij vrouw op schoot voor een knuffel. We wachten dan samen op Panda en Moby en als we dan snoepjes hebben gehad ga ik weer naar boven om verder te slapen. Als vrouw vrij is dan mag ik na de knuffel en snoepjes naar de tuin in.

Is hut weuk om met sun sesse in 1 huis te woone?
Panda, ja dat is wel heel gezellig hoor!!
Maar soms, heel soms, hebben we wel eens ruzie omdat Moby de baas wil spelen over ons!
Moby, nietes dat is helemaal niet waar Panda!
Panda dat is wel waar Moby want dan sluip je op me af en mept me ene!!
Moby, nietes ik sluip niet op je af……..Jij kijkt dan brutaal naar me en daardoor komt dat!!!!
Belle, jongens nu is het genoeg geweest wat moet iedereen wel niet van ons denken?????
Panda en Moby, je hebt gelijk Belle we zijn toch wel vrienden van elkaar. ( ooooh Belle wat bennie ferstannig, van mij eigen ben ik trots op jou).

Waar plasse juwwie en wat is de kweur fan uwes kattebak?
Panda, Belle en Moby, wij plassen buiten en als we binnen zijn op de kattenbak.
Moby maar ik plas het liefst buiten, ik zit niet graag in een bak. En snachts als ik hoge nood heb ren ik naar de voordeur en vergeet de kattenbak.
Maar ja mijn vrouw slaapt dan en hoort me niet. Tja dan doe ik mijn plas in een hoekje bij de voordeur. Nu heeft mijn vrouw daar een onderlegger liggen en dat gaat super goed!!!!
Onze kattebakken zijn allemaal grijs met wit. En in de woonkamer staat een zwarte kist met aan de zijkant een opening en daar zit ook een kattenbak in.
Die zwarte kist vind onze vrouw wat mooier uit zien dan een kattenbak.
En als mensen op bezoek komen denken ze dat het een kist is om spullen in op te bergen. (Oooh mamsie vin het sjiek).

Kijke juwwie teefee?
Nee wij kijken eigenlijk maar zelden naar de t.v.
In de zomer zijn we liever buiten in de tuin.
In de winter kijken we wel wat vaker naar de t.v. maar dan zijn het programma’s die onze vrouw leuk vindt. Tja, en daar vinden we dan meestal niks aan.

Is juwwie frauw wief?
Panda, Moby……euhhhhhhh mogen we deze vraag even overslaan zodat we erover kunnen nadenken???? Hihihihihihihihi
Belle, ohhhhh Moby en Panda wat zijn jullie erg!!!!!!
Ja hoor onze vrouw is heel erg lief, zij knuffelt met ons en geeft ons eten/drinken en snoepjes. En ze deelt haar bed met ons. Ze eet zelf pas als wij gegeten hebben. Wij staan altijd op nummer 1 bij haar.

Hep uwes frauw ooit ies in jullie bijsijn gedaan waardoor juwwie je rotsgaame?
Jaaaaaaaa, onze vrouw kan onweer maken……..niet normaal hoor!!!!!
Gelukkig doet ze dat alleen maar als wij erbij zijn…….maar dan nog!!
Wij schamen ons dan wel.
Mooge juwwie altijt naar buite?
Ja hoor het maakt niet uit hoe het weer buiten is maar als onze vrouw thuis is mogen we altijd naar buiten.

Werde jullie ook wel eens niet binne gelaate ommedat se dacht dat juwwie al binne waare?
Jaaaaaaaa, onze vrouw laat ons s avonds altijd naar binnen. Alleen komt de een wat vroeger naar binnen dan de ander. Nou en dan vergeet ze dat er nog een van ons buiten is.
Panda en Moby zijn dat wel gewend want in het verleden kwamen dien gewoon niet naar huis als vrouw naar bed ging. Maar ik, Belle ben het helemaal niet gewend om s nachts buiten te zijn. Dus ik wilde naar binnen en alles was dicht, miauwen helpt dan ook niet want vrouw ligt te slapen. Wat moet je dan doen????
Gelukkig weet ik waar onze tuin is dus ben ik maar achterom op de tuinstoelen gaan liggen.
En dan gaat s morgens alles open en hoor je vrouw zeggen
“Huh, Belle, oh nee hé??? Ik heb toen wel een hele dikke knuffel gekregen maar er ook voor gezorgd dat ik s avonds altijd binnen was als de deur dicht ging.
En die arme Dopey kon achterom niet meer naar binnen en is toen naar voren gelopen om een slaapplekje te zoeken, hij was nog klein toen en wist niet dat hij achterom moest blijven.
Gelukkig keek vrouw boven uit het raam toen ze naar bed ging en is hem vlug gaan binnen halen!! Oohhh hij was zo blij!!!!!

Lusse juwwie kip?
Jaaaaaaa wij lusten allemaal kip dat is lekker.
Meestal krijgen we kip uit een zakje met een lekker sausje erover!!!
Of heel soms ook wel gekookte kip dat is ook heel lekker!!!!!!
Maarrrrrrrrr wij eten niet onze eigen kippie’s Pippie en Dotje want die horen gewoon bij ons!!!!!
Vrouw zegt dat het knuffelkippen zijn!!!!! ( oooh knuffelkippe in sjelei kan jij nie eete).

Fange juwwie wel eens muise? Offff fooguls?
Belle, hihihihihi jazeker vangen wij muizen.
Ik heb muizen vangen van Panda geleerd hé Panda???? Toen ik nog klein was kon ik geen muizen vangen omdat ik niet wist hoe wat een muis was en al helemaal niet hoe ik hem vangen moest.
Panda heeft me toen een muis gebracht om hem goed te bekijken en later heeft hij me voor gedaan hoe ik een muis moest vangen.
Alleen had ik me vergist want de dag erna had ik een grote vogel (merel) gevangen……..
Nou ja het was geen muis maar Panda was reuze trots op me!!
Panda, ja ik weet het nog heel goed, zo’n kleine kat en zo’n grote vogel.
Jullie hadden haar moeten zien slepen ermee. Maar wat was ik trots!
Belle maar daarna heb ik alleen nog maar muizen gevangen hoor!!!
Moby, ja ik moest muizen en vogels vangen toen ik nog buiten leefde.
Niet dat de muizen en vogels mijn buik goed vulden maar het was beter dan niets en verhongeren. Nu hoef ik gelukkig niet meer op jacht want ik krijg genoeg eten van mijn vrouw. Maar soms is een vers muisje nog wel eens lekker!!!!

As juwwie uwes frauw een muis geef, gaat uwes frauw die dan wekker kwookant bakke foor juwwie?
Panda en Moby nee wij lusten alleen maar verse muizen, net gevangen en dan opeten want dan zijn ze het sappigst. Ohhh echt lekker.
De muizen die we als kado mee brengen voor onze vrouw zijn echt voor haar!!
Daar is ze altijd zooooooo blij mee, ze danst dan van vreugde!!!!!
Belle, ja ze is er ook heel zuinig op want ze duwt ze altijd onder de grond in de tuin.
Wij weten wel waarom ze dat doet……….ze is bang dat ze gestolen worden!

Wat finne de jonges fan de meiden?
Panda, de meiden zijn wel oké hoor!!!!
Maar Belle heeft toch wel een speciaal plekje in mijn hart!!!!
Ik heb Belle alles geleerd wat ze moest weten, van muizen vangen tot bomen klimmen en over daken lopen. Wij slapen ook altijd samen, tegen elkaar aan.
De andere meiden Tica en Izzy zijn ook wel oké hoor maar ze zijn al wat ouder en wat rustiger.
Moby, ja hoor ze ze zijn allemaal wel oké, maar ik speel niet zo vaak met hun. Ik speel heel veel met Dopey die hier ook woont.
En soms vind ik het wel leuk om Izzy te plagen dan ga ik op haar af en dan begint ze te gillen als een keukenmeid. Maar ik ga niet te dicht bij hoor want ze kan ook goed meppen.

Tante Belle… fin uwes jonges stom?
Nee jongens zijn best leuk!!!! Vooral Panda want hij heeft me onder zijn hoede genomen toen ik als heel klein ukkie hier kwam wonen. Dus dat was wel heel erg lief van hem.
Ik hou ook heel veel van Panda!!!! ( ik vinnut roomanties).
Met Moby kan ik het ook wel goed vinden hoor, hij is ook wel lief!!!!!
En Dopey is mij een beetje te wild, als ik hem zie ga ik grommen dat hij uit mijn buurt moet blijven.

Wille de meide aween meidespelletjes doen?
Panda en Moby, ja echt wel die meiden zijn echte watjes……die willen nooit eens een potje stoeien met ons!!!!!

Hoe heppe juwwie oompie Bert leere kenne?
Onze vrouw heeft Bert op feesboek ontdekt en is gaan lezen.
Ze vertelde ons hierover en toen werden wij ook wel nieuwsgierig.
Dus nu lezen we alles mee!!!!

Heppe juwwie kintjes?
Nee wij hebben geen kindjes. Onze vrouw heeft ons naar de dokter gebracht en die heeft ervoor gezorgd dat we geen kindjes mee konden krijgen/ maken.

fijf diereWat finne juwwie wekker eete?
Belle, Moby, Panda, wij vinden alle eten lekker. Vooral eten met een lekker sausje erover.
Dan slurpen we eerst de saus eraf en dan later eten we het vlees of de vis.

Wat finne juwwie fies?
Wat wij allemaal echt vies vinden is anti haarbalpasta. Onze vrouw heeft verschillende soorten gekocht maar ze zijn echt allemaal vies……brrrrrrrrr!!!
We hebben met elkaar afgesproken dat vrouw dat zelf mag eten!!!!! (Ooooh mamsie lus ook nie ze haarbalpassa, ook nie in sjelei).

Hajoooooo toktokkies. Ikke ben er weer!! Hihihihi.
Toooktoktoktoktok Dorusssssss
Wat leuk om jou weer te zien!!!! Toktooooooktoktok

Isser ies furannert nadat ik juwwie innefjoewte?
Toktoktok ja wij hebben allemaal nieuwe veren gekregen. We waren echt helemaal kaal!!!
Wij schrokken wel maar vrouw zei dat we nu grote kippenveren zouden krijgen en dat daarom de babyveren eerst eruit moesten
Maar alles is weer goed gekomen toktoktoktoktok
We zijn nu zoooooooo toktoktoktoktooookkkkkk mooi……..vind je ook niet Dorus????

Heppe juwwie twentiefoorkitsjen al gesien?
Toooooktooooktoktoktok nee wij mogen daar niet naar kijken.
Onze vrouw zegt dat dat niet goed is voor onze hartjes!!!!!!
Toookkkkkkktoktoktok daar doen ze kippen in een oven!!! Tooookkkkkkktoooookkkkkk

En dan nu mij mamsie met haar bewoemde en bewugte kollumpie;

Mamsie wil hut (w)(fr)erte

Hallo Moby, Panda, Belle en mij tokkies Dotje en Pippi:
Halloooooooo Loesje

dank jullie wel dattie mee doe aan onse innefjoew en hier zijn mij fraage ( van Mamsie Loesje):

Foor Moby
1: Wat is jou faafooriete eete? Lussie kip? Doe jij op jou tokkies jaage?
Ohhhhh Loesje ik lust echt alles. Zoals je weet heb ik heel lang op straat geleefd en ik had altijd honger. En toen ik hier kwam wonen kreeg ik zo’n lekker eten dat ik ook het eten van de anderen op at. Nu is mijn buik goed gevuld maar alle eten vind ik nog steeds lekker. Er is niets wat ik niet lekker vind.
Ik lust ook kip hoor……maar dan uit een zakje of gekookt. Ik weet niet of de kippies die hier zitten ook lekker zijn????? Mijn vrouw zegt altijd dat die niet om te eten zijn.

2 Jij heb jou groote buik. Moet jij hier speesiejaal foor eete en eet jij meer dan ik van mij eigen?
Ik weet niet of ik meer eet dan jij Loesje maar ik eet echt alles op wat ik voorgezet krijg.
Mijn vrouw zegt ook dat die buik gegroeid is omdat ik nu heel veel rust heb……..Ik hoef op straat niet meer te vechten en naar eten te zoeken.
Ik lig nu ook veel meer lekker rustig in de tuin.( jou vrouw heb ze punt Moby, jou buik kan grooter worre assie rust heb. Maar sjelei en slagroom help ook).

fijf diereFoor Panda:
1: Wat vin jij lekker? Fang jij ook eete op jou straat? Trakketeer jij dan ook jou vrouw?
Eigenlijk vind ik ook alles wel lekker, behalve die haarbalpasta. Ik eet altijd een beetje en laat nog wat over voor later als ik mijn ronde in de straat heb gedaan.
Ik vang wel muizen en soms eet ik ze op maar ik breng ze ook wel als kado naar mijn vrouw.

2: Haal jij ook ei van jou tokkies uit ze kooi foor roomanties eete met Belle?
Neeeeeee, alleen onze vrouw haalt ei van de tikkie uit de kooi. En ik waag me niet die kooi in hoor want mijn Belle heeft erin gezeten……..ze was zooooooo bang. Die kippen begonnen te fladderen en te schreeuwen. Mijn Belle zat helemaal ineen gedoken in een hoekje!!!!!
Maar ik ben wel trots op mijn Belle dat ze het geprobeerd heeft!!!!!!
Maar onze vrouw klopt soms een eitje met melk en suiker door elkaar en dan doet ze dat bin onze bakjes. Dan kan ik samen met Belle ervan genieten.
Dat is zooooooo lekker!!!!!! ( ooooh mij buik heb nu zofeel begeerte).

Foor Belle:
1: Jij ben poes, doe jij al oefene foor jou groote buik of hebbie daar geen intresse in?
Loesje ik ben maar een kleine poes dus als ik een grote buik zou hebben dan kan ik niet meer lopen en rennen. Maar ik heb wel een klein buikje en dat is genoeg voor mij.
Ik kan nu mooi overal doorheen kruipen als ik de tuin uit wil………mijn vrouw heeft mij nieuwe plekje waar ik doorheen kruip nog steeds niet gevonden hihihihihihihi

2: Wat vin jij lekker foor jou eete? Eet jij ook roomanties met Panda? Doe hij jou dan ferwenne en hebbie maniere?
Ik vind alles lekker Loesje. Ik ben niet zo’n grote eter maar ik geniet wel van mijn eten. Ik neem altijd kleine hapjes en knoei nooit!!!!
Ik eet altijd als allerlaatste als iedereen klaar is. En als Panda na zijn ronde thuis komt dan eet ik nog wat samen met hem. Dat is dan echt gezellig.
Mijn Panda is een echte gentelemen hoor!! Hij laat mij altijd voor gaan en na het eten gaan we samen bij elkaar liggen en dan wast hij mijn kop en erna was ik zijn kop. En dan gaan we samen naast elkaar op het bed van vrouw liggen. ( oooh ik vin het zofeel roomanties, mij hart foel het).

Foor mij tokkies Dotje en Pippi:
1: Wat vinnie lekker foor jou eete? Willie ook nie liefer binne eete in jou keuke van jullie vrouw?
Toktoooooktotktok wij eten echt alles!!!! Wat vrouw van eten over houdt dat krijgen wij.
Totktotoktoktok en fruit vinden we ook erg lekker. We hebben ook een bak met graankorrels staan en daar kunnen we altijd uit eten. En heel lekker zijn gedroogde meelwormen en rivierkreeftjes….toooooktoktoktoktok mmmmmm
Maar het allerlekkerst toktoktoktoktok is toch wel een maiskolf. Onze vrouw gooit die altijd naar de kooi in omdat we anders in haar handen pikken toktoktoktoktok
Eten in de keuken van vrouw??????? Tooooktoktoktok nee echt niet, het is ons daar te schoon en dan kunnen we niet met ons eten gooien en erdoor heen lopen, omgooien of op een andere plek leggen tooooktoktoktok we moeten er niet aan denken!!!!!

2 : Heb jullie vrouw al met jullie gepraat ofer kersmis? Bennie bang foor kersmis en assie panne zie….
Toooookkkkkkkktoktoktoktoktoktooooooookkkkkkkk ohhhhhh neeeeeee wij hoeven niet bang te zijn want onze vrouw heeft ons beloofd dat wij nooit toktoktoktok in de pan komen.!!!!!
Vrouw zegt dat wij gewoon knuffelkippen blijven!!!!!
En wij toktoktoktok vertrouwen onze vrouw, want wat ze beloofd doet ze!!!!! ( Toktoktok in sjelei moet jij nie wille)..

Dank jullie wel foor deze innefjoew van Mamsie en Doorie.

Naunau wat een innefjoew he? Mamsie hat ik inne auwtoo pjopt en naar huis bwagt. Daarna me auwtoo sjoonmaakt want ooferal laage garrenaalekwuimels.
Res mij uwes een kwiptiese omsgrijffing te geefe foor oofer 2 week!!
Onopgefoet!! Hihihihi

Dit was het foor deese keer.
Ik sluit af met een dikke kies
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie

Dorus.