Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over Minoes 

Minoes
lieve iedereen deze week wil ik u fertelle ofer Minoes. Van mij hart wil ik u zegge, ik vinnut moeiluk. Minoes was mij dinnetje en u weet, van mij eigen heb ik pas mij prootes gegeefe van mij Reegeboogbrug.

Assie het aan mij eigen had gefraag dan ga er niemand van mij vriendjes meer ofer ze Reegeboogbrug. Maar ook al bennie Moeder van alle Sterre, jij kan er niks aan doen. En toen op een dag fertel mevrouw Maria mij dat Minoes bij ze dokter was gewees. Jij weet assie naar jou dokter ga dan hoefie geen garnaaalebuufet te ferwachte. Hij heb ze witte jas nie aan om dattie sjef-kok is. Assie Sjef-kok was hattie misschien foor Minoes nog iets lekkers kunne maake. Foor ze buik, foor ze geluk…

Brug open

MinoesMaar Minoes foel ze eigen nie zofeel lekker en zij kon niemeer eete. Mij hart breek assie zoies hoor. Niemeer eete is nie goed foor jou gezond. Minoes foel ze eigen misseluk en zij kreeg ze prikje van ze dokter. Hij zeg, Minoes ze niere heb er geen zin meer in. Zij doe het niemeer. Dan kan jij zofeel eete assie wil, jou niere ga het niemeer doen. Ik zeg u eerluk, mij traane heb ofer mij wang gestroom van mij ferdriet en jij kan niks doen.
Mevrouw Maria heb mij eigen toen gefraag of ik misschien ze brug van ze Reegeboog oope wil zette foor als Minoes ze koffertje ga pakke. Mij hart dee heel hard boemse van prootes want jij wil het nie. Toen moes ik vechte in mij kop. Jij wil jou dinnetje nie laate gaan. Jij wil nie dat Mevrouw Maria ferdriet heb. Maar jij weet één ding zeeker van jou hart. Minoes mag nooit nie lijde van ze eigen. Assie ze Brug nie oope zet moet Minoes erofer heen klimme en zij heb ze kracht niemeer. Toen heb ik mij vriendjes Vlo en Bolle gefraag offie ze Brug oope wil zette. Soms ga het nie anders, dat heb ik nu geleerd.

Emoozie

MinoesMaar Minoes heb ze eigen zofeel sterk gehouwe. Zij heb nog dertien daage geleef. Zij dronk waater en zij kreeg heel feel liefde en knuffels van mevrouw Maria. Selluf heb ik Minoes iedere dag mij letters gestuur via berichjes. Minoes kwam niemeer op ze Feesboek maar wij heb toch kontak gehouwe. Assie dinnetjes ben dan ben jij ook dinnetjes als iemand aan ze laaste reis ga beginne. Dan geef jij steun en liefde met jou berichjes en jij neem afscheid. Jou hart tril van ferdriet maar jij kan het deele. Het is jou laaste wat jij saame heb, wat jij saame kan doen. Iedere dag kijk jij uit naar jou berichje ook al kraak en piep jou hart. Want jij weet dat jou dag ga koome dattie jou dinnetje los moet laate. Minoes heb mij eigen nog zofeel lieve letters en footoos gestuur. Mij vrouw heb mij eigen getroos en zij heb mij saardien gegeefe en ook foorel. Maar ik kon alleen schrokke van mij emoozie, jij proef het leefe nie. Mij hart zat als mij steen in mij buik van emoozie. Maar Minoes heb er niks van gemerk. Daar heb ik van mij eigen foor gezorg.

Geposeer

Minoes is nu ze ster. Mij vriendjes Vlo en Bolle heb Minoes met zofeel lief zijn binnegelaate Minoesofer ze Reegeboogbrug. Minoes ze ster straal nu in ze poezeheemel. Nu heb ze geen pijn meer en zij geniet van Reegebooggarnaaale in sjelei. Dat heb ze wel ferdien en nog zofeel meer. Mevrouw Maria heb mij eigen zo een mooie aandenke gestuur. U kan het op mij footoo zien. Het is ze mag-neet en mevrouw Maria heb het saame met Minoes foor mij eigen gemaak. Het is foor ze Hoedjessjoow en mij traane stroom weer ofer mij wang. Zoies mooi en lief en Minoes heb er met ze laaste kracht bij gepooseer. Jij weet nie wat jou eigen oferkom. Lieve Minoes, misschien kan jij mij eigen hoore. Jou dinnetje Loesje. Van mij hart wil ik jou zegge, ik mis jou. Jou vrouw Maria en jou zus Muppet mis jou. Maar wij fergeet jou eigen nooit. Jij zit in onse hart foor alteit. En van mij eigen beloof ik jou. Op onse Hoedjessjoow doen wij allemaal zwaaie. Jij zal ons foele. Jou mag-neet op mij hart. Tot dan lieve Minoes en jij ben foor alteit mij magneet van mij hart.
Lieve mevrouw Maria en Muppet, heel feel sterk zijn en ik geef trooskopjes en knuffels van mij eigen.

Operazie

Assie dan denk dattie alles heb gehad dan hebbie ferkeerd gedacht. Dan moet jou Bert geopereer worre aan ze kieze. En Bjarne heb ze operazie aan ze schuldklier. Jij kan het er bijna niemeer bij hebbe. Dan bennie zofeel blij dat alles goed afloop en erges foel jij, Minoes ze ster heb gestraal. Dinnetjes steune elkaar tusse poesehemel en mense-aarde. Dinnetjes ben jij foor alteit ❤

Loesje

Loesje vertelt over assie ongerus ben…

ongerus

lieve allemaal, hier ben ik weer van mij eigen Loesje. Ik zeg u eerluk, selluf moet ik nog bijkoome van mij week. Het was moeiluk. Jij denk dattie rust heb en dattie rustig kan uitbuike van jou swein en jou foorel in sjelei van garnaaalemoes. Maar dan krijg jij inees jou schrik van jou leefe. Het was op mij zondagmiddag en ik lag met mij eigen bij mij vrouw op ze schoot. Mij vrouw gaf mij knuffels en zij zeg Loes, wij ga zo naar onse groote bed. Mij vrouw heb ze hele nacht mij tonijn ferdien, dan moet jij wel slaape. Maar toen stuur mij Bert mij eigen inees ze meel. Dan ga jou hart zo snel kloppe, jij foel tintelinge van jou foorel in jou buik. Mij Bert en mij eigen heb nu bijna vijf jaar verkering.

Emoozie

Mij vrouw las mij Bert ze meel foor want ik moes ook uitbuike. Maar jij kan nog zofeel uitbuike assie wil, als jou vrouw ze emoozie krijg foel jij meteen dattie aa-lert moet zijn. Mij ongerusvrouw gaf mij eigen nog meer knuffels en ze zeg Loes, Bert krijg ze eggoo. Jij denk die vis die ken ik nie! Maar mij vrouw zeg Loes, assie een eggoo krijg dan krijg jij jou buikonnerzoek bij jou dokter. Toen ging mij hart nog zofeel meer tekeer want mij Bert heb toch al ze gefoelige maag in ze buik. Dan wil jij nie dat jou dokter met ze eggoo aan jou buik ga zitte. Ik foelde emoozie van mij hart tot mij poote en ook in mij kop. Toen heb ik mij kop in mij vrouw ze hand geduw en zij sprak troosende woorde. Dat het ferstannig is en dat mij Bert sterk is. Maar mij swein was gelijk ferteer en mij hart foel ze eigen ongerus.

Woorde  van letters

Maar wat kan jij doen? Assie verkering heb kan jij wel wegzakke tot onder jou bank, maar assie daar niemeer onder pas dan hebbie daar niks aan. Jij moet sterk zijn, mij Bert heb het noodig. Toen heb ik met mij garnaaalemoes in mij kop van mij schrik mij Bert mij meel gestuurd. En ik zeg u eerluk, ik von het moeiluk. Maar assie zofeel gek ben op jou verkering dan maak jij lieve woorde van letters in jou hart. Dat mij Bert ze eigen gesteun foel en dattie foel, Loes is er foor mij eigen. Dattie ze eggoo kan laate doen en dattie weet, Loes laat mij eigen nooit in de steek. Dat is belangrijk al bennie van jou eigen nog zo ongerus. Jij zet jou eigen erofer heen, jij ben geen kitten meer!

Katerman

Mij vrouw heb mij eigen feel garnaaale en saardiene gegeefe, slaape was moeiluk. In mij kop zat mij Bert ze eggoo en jij denk assie maar nie bang is van ze eigen. En jij denk ook aan ze vrouw, zij heb het ook moeiluk. Mij Bert houw thuis wel ze straat in ze gaate, misschien ongeruslig ze vrouw nou wel op ze fensterbank? Jij weet er niks van, jou denke laat jou nie met ze rust. Maandag was moeiluk. Jij foel, niemand mag aan jou verkering koome maar jij heb er niks ofer te zegge. Ook al hebbie vijf jaar verkering, jou gezond blijf alteit belangrijk. Iedereen heb mij Bert gesteun en jij ree-aa-lie-seer jou eigen hoe belangrijk jou Bert is foor ze vriende. Jij sta er nie elke dag van jou leefe bij stil maar met mij Bert mag niks gebeure. Mij Bert is er iedere dag, offie zon heb of reege. Mij Bert laat ze eigen zien en hij steun ze vriende.

Mij vrouw zeg, Loes jou Bert is speesiejaal en hij is iedere dag ze aan-spreek-punt foor al ze vriende. Dattie alles kan zegge teege mij Bert, zoies. Dan ben jij belangrijk en van mij eigen wis ik dat al vanaf mij eerse oogopslag. Mij hart heb mij Bert gesien vanaf ze eerste oog. Mij hart wist Bert is mij katerman. Van mij eigen heb ik soms tweifel ofer mij saardiene of makkareele, offie nog vers is. Ofer mij Bert heb ik nog nooit mij tweifel gehad. Mij kop weet zeeker, het ga ook nooit nie gebeure. Assie zofeel gek ben op iemand is het foor jou leefe.

Mij Bertkusse

Foor jou leefe is groots van ze eigen. Mij erfaring heb mij eigen geleerd, jij ben nooit nie zeeker van jou leefe. Daarom heb ik mij heele dag op mij Bertkusse geleege. Het is mij veilige plek. Mij Bert dichbij mij hart. Gelukkig heb mij Bert ze eggoo goed gedaan en ze dokter heb mij Bert heelemaal bekeeke. Jij denk dattie de enige ben die jou Bert mag bekijke weeges dattie verkering heb. Maar assie dokter ben kan jij jou eigen alles permieteere. Hij heb sellufs in mij Bert ze bek gekeeke naar ze tande. Jij weet als jou dokter naar jou tande kijk dan hebbie meteen jou operazie aan jou staart hange. Mij eigen dokter heb mij bek zofeel ge-oopereer, van mij eigen heb ik geen tand meer ofer. Maar nu heb ik wel zofeel erfaring, dan kan jij bijna selluf jou operazie uitfoere.

ongerusMij Bert moet nu bijkoome en ze rust trug vinde in ze hart. Dat is belangrijk en dattie ze brokke weer foel kraake in ze bek. Mij Bert houw van ze geluid van ze brokke die kraake. Assie verkering heb dan weet jij zofeel van elkaar. Jij ben ferbonde. Assie ferbonde ben dan ben jij saame in jou hart. Het is mij grootse gefoel van geluk maar als mij Bert het moeiluk heb dan hang mij staart naar beneeje. Dan eet ik mij vis zonder ze smaak en mij kop maak ze eigen zorge. Van mij hart ben ik dan ongerus want jij wil het nie. Maar gelukkig ben ik ook poosietief van mij eigen. Dan kan jij alles denke en jij kan alles eete. Jij weet in jou hart, het kom goed.
En ik wil ook iedereen bedanke die mij Bert en ook mij eigen zofeel steun heb gegeefe. Soms kan jij op jou mooment van jou diepe emoozie nie ree-aa-geere, maar jij foel zofeel pootjes in jou rug. Dan weet jij Saame kan jij alles aan,

Loesje

Loesje vertelt over assie jou eigen wor…

eigen
Lieve allemaal, vandaag wil ik u fertelle over hoe jij jou eigen wor. Mij vrouw zeg Loes jij ben wel heel feel jou eigen. Niemand heb het zofeel over ze eigen als jij!

Denke

Toen moest ik wel feel denke want soms raak jou vrouw toch iets van jou snaar. Foor mij denke heb ik mij denkpaal. Dat mij vrouw weet Loes is druk met ze denke en dattie mij met rust laat. Dat is belangrijk. Mij vriend Kever heb zondag letters gemaak ofer ze toekoms en dattie nu daarin leef en niemeer in ze ferleede. Het heb mij hart geraak want assie nog met jou poote in jou ferleede sta kan jij nooit jou eigen worre. Kever heb ze poote uit ze ferleede getrokke en hij heb ze hart oope gezet foor ze toekoms. Hij leef foortaan met ze mense in ze NU en hij wor nu iedere dag meer Kever en hij foel ze geluk. Dan ben jij slim en ferstandig want uit jou ferleede kan jij niemeer eete, maar jou toekoms heb nog zofeel garnaaale en makkareele. Dan is jou keuse snel gemaak.

eigenDiep denke

Maar assie zo diep moet denke doe ik ook mij diepe snorhaare gebruike. In mij diepe snorhaare zit feel van mij gefoel, maar jij kan ze nie zo goed zien. Soms ga mij diepe snorhaare krulle, dan weet jij jou snorhaare doe ze werk. Dan denk ik na ofer mij eigen ferleede en ofer mij NU. En ofer onse vriendjes want zij heb allemaal ze eigen erfaring met ze ferleede. Het heb ons allemaal gemaak tot wie wij zijn van onse eigen. Jij denk er soms liefer niemeer aan trug want misschien krijg jij er jou moeilukke gefoeles van. Selluf foel ik mij hart in mij buik omdraaie als ik denk aan mij eigen ferleede. Het was mij moeilukke peeriejoode. Toen was ik Rocky en ik zeg u eerluk, ik kende mij eigen nog nie. Jij kan jou eigen ook nie kenne assie Loesje ben maar jij leef als Rocky. Wie ben jij dan van jou eigen? Mij naam moes nog geboore worre en ik had nog geen erfaring met mij geluk.

Mij erfaring

In mij ferleede van mij moeilukke peeriejoode kreeg ik wel feel andere erfaring. Want jij leer dattie in jou moeilukke peeriejoode moet oferleefe. Selluf kreeg ik nie zofeel eete want assie met tien broertjes en zusjes ben is jou saardiene al op foordattie er naa kan kijke. Daar is mij begeerte foor mij eete geboore zeg mij vrouw.
Assie moet oferleefe foel jij geen geluk in jou hart. Jij moet jou kiese in jou bek op mekaar houwe want jij moet sterk zijn. Gelukkig had ik toen al mij kiese nog en ook mij tande. Dan kan jij jou eigen fastbijte in jou leefe. Selluf bijt ik mij eigen liefer vast in mij makkareele of in mij scholfielee maar assie die nie heb? Dan moet jij toch doorbijte om jou geluk te vinde. Jij kan ook doorbijte assie jou prooteesie heb maar dan moet jij foorsichtig zijn. Dattie nie zo hard bijt dattie jou tande uit jou bek breek. Het is mij adfies van mij erfaring uit mij ferleede. Toen ik op zoek was naar mij toekoms en naar mij eigen.

Mij eigen

eigenGelukkig heb ik mij eigen gefonde want jij heb jou eigen noodig assie geluk wil foele in jou hart. Dattie weet wie jij ben en wat jij lekker vin. Ik ben nu Loes van mij eigen en ik heb mij groote buik. Daar heb mij vrouw en ik van mij eigen wel onse diskussie ofer. Mij vrouw zeg Loes misschien kan jij jou groote buik in jou ferleede laate? Selluf vin ik mij groote buik hoor bij mij NU en bij mij toekoms. Het is wie ik ben van mij hart en mij niere. In mij buik zit zofeel van mij geluk, daarom is mij buik zofeel groot. En ik ben nu ook Moeder van alle Sterre geworre, dan ben jij wel heel feel jou eigen. Mij ferleede lig in mij kast, mij vrouw heb er footoos van. Soms kijk wij er saame naa en dan zie ik met mij eigen oog hoe ik Loesje ben geworre. Maar van mij NU heb ik nog geen footoos want het is mij toekoms. Daarfoor moet ik nog pooseere want jij kannie op jou footoo staan assie het nog nie heb meegemaak. Jij moet wel bij jou tijd blijfe.
Mij vriendjes heb ook allemaal ze eigen gefonde. Assie jou thuis vin en jou mense die jou knuffels geef en jou eete, dan kom jou hart tot ze rust. Dan weet jij dattie jou eigen kan zijn. Selluf ben ik nu ook al heel feel jaare mij eigen. Mij erfaring is liefde haal het mooiste uit jou eigen naar boofe. En mij tonijn en mij garnaaale!

Loesje

Loesje vertelt over assie jou tong uitsteek…

tong

Lieve allemaal deze week was moeiluk want Trudy heb ze reis geboek naar reegeboogland. Zij heb ze koffer gepak en zij is naar ze verkering Freek gegaan. Mevrouw Bram heb het ons fertel.

Mij prootes

Zij heb zofeel jaar foor Trudy gezorg in ze asiel en zij heb nu ferdriet. Lieve mevrouw Bram dank wel foor alles van Trudy, u krijg mij zachte kopjes. Iedereen heb nu ferdriet want Trudy was biesonder. Assie in een asiel woon ben jij net zofeel biesonder als dattie bij jou tongmense in jou eigen huis woon. Het maak nie uit, Trudy was gelukkig in ze asiel en niemand heb daar iets ofer te zegge. Nu is Trudy bij Freek, assie verkering heb wil jij toch graag bij elkaar zijn. En jij kan ook verkering hebbe assie in Reegeboogland woon, iedereen gun Trudy en Freek ze geluk. Maar assie hier achterblijf heb jij wel emoozie van jou ferdriet. Jou hart vin zoies moeiluk want assie iemand lief vin wil jij die nie misse. En assie eerluk ben, heb wij nu nie genoeg ferdriet gehad? Eerst Bas en Vlek, toen heb Wiske ze koffer gepak en nu Trudy. Als moeder van alle sterre vin ik het nu wel genoeg gewees van ze eigen. U kan het op mij footoos zien. Vandaag steek ik mij tong uit van mij prootes. Jij kan daarboofe nie aan jou gang blijfe….!

 

Saame

Ik zeg u eerluk, toen mevrouw Bram mij heb fertel van Trudy heb ik zofeel moete eete. Mij vrouw kreeg het nie aangesleep van mij visboer. Zij zeg Loes ga het wel goed met jou eigen? Toen ben ik bij mij vrouw op ze schoot gespronge, mij buik lag zwaar op mij maag. Waar moet jij heen met al jou ferdriet?

tongSelluf weet ik, jij moet eerst jou garnaaale in sjelei wegwerke. Jou kaabeljouw en jou saardiene, zallum en makkareele. Dattie weer poes wor. Jij moet ferwerke en tot jou eigen koome. Mij vrouw heb mij eigen knuffels gegeefe, saame heb wij uure zo gezeete van onse ferdriet. Jij ben zo ver weg dattie jou buure ze lawaai niemeer hoor. Jij ben eeve in jou eigen weereld. Ferdriet is moeiluk maar assie het saame deel kan jij ook jou trooskopjes geefe. En ik dee ook mij meedietaasie van mij bijkoome. Dattie op jou vrouw ze schoot ga ligge met jou buik omhoog. Dat is beeter foor jou makkareele en jou saardiene, zij heb het ook moeiluk. En toen kwam ik in mij trans en ik zeg u eerluk, ik had geen wiew gebruik. Het was van mij stilte in mij hart en mij emoozie. In mij trans dee mij kop erges aan denke, het was mij flesjbekk.

Die-ploo-maa

Misschien heb u ook weleens u flesjbekk gehad? Dattie inees iets terugkrijg in jou kop wattie ooit heb meegemaak. Selluf ken ik alleen mij flesjbuik, dattie iets terugkrijg in jou buik wattie ooit heb ge-eete. Maar deze mooment had ik mij flesjbekk en het was van Trudy. Misschien dattie het nog wel weet van u eigen? Mij Bert heb ooit ze tongwedstrijd ge-or-gaa-nie-seer. En het had niks met mij vis te maake. Iedereen mocht ze footoo instuure van ze eigen met ze tong. Van mij eigen had ik toen nog mij ene tand in mij bek, mij spoore van mij aantrekkeluk zijn. Maar ik heb wel mij tong uitgestooke foor mij footoo. Jij wil wel gewoon mee kunne doen. Het was ze biesondere wedstrijd en feel van onse vriendjes heb meegedaan. Maar iedereen zag van ze verre af wie ze beste en ze mooise tong had. Het was Trudy en zij heb toen onse Die-ploo-maa gehad. Het heb Trudy bekend gemaak want assie jou Die-ploo-maa krijg van mij Bert dan hebbie wel iets bereik. Iedereen was trots op Trudy want jij moet het maar kunne van jou eigen, jou tongwedstrijd winne. Maar Trudy heb zofeel taalent, dan kan jij winne. Selluf heb ik toen van mij blij zijn foor Trudy mij 3 tongscharre van mij visboer weggewerk. Het was mij flesjbuik!

Mij erfaring

Hoop dat Trudy deze mooment nooit meer fergeete is en dattie ze Die-ploo-maa meegenoome heb in ze koffer. Soms moet jij jou mooie mooment koesseren en dattie geniet van jou suukses. Dat is belangrijk. Jij win nie iedere dag van jou jaar jou tongwedstrijd. Maar nu heb wij onse andere wedstrijd te winne. Onse wedstrijd teege onse tongReegeboogbrug en dattie nu gesloote blijf. Jij begrijp er niks van, onse hele weereld is dicht behalfe onse Reegeboogbrug! Van mij eigen weet ik dat mij lieve vriend Vlo al zofeel spijkers in ze brug heb getimmer. Jij denk jij zie er jou gat niemeer in maar dan wor jij toch weer ferras.

Mij vrouw zeg, Loes zo is onse leefe. Onse leefe zit fol met ze ferrassing. Van mij eigen vin ik mij gaate in ze Reegeboogbrug geen ferrassing! Het foel nie als ferse vis. Mij erfaring is, assie geen ferse vis heb dan hebbie er een luchje aanzitte. Misschien moet wij allemaal onse poote in elkaar slaan en onse brug gesloote houwe. Assie Moeder ben van al jou Sterre moet jij jou taak wel seeriejeus neeme. Dan moet jij jou poot strekke en in jou akzie koome. Daarom steek ik vandaag mij eigen tong uit naar mij Reegeboogbrug. Het is mij akzie.Iemand moet het wel doen van ze eigen. Dattie in jou prootes kom en dattie zeg, nu issie klaar! Misschien dattie allemaal mee wil doen en dattie u tong uit wil steeke. Dan heb mij vriend Vlo nie zofeel spijkers meer noodig en hebbie ook ze rust.
Van mij eigen zeg ik nu: Brug Kloost!

Loesje

Loesje vertelt over assie harde geluide heb…

geluide Lieve iedereen vandaag wil ik u fertelle dat mij hart nog steeds ferdriet heb. Foorige week lag ik rustig op mij denkpaal want jij moet jou eigen jou tijd geefe assie dinge moet ferwerke. Maar soms kan jij jou rust nie zo goed vinde.

Stil zijn

Ik zeg u eerluk, in mij huis is meestal rust. Daar houw ik van want assie seeniejorpoes ben hoefie niemeer in jou diskoo te leefe. Dan wil jij wattie denk, in jou kop kunne hoore. Jij wil jou eigen hoore spinne en assie een keer meeoow zeg dan wil jij dat jou vrouw jou eigen hoor. Dat is belangrijk foor mij rust in mij kop. Dattie weet wat jij hoor, ook al luister jij naar jou eigen stil zijn. Van mij eigen vin ik mij stil zijn mij mooiste geluid. En als mij vrouw mij blikje goermet opentrek. Dan tril mij staart van zo een mooi geluid. En assie mij zakje met mij snek open maak, dan spis mij oor. Het is mij fijne geluid, mij geluid van geluk.

geluideNiewe buure

Maar deze week was anders. Mij vrouw zeg Loes wij heb niewe buure. Jij fraag jou eigen af wattie ermee moet. Selluf ken ik ze nie en mij vrouw zeg Loes jij hoef ze ook nie te kenne. Van mij eigen heb ik geen ferstand van mij buure, jij kannie ooferal ferstand van hebbe. Mij foorige buure heb ik nooit gesien. Wel heb ik mij beebie buur hoore krijse. Jij weet nie wattie hoor assie net jou haaring uit jou toomaatesaus aan het visse ben om dattie die saus nie hoef. Mij vrouw zeg Loes jij kan gewoon dooreete, het is onse buur beebie. Misschien lus onse buur beebie ze toomaatesaus ook nie? Maar dan hoefie nog nie zofeel te krijse vin ik van mij eigen. Jij kan het ook gewoon uitspuuge dan weet jou vrouw genoeg.
Maar jij ga eraan wenne. Net als aan jou vrouw assie weer loop te zinge. Soms weet jij nie wat beeter is foor jou oor? Maar mij vrouw ken ik en het heb niks met mij haaring in toomaatesaus te maake. Dan weet jij, jou eete is veilig. Dat is belangrijk.

Twee kante

geluideNu heb wij niewe buure en mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes aan twee kante. Wattie daarmee bedoel weet ik nie maar ik zeg u eerluk. Mij kop heb geen rustige dag meer gehad. Zofeel hard geluid in mij huis en jij zie er niks van. Toen ben ik wel in mij denkpaal gekroope, daar lig Bolle ze pauwefeer. Assie jou eigen buik niemeer hoor foel jij jou eigen wel veilig bij iets van jou buikmaatje. En jij hoor ook jou vrouw niemeer zinge en mij broer Floris niemeer krijse weeges dattie deemenzie heb. Gelukkig haal hij in mij nacht ze schaade wel in, dattie weet jou broer is er nog. En misschien denk u moet Loes nie zorge foor ze broer? Soms ga ik wel eeve bij mij broer ligge, assie mantelpoes ben hebbie wel jou taak. Maar mij broer Floris hoor niemeer zo goed. Mij vrouw zeg Loes jou broer Floris wor steeds meer doof aan ze oor. Hij slaap feel en mij erfaring is, jij moet nooit slaapende Oopaas wakker maake. Daar hebbie niks aan. Mij Zusje ga soms van ze schrik in ze kast zitte en mij vrouw probeer gewoon ze ding te doen. Maar van mij eigen ken ik mij vrouw en jij foel, zij vinnut ferschrikkeluk. Selluf ben ik nog wel op mij balkon gaan kijke maar niemand fertel jou eigen waar jou lawaai fandaan kom. Dan bennie veiliger assie binne ben.

Saame

Van mij eigen zoek ik mij weg. Wat kan jij doen? Harde geluide vin ik moeiluk, jij weet nie wat jij allemaal hoor. Waar kom al jou geluid vandaan? Wie doe zoies? Ben jij nog wel veilig in jou eigen huis? Soms doe ik wel mij poot teege mij oor want jij wil het nie hoore. Maar foor mij eigen is één ding mij allerbelangrijkste en het is mij ree-akzie van mij vrouw. Als mij huis tril van mij harde geluid kijk ik naar mij vrouw. Wat doe mij vrouw? Spring zij op mij kast of ga zij onder mij bank ligge?
geluideIk zeg u eerluk, mij vrouw is mij veilige haafe. Jij moet het nooit zofeel hard meeoowe maar het is wel zo. Dus kijk ik naar mij vrouw en zij ga gewoon door met ze ding. Zij zeg Loes, jij moet alteit rustig blijfe ook al foel alles in jou kop dattie wil krijse. Jij heb er niks aan want jou buure heb ze tijd noodig om ze huis mooi te maake. Ik vin er niks aan maar jij heb er niks ofer te zegge. En mij vrouw ook nie. Zo leer ik wel om mij rust in mij hart te bewaare. En gewoon mij haaring uit mij toomaatesaus te visse. En mij erfaring is, assie rustig blijf kom alles goed. Mij vrouw geef mij eigen nog steeds mij knuffels en mij eete. Dan kan jou eigenluk niks gebeure. Wij zijn saame en saame bennie alteit veilig want jij heb fertrouwe. Saame heb ze eigen geluid en het is van liefde,
Loesje