Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over als jou vrouw van jou huis is…

huisLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en ik doe u iets fertelle ofer fandaag. Mij vrouw is nie thuis in onse huis weeges zij gaa stemme telle. En het is Stemme telle van ze ferkiesing van poolietiek. Zij zeg Loes dan kan jij nie op mij kompjuuter weeges feiligheid.

Daarom wil ik u fertelle, van mij eigen kan ik fandaag nie mij ree-akzie geefe. Deze krijg u morge want dan is leefe weer gewoon en heb ik weer mij eigen stem. Mij vrouw zeg Loes jou stem is mij allerbelangrijkse stem, Saame met Zusje. Dan kan jij zo een dag als fandaag aan van jou gefoel. Assie weet van ons Saame tel wij ook mee. Daar heb wij geen poolietiek foor noodig.

Kijke
huis

Maar ik zeg u eerluk, ik vin er niks nie aan als mij vrouw nie in onse huis is. Jij woon nie foor niks Saame. Ook al doe ik feel aan slaape weeges mij gezond, jij foel jou vrouw is dichbij. Jij hoor jou vrouw door jou huis loope of dattie iets laat falle of zij loop te zinge. Zoies is zofeel gewoon dattie er geen errug meer in heb. Het is fansellufspreekend en jij slaap er dwars doorheen.
Maar fandaag is onse huis stil van ze fertrouwde geluid. Zoies foel jij in jou hart en ik zeg u eerluk, van mij eigen vin ik zoies ook moeiluk. Mij vrouw heb wel gezeg dattie straks weer gewoon naa onse huis trugkom. Dan weet jij straks is leefe weer gewoon en is alle geluid die jij hoor weer fertrouwt. Van mij eigen doe ik nu feel naa buite kijke, misschien kom mij vrouw dan sneller trug. Zij is tog mij mees fertrouwde plekje van onse huis. Zij maak van onse huis een thuis en dat leefe gewoon is. Zoies heet geluk en geluk hoefie nie te telle, maar jij moet het wel koessere.

Waardeer

Misschien herken u deze gefoel wel. Dattie heel feel gek ben op gewoon maar jij staa er nie alteit bij stil. Leefe is fijn assie weet wat er gebeur en wat jij kan ferwachte.
Mij Bert zeg alteit, hij zeg Loes mij fijnse dag is als er niks nie gebeur. Als mij straat rustig is en mij vrouw zit agter ze buuroo. Dat jij weet leefe is stil. Zoies vin ik zofeel mooi en ik vin het selluf ook van mij eigen. Dattie geluk foel in jou hart als er niks nie gebeur. Dattie jou spektaakel nie noodig heb foor sensaazie in jou hart. Dattie jou leefe waardeer foor ze eigen en nie foor ze uitdaaging. Assie ouwer ben hebbie meer erfaring met leefe. Dan weet jij jou hart is jou baasis en nie jou rees van jou leefe. Onse jeug van teegeswoordig denk daar anners ofer. Zij wil renne en rause en leefe bestorme. Selluf vin ik mij storm buite al moeiluk. En jij weet leefe doe alteit ze eigen ding. Jij heb er niks nie ofer te zegge. Assie er wel iets ofer kon zegge zat mij vrouw nou in onse bank en hoor wij haar stem. Nu doe wij aan uure telle foordat zij weer trug is.

Mand

Mij Zusje lig in ze mand in onse bank. Zij is heel feel gek op ze mand. Soms roep zij eefe Mjaaaauwie. Dan weet jij, mij Zusje vin er ook niks nie aan. Onse huis mis ze gewoon en dat onse vrouw er is en ze eigen ding doe. Assie straks thuiskom doe wij allebei heel feel hard meww roepe en het is nie alleen foor eete. Van mij eigen gaa ik dan op mij taafel zitte en mij Zusje staa bij onse deur. Wij doe dan heel feel kopjes geefe en knuffels en mij vrouw zeg hoefeel erg zij ons mis in ze hart. Zoies wil jij gewoon graag hoore want jij bennie van steen.
huisMaar ik doe ook aa-lert zijn weeges jij weet nooit nie hoe jou vrouw thuiskom. Misschien is zij wel heel feel uitgeteld weeges jij kan ook tefeel stemme hoore. Dan doe ik stille kopjes geefe weeges mij erfaring als Mantelpoes. Zorg hebbe foor iemand van jou hart ferleer jij nooit nie. En ik doe onse heele afond op mij vrouw ze schoot ligge foor rust en stilte. Saame  is jou mooise geluk. Seeker assie jou heele dag moet wachte. Assie seeniejorpoes ben weet jij zoies, jij tel jou zeegening!

Dank u wel

Loesje

Loesje vertelt over ouwer worre en… de ferrassing

ferrassingLieve allemaal fandaag is donnerdag en dan weet u, het is mij eigen Loesjesdag. Deze week was weer feel reege en dan kan jij deepressie foele in jou hart. Maar soms gebeur er dwars door reegedruppels heen ook zo een mooie dinge.

Onferwachte ferrassing

Daar wil ik ofer fertelle want leefe is nu moeiluk weeges onse weereld draai fierkant van ze eigen. Dan is het zofeel fijn assie letters kan leese van warmte en mooie gefoeles. Dattie weet leefe is onfoorspelbaar maar onfoorspelbaar kan ook mooi zijn. Soms heb onfoorspelbaar sellufs ze groote hart. Mij vrouw zeg, Loes het is ze onferwachte ferrassing. Assie mij letters folg kom u er van ze eigen achter wat ik bedoel en u kan het ook op mij footoos zien weeges dat Zusje en ik van ons Saame heb gepooseer.

Uitbuike

Foorige week kom mij vrouw thuis en zij straal. Zij was heel feel nat van reege maar zij zeg Loes en Zus, kom jullie nu maar eens kijke. Selluf lag ik op mij denkpaal en ik dee heel feel hard Meww roepe. Jij ben blij als jou vrouw weer thuis kom maar van mij eigen vin ik wel. Eers eete!! Jij kannie gesellig doen als jou leefeswerk honger heb. Mij vrouw ken mij eigen zofeel goed dat zij afdruip naa onse keuke. Toen kreeg wij heel feel lekker eete en daarnaa dee ik heel feel aan uitbuike. Mij vrouw zeg, Loes ik weet alweer hoelaat wij leef. Wij doe het morge wel bij daglicht. Van mij eigen sliep ik al weeges assie zwaar taafel jij heel feel goed kan slaape.

Het groote ding

ferrassingToen kwam onse folgende dag en u geloof nie wat mij letters nu zeg. Onse zon schijn! Dan weet jij deze dag wor mooi. Mij vrouw kwam met zo een groote pakket onse huiskaamer binne. Het was een heel feel groote blauwe zak en ik dee mij oog uit kijke. Zij zeg Loes gaa jij maar eens mooi zitte en let op. Als mij vrouw zoies zeg dan weet jij, er gaa iets speesiejaal gebeure. Zij pak ze schaar en zij maak ze heele groote pakket oope met knip knip. Toen viel wij allemaal stil…. Mij Zusje ging nog wel met het touwtje speele wat mij vrouw op ze grond gooi. Zusje is nog jong van ze leeftijd en zij doe nog aan raafotte. Maar zij foel ook in ze hart, deze mooment is zofeel mooi. Nu moet wij Saame zijn. Mij vrouw zeg Meisjes kijk maar eens goed. En zij zet zo een groote ding op taafel en mij bek fiel oope. Ik zeg u eerluk, zoies kan jij nie alteit foorkoome. Jij ben al seeniorpoes, dan gebeur zoies gewoon. Jij mag nog blij zijn dattie geen prooteesie heb.

Op taafel staa inees zo een mooie hart en het is van mij broer Oopa Floris. Mij vrouw zeg Loes het is een coolaazie van Oopa en hoe hij kijk en hoe hij krijs en gewoon hoe hij is. Dan smelt jou hart en ik dee stilfalle maar ik bleef tog regtop zitte. Soms kan jij zoies. Toen ben ik foorsichtig dichbij gaan kijke weeges dattie zoies mooi graag van dichbij wil zien. Ik dee kijke aan ze foorkant en ik dee agter kijke. Jij wil het wel goed zien. Ik dee kopjes geefe aan zo een mooie coolaazie. Jij foel zofeel liefde. Mij vrouw zeg Loes deze coolaazie is gemaak met heel feel liefde en warmte en het is zo een groote ferrassing. Het is Oopa in ze, en nu kom weer zo een moeilukke woord, ze optiemaa forma. Hier heb ik heel feel op gestuudeer weeges van mij eigen spreek ik nooit nie met zofeel moeilukke letters.

ferrassingZusje

Zusje zeg Mjaaaauwie, u kan het op ze footoo zien. Saame zijn wij zofeel ferras want jij hoef maar naa deze hart te kijke en jij weet Oopa leef in ze eigen hart. Daarom zeg wij Saame, heel feel dank wel foor zo een biesonnere kaadoo. Foor een hart van liefde in onse tijd waarin onse weereld fierkant draai. Maar hoe jou weereld ook draai, assie liefde geef draai jij alteit jou goede kant op. Jou hart is alteit sterker dan moeiluk. En mij broer Oopa Floris zeg van ze eigen: Keipoeps!. En zo vin ik het ook van mij eigen.
Deze wilde ik heel feel graag met u deele, alstoeblief

Dank u wel

Loesje

Loesje vertelt over ouwer worre en Saame woone…

Saame woone.Lieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en ik heb heel feel moete denke op mij denkpaal. Er was heel feel reege en harde waai, dan zit jij beeter op jou denkpaal dan buite op jou balkon. Dan kan jij rustig denke ofer dinge en ik dee denke ofer hoe mij leefe nu gaa.

Van mij gezond gaa het nu beeter maar mij vrouw zeg, Loes zoies moet jij nooit nie tefeel hard roepe. Daarom doe ik hierofer stille letters maake weeges dat mij vrouw zoies heel feel seeriejeus meen. En als jij Saame woon moet jij ook reekening houwe met jou vrouw ze gefoeles. Jij woon nie alleen Saame foor jou eigen. Zoies weet jij assie ouwer ben. Jij heb erfaring met Saame woone.

Geefe en neeme

Misschien heb u ook erfaring met Saame woone? Dan weet u soms moet jij geefe maar jij mag ook neeme. Selluf geef ik bijfoorbeeld heel feel Saame woonekopjes en ik doe aan schootzitte en boofe op mij vrouw slaape. Dan geef jij wel heel feel vin ik van mij eigen. U weet onse gesin kreeg een moeilukke ferannering toen mij broer Oopa Floris ze ster wer. Jij blijf inees met drie ofer maar jij was eigeluk fier.
Van mij eigen wis ik presies hoe Saame woone was met fier. Oopa Floris tel eigeluk foor twee, maar mij vrouw zeg Loes wij doe nie meer aan gesinuitbreide. Dus wij was met fier en nu zijn wij met drie en het is met mij Zusje, mij vrouw en mij eigen. Selluf vin ik leefe anders zonner katerman in huis. Jij kan zegge wattie wil, Oopa Floris was een heel feel egte katerman. Hij was stoer en hij pinkel oferal en zoies mis jij tog. Jou leefe krijg jou andere kleur en mij vrouw zeg: “En jou andere geur!”. Maar selluf kan ik Oopa nog ruike alleen zoies houw ik foor mij eigen. Jij hoef nie alles op jou straat te gooie assie Saame woon.

Zusje

Wij heb nu een frouwehuishouwe en wij zijn met meide onner elkaar. Selluf begin ik nu wel meer te wenne. Mij Zusje wen sneller als ik van mij eigen. Zij is jong en dan ben jij meer leenig in ferannering. Mij vrouw en ik zijn ouwer, dan hebbie meer tijd noodig.
Froeger was ik heel feel Saame met mij broer Oopa Floris. Nu kan zoies niemeer en ik doe nu stees meer Saame zijn met mij vrouw. Zusje is graag op ze eigen en zij kom assie zin heb. Dan zit wij Saame op mij vrouw ze schoot en wij doe aan kookoene. Selluf vin ik kookoene gesellig want jij foel liefde. Mij vrouw doe ze aandach wel ferdeele want assie Saame woon en jij ben vrouw hoor zoies ook! Mij vrouw heb ze eigen taak van Saame woone. Jij kan nie alleen maar eete foor ons eigen koope en dattie onse bak schoon maak.Jij moet ook aandach en liefde geefe want zoies hoor bij Saame woone. Mij vrouw weet zoies en zij doe het met ze hart. Selluf wil ik nie met een andere vrouw Saame woone want haar ken ik nie. Mij Zusje is het daar mee eens heb ze mij eigen fertel.

Nieuwe weg

Saame soek wij nu onse niewe weg van leefe en van woone. Van knuffele en zorg hebbe foor elkaar. Assie van fier naa drie gaa moet jij een beetje opniew beginne. Jou gewoon van hoe jou Saame woone was met fier bestaa inees niemeer. Dan begin jou niewe gewoon en zoies doe jij stapje foor jou stapje. Selluf denk ik assie liefde heb en jij heb eete dan zet jij jou eerse stapje.
Saame wooneVan mij eigen krijg ik ook heel feel steun van mij verkering Bert. Hij zeg Loes ferannering is moeiluk en gewoon is makkeluk. Daar heb mij Bert zofeel gelijk in en dan weet jij. Leefe doe alteit ze eigen ding maar Saame kan jij leefe aan. Saame maak jij moeiluk leefe weer makkeluk. Assie tijd krijg en jij heb liefde. En garnaaale mag ook vin ik van mij eigen. Maar mij vrouw heb liefer booterham met pinnakaas. Jij hoef nie allemaal hetsellufde te zijn assie Saame woon. Assie maar allemaal van liefde houw dan kom alles goed. Assie ouwer ben weet jij zoies.

Dank u wel

Loesje

Loesje vertelt over ouwer worre en alle ziele

alle zieleLieve allemaal fandaag is speesiejaal. Mij vrouw zeg Loes fandaag is Alle Zieledag! Als Moeder van alle Sterre wil  jij zoies nie misse. Ik zeg u wel eerluk,  Alle Zieledag is anners dan onse Hoedjesdag. Op Hoedjesdag swaai wij Saame naa al onse Sterre en wij heb onse Hoedjes van liefde op. Op Alle Zieledag denk wij aan onse Sterre maar jij hoef geen Hoedje op. Misschien zijn onse Sterre nog nie ofer onse Reegeboogbrug. Dat ze ziel nog hier is en het is iets van kaatooliek geloof. Deze informaazie heb ik Saame met mij vrouw gefonde op Goegel. Misschien fraag u ze eigen af wie Goegel is van ze eigen? Goegel zit op jou kompjuuter of op jou mense ze teelefoon en het is onlijn. Mij vrouw heb ook Goegel en dan kan jij dinge opsoeke. Zo kan jij heel feel wijs worre.

Sterre

alle zieleSelluf ben ik nie van tegnies maar soms hebbie tegnies tog noodig. Tegnies hoor bij onse tijd van nu. Alle Zieledag is van alle tijd maar onse jeug van teegeswoordig heb er nog geen erfaring mee. Als Moeder van alle Sterre hebbie wel jou taak dattie jou jeug dinge fertel. Fandaag denk wij aan al onse Sterre want iedere ster is belangrijk. Iedereen heb Sterre in ze leefe. Wij heb mij oud-zus Jamie, mij broer Bart en mij broer Oopa Floris. Van mij eigen denk ik fandaag heel feel speesiejaal aan mij broer Oopa Floris. Hij wer feertien september van deze jaar ze Ster en hij was eenetwinnig jaar van ze leeftijd. Nu foel ik dat mij hart tril van mij emoozie. Ik doe soeke naa mij letters want u weet, mij ferdriet is nog heel feel fers. Ferse ferdriet is moeiluk want jou pijn zit nog om jou ferdriet heen. U weet van mij eigen wer ik heel feel ziek van mij ferdriet en nu doe ik aan bijkoome en hesstel. Jij kan jou broer nie somaar fergeete want jij heb Saame zofeel meegemaak. Op Alle Zieledag doe ik dinge teege mij broer fertelle en het is kwesbaar. Misschien dat hij het hoor met ze hart.

Floris

“Lieve Oopa Floris hier ben ik, Loesje en jij ken mij eigen heel feel goed. Ik dee heel feel foor jou eigen zorge. Assie jou weg kweit was en jij dee heel feel krijse. Assie inees moes pinkele en jij stond op onse bank of op onse groote bed. Assie midde in onse nagt niemeer wis wie jij was van jou eigen. Dan dee ik mij kop omhoog en mij poot op jou hart. Dan ging wij Saame slaape en was er rust. Jij had deement aan jou kop maar jij was heel feel biesonner. Iedereen was gek op jou eigen en jij hoor erbij. In mij hart hoor jij er alteit bij. Onse bank is leeg zonner jou. Ik doe soeke en roepe want van mij hart kan ik jou nog foele. alle zieleMisschien ben jij boofe bij jou groote liefde prinses Katrientje en jou dinnetje Muuzeletje. Dan weet ik jij ben thuis. Van mij eigen wil ik dattie weet. Jij wor nooit nie fergeete, eg waar! Jij ben zo een biesonnere ziel. Dank jou wel foor wie jij was en alteit blijf. Ik doe als Moeder van alle Sterre foor alteit zorg foor jou eigen hebbe. Wij neem nooit nie egt afscheid want jij blijf foor alteit Oopa Floris. Maar wij mis jou hier lieve Oopa, mij hart mis jou egt!”

Nu heb ik wel meer rust in mij hart. Soms moet jij gefoeles deele en zoies raak jou gefoel. Maar het hoor bij ferwerke en jou hesstel. Alle Zieledag is zo een dag dattie jou hart oope zet foor jou Ster van jou hart. Daarna kan jij weer door met jou leefe, jij ben weer jou stapje ferder. Gefoeles zit in jou hart. Deze kan jij nie vinne op Goegel, dat moet u wel weete.

Dank u wel

Loesje

Loesje vertelt over ouwer worre en (inhaal)eete!

(inhaal)eeteLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en deze week wil ik u fertelle ofer iets heel feel moeiluk. Assie mij eigen een beetje ken dan weet u, Loes houw van eete. Loes houw van sneks, van garnaaale, van tonijn, van makkareele, van zaagvis, van kibbeldinge maar kaabeljouw mag ook assie die heb. Loes heb ze groote leefeswerk en daar heb ze heel ze leefe aan gewerk. Daarom is het ook ze leefeswerk. Maar toen kwam inees de dag en ik zeg het u eerluk. Mij eete smaak mij eigen niemeer. Toen wis mij vrouw, Loes is ze eigen ferloore!

Dokter

Van mij dokter weet u. Hij kwam met ze antibiootie en ik dee aan oferleefe. Ik von er niks aan maar ik was heel feel dapper zeg mij vrouw. Mij neus zat heel feel vol en eete smaak mij eigen niemeer. Mij vrouw haal alles in onse huis maar assie jou volle neus heb ruik jij er niks niemeer van. Ik dee aan negeere! Maar toen kwam mij antibiootie en ik zeg u eerluk, mij neus wer beeter. Mij vrouw kwam weer aan met ze eete en ik dee entoesjas ree-aa-geere. Assie entoesjas ree-aa-geer dan wil jij eete maar mij kop zeg, ik hoef die nie! Ik dee brokjes in mij bek maar ik wis niemeer wat ik ermee moes? Ik liet mij brokjes zo uit mij bek falle. Jij weet nie wat jou eigen oferkom. En mij natte foer was drie likjes zeg mij vrouw. Daarnaa dee ik mij vrouw aankijke met mij groote oog van “en nu?” Dan wor jij heel feel van een wanhoopje! En jou vrouw ook!!

Aaie

Mij vrouw dee heel feel aan zorge en zij zeg Loes jij moet eete. Maar selluf vin ik wel, van mij eigen moet ik niks! Mij vrouw proobeer dwangfoer en zij dee aan stiemuuleere en zij heb heel feel geduld. En zij proobeer alles wat zij van ze ferstand kon bedenke weeges dat zij zeg Loes, alles kom goed. En ik dee proefe van alles en daarna dee ik mij vrouw aankijke. En mij vrouw dee mij eigen aaie en ik kreeg heel feel liefe woordjes. Toen kwam de dag dat mij dokter niemeer trug kwam met ze antibiootie. Heel feel langzaam wer ik weer mij eigen. Maar ik dee alleen eete als mij vrouw erbij was, daar moet ik eerluk ofer zijn. En ik dee wegloope als mij vrouw met ze brokjes aan kwam zette. Jij herken jou eigen niemeer.

Inhaaleete

Mij vrouw zeg, Loes het kom door bijwerke van jou antibiootie. Bijwerke kan jij krijge van jou meediesijn maar het hoef nie. Dattie bijfoorbeeld misseluk wor of jij krijg diejaaree. Of jou kop gaa raar doen en jij ben jou eigen niemeer. Heb u zoies ooit meegemaak? Mij vrouw zeg Loes jij heb het bijna alteit assie antibiootie krijg. Mij dokter vin het ook gek van mij bijwerke en hij heb het nooit nie eerder meegemaak. Maar selluf zit ik er wel mee en mij eetlus fergaa. Zoies wil jij nooit nie meemaake maar jij heb er niks nie ofer te zegge. Het is moeiluk maar het kom ook goed. Daar moet jij alteit in geloofe. Maar selluf vin ik zoies wel belangrijk dattie er eerluk ofer ben. Ook al is het kwesbaar. Dat iedereen weet, zoies kan gebeure assie meediesijn neem.
Nu lus ik bijna alles weer en ik doe aan inhaaleete. Mij Bert heb het mij eigen geleerd weeges dat mij Bert ook aan inhaaleete doe. Maar nie elke dag. Soms heb jou leefeswerk eksra noodig en dattie ferwen wor. Dattie weer enersjie krijg en kragt en dattie foel in jou hart. Hier ben ik weer van mij eigen. Ik doe nu oefene met op mij eigen plek eete maar zoies vin ik nog moeiluk. Saame eete met mij vrouw vin ik het allerfijnse. Met knuffels en lieve woordjes en dattie foel in jou hart. Liefde is jou leefeswerk!

Dank u wel

Loesje