Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over haar gezond 

gezond 

Lieve allemaal na mij drukke week van onse vakanzie is mij leefe weer gewoon. Maar ik wil eerst dank u wel zegge. Dattie allemaal met mij Doorie en mij eigen mee op onse vakanzie ben gegaan. En dattie onse afontuure heb gefolg. Het heb mij hart geraak want assie zofeel steun krijg en jou entoesjas zijn dan kan jij langer naa geniete. Van mij eigen wil ik zegge. Naa geniete is belangrijk want hoe meer jij geniet hoe meer geluk jij foel in jou hart. En soms hebbie het noodig, dat jij kan denke aan jou fijne dinge. Dattie jou koffer in jou hart oope kan maake en jij  foel, het is goed. Dan kan jij ook moeilukke dinge aan. Selluf heb ik liefer nie mij moeilukke dinge maar jij heb er niks ofer te zegge. Dan kan naa geniete helpe.

Mij dokter

Wattie in jou leefe ook doe, wattie ook onnerneem, jou gezond ga alteit door. U weet dat mij dokter heb gezeg, Loes moet trugkoome want zij heb nie meegewerk van mij onnerzoek. Selluf wilde ik niemeer trug maar mij vrouw heb mij tog zofer gekreege. gezondToen kwam mij peettante maar zij kwam nie alleen, mij annere peettante kwam ook mee. Dan weet jij wel hoe laat jij leef.
Mij vrouw heb geproobeer om mij een pil te geefe foor rustig worre maar ik heb mij eete laate staan. Loes is nie gek. Maar ik moes tog mee. Toen kwam mij besoek aan mij dokter en ik ga u mij deetaijs bespaare weeges dat er misschien ook kittes meelees. Zij ga dan nooit niemeer mee naar ze dokter want jij wil zoies nooit nie meemaake. Mij dokter heb alleen maar intresse in mij bloed en misschien heb u selluf ook u erfaring van u eigen bloed? Jij ga er nie mee te koop loope, hij blijf eraf. Ik dee wegtrekke want in mij hals prikke vin ik priefee.

Mij naarekoosie

Maar mij dokter zeg, Loes het moet nu gebeure anners moet jij weer trugkoome. Van mij eigen moet ik niks! Toen kreeg ik mij kleine naarekoosie, maar ik had stiekem tog een beetje van mij eete op. Neem u mij adfies in u hart, ga u nooit uit eete assie naarekoosie krijg. Mij buik wer misseluk en ik dee smakke en mij lipjes likke. Jij wil nie waar iedereen bijzit spuuge, maar jij kan het nie teege houwe. Mij dokter heb het opgefange want daar ben jij dokter foor. Toen kreeg ik knuffels van iedereen en mij kop wer moe. Mij vrouw kon mij moeilukke mooment bijna nie aanzien en mij peettante dee ook knarse met ze tand.
Mij kop wer moe en mij dokter heb heel feel ze bes moete doen foor mij bloed. Ik heb mij sterk gehouwe en mij eigen ferdeedig. Mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes jou dokter heb wel fier keer moete prikke. Selluf weet ik daar niks meer van weeges mij naarekoosie maar mij dokter was blij en ik mog meteen mee naar mij huis. Hij hoef nie eens mij sijfer te weete. Soms begrijp jij niks van jou dokter. Jou leefeswerk is nie belangrijk, alleen jou bloed!

gezond

Mij uitslag

Toen kwam mij uitslag en mij dokter heb mij vrouw met ze teelefoon gebeld. Hij zeg Loes ze leefer is goed en ze fleesklier ook. Maar mij niere zijn nog een beetje meer ziek dan bij mij andere bloed. Mij vrouw heb mij dokter gezeg dattie het niemeer wil. Dat mij onnersoek mij eigen zofeel stres geef en wat hebbie eraan. Toen zeg mij dokter: mevrouw u heb gelijk. Loes is al bijna fijftien en dan moet jij jou eigen affraage of het nog ze meerwaarde heb. En mij vrouw heb ook geseg, Loes kom ook niemeer foor ze fakkienaazie want zij wor er zofeel ziek van. Toen heb mij dokter weer gezeg dat mij vrouw gelijk heb en hij heb het in mij doosjee gezet.
Nu moet ik weer zofeel mogeluk mij nierdiejeet eete en mij vrouw moet mij goed opserfeere of ik bijfoorbeeld slechter eet en dat mij leefeswerk naar ze knoppe ga. Maar daar  ben ik van mij eigen alteit selluf nog bij want het is mij eigen leefeswerk.

Mij vrouw

gezondDaarna heb ik van mij eigen feel bij mij vrouw op ze schoot geleege. Jij ben uit jou lood geslaage en ik foelde mij eigen moe en mij kop was in de war. Maar ik was ook trots op mij vrouw want zij heb gezeg, tot hier en so ga wij niemeer ferder. Dan kan jij fertrouwe hebbe dat jou leefe jou leefe blijf. Dat jij nie jou speelbal wor van jou dokter en mij vrouw zeg, Loes hij bedoel het zofeel goed met jou. Maar jou psiegies is belangrijk en jou geluk. De rest ga wij ofer naa denke.
Zo is mij sietuuwaazie nu met mij gezond. Dan ben jij blij assie kan naa geniete. En ik wil ook mij peettantes bedanke want zij kom wel iedere keer foor mij gezond en foor mij dokterbesoek. Dan kan jij wel zegge dattie échte peettantes heb.
Dank u wel,

Loesje

Loesje en Dorus hebben Herfsvakanzie (deel 4 – slot)

We waare op weg naar de smekkie. Om evve wekker te eete. Toen saage we bortjes datte we flakbij het meek-uppegebauw waare.
Mamsie was furrgeete om haar garrenaale uit de kofferbak te pakke. Se gilte ophaareens datte ik moes stoppe!!
“Dooooooorie, mij garnaaale! Zettie jou flauwerpauwerauwtoo stop, hellep jou mamsie…”
“Mahammmmm gil nie sjo!! Ooooh ikke sjrok me rot”.
Dus mamsie hat haar garrenaale uit de kofferbak haalt en we ginge weer rij-je. Mamsie was gelukkig evve russig want zij smekte van ze garrenaale.

Ze buik

We stonde foor het meek-uppegebauw gebauw. Ikke pjopeerte hut te spelle. Moe-win roesj. Opmijeens rook ik een raar luggie. Alles missig en ikke sag alleen nog dat mamsie sat te giegele.
“Mammie? Isserwat?”
“Mamsie foel ze buik in ze kop, offie garnaaaale hoor singe van mij geluk. Mjaa mjaaa hihihi”
Opmijeens sat ik ook te giegele. Ikke foelte me pjettig. Mij kop sag gekke dinge en ikke fiel omvanmij sjaap. In mij wiewsjaap sag ik mij Mamsie kjoop uit de auwtoo. Ikke kjoop agter mij mamsie aan en we swalkte naar de deur. Hihihihi.


We ginge aan een taafultje sitte met onse meekuptasjes. Mamsie sat fol vanne tjots met haar meek-uppespulletjes klaar. Oponseens kwaame er daames in mooje kweeding binnegehuppelt. Sauwe sij ook die lugt gewooke heppe?
“Mammie? Wat doet uwes nu?
MAHAMMMMMM!!”
Mij mamsie deej ophaareens mee mette danse. Hop ginge haar pootjes. Mamsie sat de kankankan te danse.
“Oooh hup hup kanjijkankan, mamsiekankan, mamsiehuphup, mamsiekankahhannn….”
Ikke foelte me nog stees heppie in me bolletje en ikke lag in mij knokout. Waarom weet ik niet. Ikke sjaamte me wot in mij sjaap toen mammie haar pootjes stees de lugt in flooge. Maar tog bweef ik giegele alleen waar was ikke?

Opmijeens kwam de dierekkeur fanne de meekuppe op mamsie en mij afgeloopt. Hij tjok mamsie fan hut poodiejum af en ikke wer inees wakker. Mamsie lag te snurke in onse auwtoo. Mij mamsie maak gekke geluidjes. “Mam, Mahammmmm garnaaaaaaaale!”
“Ooh mij Doorie waar ben ik van mij eigen? Mij neus is ferstop fan zofeel wiewww. Oooh wij moet weg mij Doorie….”
“Mahammmmm ikke hatte so een gwekke dwoom. Ikke ben bwij dat uwes er nog ben”
Mamsie dee ze faggie goed en begon te furrtelle oofer de Moulin rouge.
“Mij Doorie luisser, Mamsie denk zij laat ze vagt permaanente en zij doe ze naagels lakke maar wij sijn ferkeerd. Oooh wij sijn bij onse seksteejaater van Amserdam. En wattie ruik is onse wieww want wij sijn op zo een poopuulaire plek in Amserdam. Iedereen doe hier maar ze eigen dotje. Zij drink en zij wieww en zij heb er geen errug in dattie poes ben. Hier kom mevrouwe en meneer en zij doe ze kankandans. Jij kan hier nie meek-uppe mij Doorie. Jij denk jij heb jou Moelin Roesje maar jij ga teege jou grond van jou wieww en jij fal in jou eigen Roest. Doorie heb Mamsie ze eigen misgedraage want assie onner jou infloed ben weet jij nooit nie wat jij kankan doen? Mamsie wil nooit niemeer meek-uppe. Oooh in mij wiewww heb ik nog wel mij kreef van ze mense ze bord gepak. Zofeel begeerte in ze buik en soms moetie jou kreef pakke assie het kankan!”

Eete

We hatte egwaar honger. Dus we ginge op soek naar een Smekdonnals.
We reeje langs se Ferdinand Bol stjaat. Daar sag ik een Fieboe.


Mamsie wau daar niet eete. Er sit naameluk gwoentjes bij de gwillburger. En dat fint se fies. Mamsie sei as we gwoentjes moete eete waare we wel nijnen geworte.
Se sei wel ies oofer de Fieboe.
“Mamsie geef nie zofeel om Fieboe mij beebie. Mamsie houw meer van Smekdonnals assie eerluk ben. Maar zij weet er wel dinge van. Bijfoorbeeld dat onse Feeboe eers ze bakkerij moes zijn. Maar daar kan jij nie jou garnaaalekrooket uit jou muur trekke. Daar moet jij eerluk ofer zijn. En zij heb ze naam Feeboe affeleid van zo een mooie straat in Amserdam. Onse Fernidant Bolstraat. Wij ga nu stoppe Doorie en wij doe pooseere want mamsie vin deze straat biesonder. Het is mij eerbetoon aan mij buikmaatje Bolle want assie in jou eigen straat garnaaalekrookette uit jou muur kan trekke hebbie het goed gedaan. En jij weet Mamsie houw van garnaaale. Maar assie in Amserdam ben moet jij jou vakanzie goed afsluite. En hoe doe jij dat mij beebie? Juis ja jij zet jou Smekdonnalshoedje op want Mamsie heb deze hoedjes niet foor niets uit ze doose in onse Weggeefwinkel getrokke. Het is ze kollektors aitem en dan bennie in jou stijl foor jou Heppie miel. Maar nie zo heel feel hard scheure mij beebe. Denk om jou mamsie ze hart…”
Dus we reede door naar de Smekdonnals.
Mamsie wauw weer haar Smekdonnalsburgers in sjelei en Smekdonnalsburgersauws.
We wiete onse kuu-err koode sien en mogge naar binne toe. Ikke nam een heppiedepeppiemiel foor dat weuke peeltje.
“Mamsie is uitgehonger mij beebie, zij heb ze eigen hier ze heele vakanzie op ferheug”.
Jullie wille niet weete hoe erg mamsie die burgers op zat te eete!! Binne dwie mienuute hat se awwes op!! Toen sei se datte se nog een eisie wau!
“Hebbie nog eis meneer Smekdonnals, mij beebie wil ze milkiesjeek”.
Ikke sjurpte me milkiesjeek op en liet daarna een fette boer. Hihihi.
Mamsie moest er natuurwuk weer ies fan segge.
“Dooooooorie, wat doe jij nouuu van jou eigen. Mamsie schaam ze eigen foor jou maaniere. Jij hoor jou mamsie tog ook nie van ze smekkedonnals ook al hebbie ze tande niemeer en ook nie ze prooteesie! Meneer Smekdonnals geef u mij eigen nog maar drie bakke kibbeldinge in ravottesaus!

 

Naar huis

Nadatte we waar uitge-eet sei mamsie datte we weer naar huis gingen. Se sei dat onse faakansie foor dit jaar affeloopt was. Maar se moes nog evve naar de poesedameswuimte om datte se sei datte se fwis en fwuitig wil sijn foor onse twugreis. Toen hep ikke snel foor mij fjiendje Khumba een heewe gwoote hambuwwer en een koekjesmonssermilksjeek agteroofer gedwuk. Mij mamsie weet hier niks fan anners freet mij Mamsie awwes op (hihihi). Toen mij mamsie tewugkwam wilde sei nog ies segge als afswuiting.
“Doorie wij heb nu Amserdam gesien en wij heb plesier gemaak. Jou mamsie heb jou eigen alles fertel wattie weet. Jij ben nu zofeel wijser en het hoor bij jou opfoeding. Jij kan nog zofeel boeke lees maar jij moet jou stad door jou mamsie ze oog zien. En jij moet jou stad proefe. Dan maak jij sofeel mee van jou eigen en jij krijg jou leefeserfaring. Dat is belangrijk. Mij wijse les foor assie op jou vakanzie ga is: Jou kibbeldinge wor nooit zo heet ge-eete als dattie denk assie er sjelei oferheen krijg”. Fergeetie dat nooit mij Doorie…”

Dank u wel, Dorus en Loesje.
Tot folgende jaar

Loesje en Dorus zijn op Herfsvakanzie (deel 3)

Herfsvakanzie

We reeje dus weer inne binnestat. We ginge langs de dam en saage oponseens ploemen. Mooi witte roose. Dat wilde we wel evve fan digbij sien. Er stont een bort bei. Met het gesigt fan meneer Peter R de Fries. En er stonde woortjes bij. Mamsie furrtelte mij wat er was beurt.

“Mij Doorie luister naar jou Mamsie want zij ga jou iets emoozioneel fertelle. Mamsie lag bij ze vrouw op ze schoot toen het gebeurde van ze moeilukke pmooment. Deze meneer die jij hier op ze footoo zie is meneer Peter R Fries en hij was belangrijk. Hij heb zofeel mense ze help gegeefe. En hij was van misdaad en hij geef nooit nie op. Assie er niemeer uitkom dan bel jij meneer R Fries op met jou teelefoon en hij ga mee soeke. Naar ze ferdweene mense Doorie. Mamsie kan het nog stees nie geloofe. Hij loop ofer ze straat toenie van ze R Tee L Boelefaar kom en hij heb niemand nie kwaad gedaan. Maar een kriemieneele meneer heb ze ferstand ferloore toenie meneer R Fries zag. Nu is meneer R Fries er niemeer Doorie. Jij fraag jou eigen af, waar bennie mee beesig. Mamsie heb er geen goed woord fan ofer. Wie doe soies? Mamsie houw nie van kriemieneel. Beloofie mamsie dattie nooit nie kriemieneel wor Doorie!”

Ikke kon niet gewoofe datte iemant so meen kon sijn. En waarom? Hij hielp aween maar mense.

“Meneer R Fries houw heel feel van krentesebolle Doorie, Mamsie geef er niks om maar zij heb wel ze zak meegenoome foor meneer R Fries. Kommie nog eefe mee pooseere foor onse footoo mij beebie. Jou oompie Bert wil ook graag weete waar ze verkering uithang van ze eigen”
We bweefe nog evve kijke en stapte toen weer in me auwtoo.
“Mahammmmm uwes puik!! Follegent jaar gaat uwes maar inne aanhanger sitte hoor”
“Doe jij jou eigen gedraage mij beebie, jou mamsie neem ze heele buik mee en anners nie. Wij heb net zofeel emoozie gefoeld dan lijk mamsie ze buik nog grooter. Het is jou ferteeken beeld”

Stantbeelt

We ginge weer ferder rij-je en kwaame langs een stantbeelt. Genaamd de dokwerker.
Mamsie begon te furrtellen.
“Kijk mij beebie, hier sie jij de meneer van ze dokwerker en deze meneer sta hier zodat wij kunne denke aan ze staaking in februuwaarie neegetieneenefeertig. Hij was ze Haarlemse timmerman Doorie. Hij heb met heel feel mense gestaak omdat Joodse mense niemeer in kaafees en winkels mooge. En jij weet, daar kan Mamsie nie teege. Waarom kan Joodse mense niemeer in ze kaafee koome? Mamsie vin het onregfaardig. Maar het heb maar twee daage duurt deese oppestant. Mamsie vin het lang genoeg, jij moet iedereen ze ding laate doen vin Mamsie.”

“Oooooh mamsie. Wat errug. Wel dappur fan de mense dat se in opstant kwaame”
“Mamsie vin deze mense heel feel dappur mij beebie. Maar beloofie jou mamsie dattie nooit nie in jou oppestant kom!”
Mamsie en ikke legte er een maadewiefje neer en me mamsie begon te niese.
“Tssssjjiieee mij beebie, tsssjjiiiieeee!”
“Mahammmmmm stjaks denk iedeween dat uwes Koojoona heb!”
“Koojoona! Mamsie heb groonies niessjjiiiiek zijn. En mamsie heb ze prik gehad van ze dokter en zij heb ook ze eigen koode. Loesje Huispoes.nl

Moonument

We sauwe naar het Merwedeplein gaan maar eers ginge we naar het Auschwitz moonument toe. Frauw hat teege mij gesegt dat dat ook heel bewangerijk was.
Door alle opbwekingen inne stat moese we evve omrije. Maar we kwaame bij dat moonument.
Het staat in een kwein parkje genaamd Wertheimpark.
“Deze moonument sta er vanaf neegetiendriejeneegetig en meneer Jan Wolkes heb het ontworpe. Jij moet wel foorsichtig zijn Doorie want deze moonument besta uit gebrooke spiegel en mense heb geprobeer om deze moonument te ferniele. Jij denk heb mense niks beeter te doen! Er was een meneer en hij kom met ze pikhouweel maar daar heb mamsie geen ferstand van. Hij denk dattie met ze pikhouweel deze moonument kan ferniele! Mamsie vin dat deze meneer ze eigen wel moet schaame. Soies doe jij nie”

Mamsie sei ook datte we evve stil moese sijn om de fermoorte mense te herdenke.
“Eigeluk moet jij jou steentje op deze staande plaat legge Doorie, het is traadiezie van Joodse mense. Mamsie vin het moeiluk weeges dat ik van mij eigen nie zofeel handig ben en misschien zak Mamsie er doorheen.”

Anne Frank

Na een tijtje ginge we naar het huis van meisje Anne Frank rijde.
“Oh oh oh… het lijk wel offe uwes dikker wor mamsie”
“Wat zeggie mij eigen nou, kannie het zien mij beebie. Jou mamsie werk er hard aan want hoe grooter jou buik hoe mooier jou hart. Maar het neem wel ze ruimte in beslag van jou auwtoo. Dat kan mamsie nie onkenne”
“Mahammmmm doe dan een korreset om!! Dan kun we uwes puik insnoere!!”
“Wat zeggie nou mij beebie, mamsie ga ze eigen tog nie inproppe in korresette. Mamsie ze leefeswerk mag jij zien!”
Na een tijtje rije en wat lietjes fanne tante Leen laater kwaame we op ut Merwedeplein.
We saage een kwein stantbeeltje van meisje Anne. Er laage ploemen bij.

Mamsie vertelte wat oofer het huis
“Weet jij nog mij beebie dat Mamsie foorige vakanzie fertel heb ofer meneer Frank en ze famielie van meisje Annie Frank. In deze huis heb ze famielie en Annie gewoon en het was van neegetiendriejedettig tot neegetientweejefeertig. Heel soms kannie er gaan kijke mij jonge. Maar nu woon er artiese die denke dattie iets foorstel. Jij kan alleen maar hoope dattie respek heb! Maar artiese van teegeswoordig, mamsie durf er nie ze garnaaale op in te zetten. Jou mamsie heb er wel honger van gekreege mij beebie. Assie zofeel moet fertelle ferbrand jij zofeel kaaloorieje. Dat moetie nie wille!”
We ginge na dit bezoekje ff een smekdonnaltsressaurant soeke om een heppie miel te eete. En ikke wil nu onnehand wel meek-uppe.
“Jij moet geduld hebben mij beebie. Jou meek-uppe bederf nie maar Mamsie zeg jou eerluk. Zij heb er ook zin en en dattie straks kan straale foor mij Bert….”

Wordt vervolgd…

Loesje en Dorus op herfstvakantie (deel 2)

herfstvakantie

We ginge weer ferder faakansie fiere. Mamsie lag onnesteboofe oppe aggerbank in de auto en sei datte ik moes stoppe sodat se weer goet kon sitte.
– Mij Doorie stoppie alstoeblief, mamsie ze buik zit vast tusse ze kop en ze poote. Zo kan jou mamsie toch nie mee naar jou Flooradorp!
– Maar mamsie… weet uwes seeker datte we daar naar toe gaan?
– Flooradorp is biesonder en jij moet het gesien hebbe mij jonge. Maar jij ga langzaam rije want Mamsie wil uit jou raam kunne kijke foor frisse lugt.

Noord

Dus ikke naar de pont rij-je want mamsie wau niet fia de snelle weg naar Flooradorp in Ammersedam-Noord.
Opmijeens wis ik me te herinnere dat mij mensen ooit seide dat se daar flakbij gewoont hatte. In Tuttifruttiedorp. Dat was een nootdorrup ommedat tuindorp ooit onner waater hat staan. Mamsie begon te furrtelle.
– Kijk mij beebie, assie goed kijk zie jij zofeel kleine huisjes en jij kan er woone. Mamsie heb gehoord dattie froeger eigeluk affebrooke moes worre want deze huisjes was foor nood. Assie nood heb dan heb jij het moeiluk, net als bijfoorbeeld als mamsie geen garnaaale heb. Maar jou mamsie wor ook nie affebrooke dat moetie goed onthouwe. Mamsie is fen van deze Tusselfrusseldorp maar zij hoef er nie te woone. Misschien kan wij wel ploemetjes haale want jij ga jou dorp nie Floora noeme assie nie jou ploemetjes heb.
Me mamsie wou dus naar Flooradorp foor de ploemen.

Maar mamsie, watte sjijn de huisies hier kwein seg. Me kattebak is gwoter hihihi.
Assie nie feel sentjes heb dan kan jij nie in zo een groote huisje woone mij jonge. Mamsie weet ook, jij kan jou eigen er nie wasse want jij heb geen straal van jou doesj. Mamsie vin het nie zofeel hiegiejeenies maar nie iedereen heb zofeel sentjes.
Mamsie sei me dat dit dorrup laas op teefee was wees
– Jij ben nog te klein mij beebie maar jou Flooradorp was op ze groote teefee met Boo fan ze Erf Vandoorus. Hij weet zofeel mij jonge…
Ophaareens begon mamsie te niese!!
Mamsie vin Boo fan ze Erfsssjiiie…. Tssssjiiiieeee! Oooooh mij allersjie van mij tsssssjiiiee….. Doorus!
– Maar mahammmmm dit dorrup heet aween maar naar ploeme, er bloejt amper een ploem hier!!
– Eg waar….?

Winkel

We ging fjoluk rontrij-je inne het dorrup. En ophaareens sei mamsie datte se naar een weggeefwinkel inne buurt wilde.
– Oooh nie wegrije mij beebie, mamsie wil naar ze weggeefwinkel want die heb ze ook gesien bij meneer Boo fan ze Erf Vandoorus. Mamsie wil vast kijke foor Hoedjes foor folgende jaar en assie het tog weggeef. Graag garnaaale in sjelei van tonijn.
Mamsie sei me dat se weer honger had en ze ging se weggeefwinkel binne. Mamsie begon alweer te furtelle.

– Kijk mij beebie, ooh zie jij zofeel doose. Mense geef alles weg, wij kan gerus rommele in onse Hoedjesdoos. Weet jij mij jonge, assie dinge tefeel heb in jou huis bijfoorbeeld knuffels of jij heb tefeel speelgoet dan kan jou vrouw jou troep hier naa toe brenge. Jij mag alles brenge en jij kan ook alles meeneeme want assie nie zofeel sentjes heb dan kan jij zo tog aan jou spulletjes koome. Maar mamsie zou van ze eigen nooit nie ze zallum en ze kaabeljouw weggeefe. Jij kan ook oferdrijfe!
Mij mamsie klom toen boofe op alle doose en sij sak bijna door se doose heen. Toen gooi mij mamsie mij hoetjes toe en sij zeg dat ik die op moet sette en wij hep toen gepooseert. Mij mamsie seg dat sij wil pooseere foor mij oompie Bert.
– Kom mij beebie, kom bij jou mamsie zitte met jou mooie sMekdonnaldshoedje. Dan maggie die straks opsette als wij naar Mamsie ze ferrassing ga. Maar nu eefe knap kijke in jou kaameeraa foor mij Bert.

Daarna heb mij mamsie nog seefe doose oopegebrooke foordat sij se garnaaale find en de mefrouw vanne weggeefwinkel heb mij mamsie in onse auwtoo gepjop want mamsie durref er niemeer af te springe. Sofeel kieloos garnaaale in mij mamsie se buik. En sij hep ook onse auwtoo folgelaade met bjoode foor kersemis foor onse ferrassing.
– Doe jij foorsichtig rije mij beebie, mamsie moet eerst eefe uitbuike tusse ze brooodjes.
Toen mij mamsie was uitgebuik ging wij weer froluk ferder en mij mamsie sei inees datte we naar de binnestat moese. Se sei datte we inne binnestat meekuppe konne doen.
– Ooh mij beebie mamsie heb zo een goede idee. Mamsie weet jij kan hier erges jou eigen zofeel mooi maake. Met jou meek-uppe enso, dattie heelemaal behandel wor en jij zie er daarna zofeel goed uit. Mamsie heb wel verkering en zij wil er graag goed uitsien foor mij Bert. Dan kan jou meek-uppe helpe assie seeniejorpoes ben.
– Sjoooo dat leek me weuk!! Ikke ben dan wel een gemberneutraale kater, maar meek-uppe lijk mij eg weuk!!
Mamsie? Mag ikke ook meekuppe?
– Natuurlijk mij jonge, mamsie heb jou gemberneutraal oppefoet. Dan kan jij saame met jou mamsie meek-uppe doen. Jou Jiekie hang ook iedere dag aan ze krullietang, dan kan jij ook meek-uppe.

Dus we ginge weer naar de pont om naar het meekuppe toe te gaan. We reeje weer door de Jorredaan en ginge weer evve naar de beelden toe fanne tante Leen.
– Oooh mij beebie, mamsie moet alteit eefe naar ze groote vriendin want zij zing ook, assie sestig wor begin jij pas met jou leefe!
Nadat ik mamsie kon wegtjekke fan het beeld en ik haar weer in me auwto kon pjoppe ginge we rij-je.
Toen sag mamsie ies op haar teelefoon.
– Ies oofer het Merweedepwein. Se sei dat meisje Anne Frank daar hat gewoont met haar fammielie.
– Doorie wij zijn nu tog in ze buurt van jou Merweedepwein. Weet jij nog van mevrouw Annie Frank en dattie daar heb gewoon? Mamsie wil jou iets laate zien en het is belangrijk…
Dus wei er naar toe gaan. Want dat wilte we wel sien.

Wordt vervolgd

Loesje en Dorus op herfstvakantie (deel 1)

herfstvakantie

Ikke was wekker aan hut sjape oppe me ploemstoel oppe ballekon toen me mamsie opmijeens foor me stont. Fan sgrik liet ik per ongeluk een wintje.

*Mammie? Wat doet uwes hier?
– Mij beebie, hier is Mamsie. Ooooh kannie jou Mamsie nie anners ferwelkooome! Wat hebbie ge-eete!? Mamsie zak bijna door ze poote. Mamsie is hier foor jou vakanzie. Wij ga Amserdam in want foorig jaar heb wij nie alles kunne zien en het is ook foor jou opfoeding.
* Ooooooooooh gaane we weer hier awwes ondekke? Maar… maar ikke dag dat we naar een annere stat sauwe gaan?
– Daar heb mamsie wel ofer naagedach maar Mevrouw Coroona heb zofeel aangericht. Dan kan jij beeter in Amserdam zijn.
* Ooooooh stomme mefjauw Koojoona.
Ikke ging snel me haartjes kamme, mamsie wil gwaag datte ik er netjes bijwoop.
– Doe jij jou vagt heelemaal goed kamme mij jonge, Mamsie zeg HEELEMAAAL!
* Jahaaaa mamsie. Sjeeee ikke weet heus wel datte me staart er ook bij hoort hoor.
Me mense gaafe me sentjes foor te kunne tenken en te kunne parrekeere. Deese keer hielt ik de sentjes bij me sodat mamsie er nie weer garrenaaltjes foor kon koope.
Mamsie hat snel, fia innernet, een walliefis en een toonein en garrenaale bestelt fia eksjahongerPUNTnl.
– Doe jij jou deur effe oope mij beebie, mamsie ze bestelling kom er zo aan. En ik heb ook mij koffers met mij garnaaaaaaaale die Mamsie van onse vriendjes heb gehad. Die moet ook mee Doorie.

Mamsies bestelling wert per snelpost gestuurt. We legte awwes oppe de aggerbank van de auwtoo en we ginge weg. We sauwe as eerse naar het van Gogmuuseejum gaan. Mamsie wau de sonnebwoeme sien die deese meneer hat sjillert. Met moeite kon ik mamsie inne auwtoo pwoppe.

* Ben uwes aankoom mamsie?
– Daar heb Mamsie wel ze bes foor gedaan, mij hart is blij dattie het merrek. Mamsie moet wel op ze maat blijfe dus kannie mij koffers erbij pwoppe.
* Sjeetje mamsie… het is te merreke hoor. Is dat foor de hewe week?
– Mamsie doe nooit ze halfe werk en Mamsie doe zeeker nie ze halfe bestelling.
We ginge weg. Ikke sat me af te fjaage waar we awwemaal ferder sauwen gaan sien. Ikke hoopte dat hut nie aween maar naar saaje muuseejums sauwe sijn. Mamsie fin naameluk dat ik alles moet weete oofer ons lant. Ikke parkeerde de auwtoo en gooide wat sentjes in de parrekeerding.
-Oooh sentjes… Misschien kan wij nog iets lekkers koope in ze muuseejum?

Muuseejum

Muuseejum Nau… daar waare we. Maar het muuseejum was digt!! Ikke wau al make dat ik wegkwam, maar mamsie pakte me bij me lurfjes.
Auhauwwww mahammm dat doet pijn!!
Mamsie sei dat ik niet sjo moest piepe en dat het muuseejum speesjaal foor ons ope ging. Mamsie begon over het gebauw en de sjiller te furrtelle…

– Wij sijn nu in zo een belangrijk Muussejum en het is ze Muuseejum van Finsent van Gog. Deze meneer heb ze stuk van ze oor eraf gesneeje Doorie. En het is nie zoals bij mij Bert weeges kittens. Meneer Finsent heb een aanval gehad buite ze weste en toen hebbie een stuk van ze oor gesneeje. Jij moet er toch nie aan denke. Meneer Finsent dee schillere en hij maak schillerije. Hij heb er nie zofeel ferkocht toen ie nog leefde. Ze broer heb alles ge-erf en nog feel laater heb ze heele familie alles van meneer Finsent ferkocht om er deeze muuseejum van te maake. Toen heb ze fijftien miljoen guldes ferdien van ze sentjes en deze Muuseejum ging oope in neegetiendriejeseefetig. Ze oor lag er nie bij. Hebbie geluister mij jonge…

We liepe door naar de Ierisjes. Mamsie keek naar het sjillerij en ophaareens hoorde ik…
-Tsssjiiie, tsssjiiiiiie, tssssjiiiiiiiiiee….oooh ploemetjes! Mamsie is allersiiiiiesj…
*Mahammmmm wat doet uwes nu. Me mamsie begon oofer het sjillerij te pjaate…
-Meneer van Gog heb deeze schillerij gemaak als tssss tssssj..  stilleefe. Hij wilde ze kleurstuudie maake, hij zoek naar zofeel kleurkontras. Snappie mij Doorie. Tssssjjiiiiiee!
Mamsie hielt maar niet op met niese dus wiepe we door naar het follegenne sjillerij.
De sonnebwoemen.
-Ooooh mij faafooriet van ze schillerije! Mij Sonneploemetjes! Doorie het is Meneer Finsent ze bekendse schillerij. Hij heb fijf groote schillerije gemaak van mij Sonneploemetjes en hij heb er maar drie tinte geel foor gebruik. Jij kan het zien mij jonge, zofeeel faariejaa… faariejaaaaaaatssjiiie!  En nu moet jij goed onthouwe, deeze sonneploemetjes zijn van ze dankbaar zijn. Tsjie! Oooh mij gronies allersjie…
Doordat mamsie sjo liep te niese ginge we maar het muuseejum uit. Meteen was mamsies ze genies oofer.

 IJssie

We sauwe naar het museumplein gaan. Datte is vlakbij. We weete aween nie offe we er op moge wope, want sins mefrauw Koojoona er is is dat pwein een pwootestplein geworre.
Ik hat bes wel tjek gekrege in ies lekkers.
– Mamsie? Mag ik een ijssie?
* Ooooh mij beebie met banaaan. Mamsie kannie wachte…
Sjoooo dat ijssie was sjuperwekker.
ijssieWe kwaame op het pwein aan en mamsie begon weer te furrtelle…
– Doorie luisser, hier hebbie jou heele plein van Muuseejum en het is ze Muuseejumplein. Het is ze plein én ze stadspark en er moes eigenluk viellas op gebouw worre, dattie zo jou poort heb om binne te kunne. Toen heb ze er ze Rijksmuuseejum op gebouw en assie erges jou Rijksmuuseejum op bouw kan jij jou plein Muuseejumplein noeme. Snappie Doorie jij ben zo stil… Deze plein is ook gebruik als ijsbaan en jij heb er jou ijsclub gehad maar Mamsie weet nie of ze banaaane ijs ferkoope. Nu gebruik mense deze Muuseejumplein foor assie uit moet ruste, dattie erbij ga ligge. Maar jij kan er ook jou deemoostrazie geefe, bijfoorbeeld assie vin dat mevrouw Coroona terug naar Sjienaa moet.
*Mammie… waarom sijn er feel pliessiemensen hier?
-Hier wor zofeel demonstreer Doorie. Dan moet pooliezie ons veilig zijn bewaake. Zij heb het nu moeiluk Doorie want soms zijn mense ook boos
* M-m-m-mammie? Ikke begin bang te worre.
– Jij hoef nie bang te zijn mij beebie, jou Mamsie doe jou alteit bescherme. Daar zijn Mamsies foor, willie dat nooit nie fergeete. Maar misschien moet wij nu snel onse auwtoo soeke want straks neem iemand mij garnaaale mee, dat moetie nie wille.

vakantie
Mamsie en ik rende so hart we konne. De flappies op mamsies puik ginge fan links naar regs. We sage onse auwtoo staan en we spjonge met een snoekduik inne auwtoo. Mamsie einnigte op de aggerbank met haar pootjes inne lugt. Ikke starte de auwtoo en ree keisnel weg. We waare weer feilig.
Opeens hoorde ik mamsie pruttele…
– Hellup Mamsie, kannie ook rustig rije….

Wordt vervolgd