Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over assie in jou schaaduuw zit

schaaduuw
Deze week wil ik u fertelle ofer mij wiekent toen de zon kwam. Jij kan het bijna nie geloofe want foorige week froor mij poote nog aan mij ferwarming vast.

Schaaduw

Ik zeg u eerluk, toen kon ik mij balkon niemeer vinde want alles was wit. Jij steek jou kop naar buite en jij ren hard weg. Selluf houw ik alleen van mij zon, soms ga ik naar mij zon kijke op mij balkon. Dan ben ik eeve buitepoes want mij balkon lig nie in mij huis. Dat moet u wel weete zeg mij vrouw. In mij wiekent scheen mij zon en toen heb mij vrouw de deur van mij balkon oope gezet. Toen ben ik eeve buitepoes gewees. Mij vrouw zeg Loes jij was wel sessefeertig sentiemeeter buite. Maak mij niks uit, buite is buite. Ik heb bij mij deur gezeete want ik moes wenne aan mij staatus van assie inees buitepoes ben. En ik heb ook op mij taafel gezeete. Buite foel anders, buite ruik anders. Dan hebbie tijd noodig want jij ben geen kitten meer. Toen keek ik om mij heen en jij weet nie wattie zie. Jij zie jou eigen schaaduuw!

schaaduwOp jou balkon

Daar zit jij dan met jou eigen schaaduuw op jou balkon. Toen heb ik wel eeve mij oog uitgekeeke en ik heb ook dinge uitgeprobeer. Jij maak het nie iedere dag van jou leefe mee, dattie saame met jou schaaduuw op jou balkon zit. Het was mij ge-waar-wor-ding van mij eigen donkere kant. Dan moet jij toch eeve goed gaan zitte want misschien ga jij het nooit meer meemaake. Ik dee omhoog kijke of mij schaaduuw ook mij baardje heb. Maar die heb ik nie kunne ondekke. Ik dee alle kante op kijke en ik dee gaape. Jij probeer toch offie jou schaaduuw kan ferleide. Misschien kan jij jou eigen schaaduuw te snel af zijn? Maar dan moet jij wel aan jou eigen toegeefe. Jij ben seeniejorpoes, jij kan jou schaaduuw niemeer ferslaan. Jou schaaduuw folg al jou beweeging in jou eigen, traage tempo. Het is als jou leefe met het fierus,  alles sta stil. Jij kan naar jou eigen kijke maar jij kom nie fooruit. Jij ben in jou schaaduuw van jou leefe beland. Dan schrik jij wel van zofeel konfrontaazie.

Moes denken

schaaduwToen ben ik op mij denkpaal gaan zitte want ik moes denke. Ofer mij ge-waar-wor-ding van mij eigen schaaduuw. Jij schrik er toch van, ik zeg u eerluk. Ik kende mij eigen schaaduuw nog nie. Jij denk dattie alles van jou selluf ken assie seeniejorpoes ben. Maar jou donkere kant steek zomaar ze kop op in jou zon. Jij heb er nie om gefraag en jij heb ook nog nie kennis mee gemaak. Jou zon geef het jou kaadoo. Mij vrouw zeg Loes misschien probeer jou schaaduuw jou wel iets te fertelle? Waar zou mij schaaduuw mij eigen nou iets ofer kunne fertelle? Mij schaaduuw ken mij eigen heelemaal nie. Het is mij eerste konfrontaazie met mij schaaduuw. Mij schaaduuw heb ze eigen gewoon te gedraage. Straks begin mij schaaduuw ook nog ofer mij buik. Dat mij deur te klein is en mij buik er nie op pas. Mij schaaduuw is mij dokter nie!

Jou schaaduuw

schaaduwVan mij eigen hoop ik wel dat er nog meer zon ga koome. Dat ik mij schaaduuw beeter leer kenne en misschien hou mij schaaduuw ook van saardiene of van kaabeljouw? Dan kan ik kijke of mij schaaduuwvis net zo lekker smaak als mij vis van mij visboer. Mij vrouw zeg Loes jij kan ook oferdrijfe. Maar mij meening is;  jij kan beeter oferdrijfe met jou vis in jou bek, als dat jou schaaduuw oferdrijf met jou buik op jou balkondeur. Dan krijg jij alleen maar kommentaar en dat moetie nie wille. Misschien kan ik mij zon op mij hart laate schijne, dat mij schaaduuw dan liefde foel. Jou schaaduuw heb ook warmte noodig. Mij erfaring is, jij moet ook lief kunne zijn foor jou eigen. Assie nie lief ben foor jou eigen kannie nie ferwachte dat jou schaaduuw ze eigen wel lief gedraag. Zo is het wel van ze eigen. Nu ga ik slaape want mij schaaduuw moet uitbuike. Mij vrouw zeg, Loes jij ben zò lief foor jou eigen. Straks passie niemeer in jou eigen schaaduuw. Dan kan jij maar één ding doen, jou balkondeur fervange,

Loesje

Loesje vertelt ofer letters maken

letters

Deze week wil ik mij verhaal beginne met mij dank u wel en het is ook naames mij Bert. Dattie zondag bij onze Faaletijn ben gewees en dattie ons zofeel fijne ree-akzie heb gegeefe van u hart.

Verkering

Ik zeg u eerluk, selluf was ik onseeker. Jij maak jou ferrassing met jou katerman van jou hart en dan hebbie inees jou gehijm. Jij kan nie somaar fertelle wat jou ferrassing is. Misschien schrik Faaletijn dan zo errug van ze fertrouwe dattie zeg. Loes folgend jaar kom ik niemeer trug. Dat moetie nie wille want Faaletijn breng alleen maar liefde en mooie gefoeles. Dat is belangrijk want het leefe is nou moeiluk. Mij Bert heb het gezeg in onse lettersfoorwoord van onse ee-boek. U kan het naleeze assie wil.

Mij Bert zeg dat er feel moeilukke gefoeles zijn door het fierus en dattie dan iets heb om erges anders aan te denke.
U weet mij Bert is mij slimme katerman, wij heb nie foor niks al bijna vijf jaar verkering. Soms denk ik, mij Bert wor alleen maar slimmer. Misschien wor jij slimmer assie verkering heb? Daar moet ik nog beeter ofer naadenke foordat ik u mij erfaring fertel. Maar van mij eigen weet ik wel, assie erges anders aan denk krijg jij ook jou andere gefoel. Assie jou moeilijke letters makkelukke woorde laat maake, krijg jij jou andere gefoel in jou hart. Bijfoorbeeld, jij kan beeter denke aan jou ferse makkareele dan aan jou suure haaring. Alles begin in jou kop en jij kan selluf bepaale hoe jij jou letters neerzet!

Poosietief

Misschien denk u nu wel, heb Loes te lang op ze denkpaal geleege en is ze ofer ze eigen daatum geraak? Loes heb ze letters nog nooit goed neergezet, waar heb ze het ofer? Daar heb u wel u punt, maar van mij eigen heb ik mij eigen aal-faa-bet. Mij aal-faa-bet heb ze eigen poosietiefe letters, dat is belangrijk. Selluf denk ik, het fierus heb onse letters besmet. Jij zou er smetfrees van krijge, dat moetie nie wille. Mij vrouw zeg Loes jij ga weer oferdrijve, blijf jij wel met jou poote op jou grond. Hoe kan jij nou met jou poote op jou grond blijfe assie in jou denkpaal lig? Soms kan jij maar beeter jou eigen letters folge, dattie weet waar het ofer ga.
Belangrijk is wat mij Bert zeg want hij heb er op ze fensterbank ofer na zitte denke. Jij heb er niks aan om jou heele dag met jou fierus beezig te zijn. Jij heb toch ook jou leefe naast jou fierus.  Selluf denk ik nooit aan mij fierus, daar heb ik mij vrouw en mij dokter foor. Mij vrouw zeg Loes jij denk groonies maar aan één ding! Toen heb ze me wel niewsgierig gemaak want hoe kan mij vrouw nou weete waar ik van mij eigen aan denk? Daar heb ik wel mij hesses ofer gebrooke want jij wil het toch weete. Van mij spanning heb ik toen al mij kaabeljouw van mij visboer tot ze laaste letter weg gewerk. Spanning heb moeilukke letters.

Zondag

lettersMaar zondag was anders, zondag was mij mooiste dag van mij week. Assie saame met jou katerman zoies moois mag doen dan krijg jij selluf ook jou fijne gefoel. Dattie flinders foel van jou geluk ook al is jou moeilukke tijd nie meteen foorbij. Daar hebbie niks ofer te zegge maar jij kan aan andere dinge denke.  Assie Faaletijn op besoek krijg kan jou hart geraak worre.
Mij vrouw zeg, Faaletijn schiet soms met ze pijl en hij mis nooit. Selluf loop ik daar wel met mij boog omheen want pijle vin ik moeiluk. Jij weet nooit waar jou pijl heen ga, het is onfoorspelbaar. Mij Bert heb één keer ze pijl ferstuur, die heb ik toen wel gefange. Met mij hart. Jij weet nie wat jou eigen oferkom, maar als jou pijl kom dan moet jij die fange. Het was mij sprookje van mij leefe. U kan het allemaal leeze in onse ee-boek en u hart wor er misschien blij van. Dan ben u eeve in u andere weereld en dan kan u alle letters waater geefe. Jij heb er niks aan als jou letters ferlep zijn, daar kan jij geen mooi verhaal van maake. Onse verhaal is echt en het heb echte emoozie. Jij foel het door onse letters heen.

Liefde leeze

Wij heb geen feesje gegeefe deze keer van onse ee-boek. Misschien hebbie dat wel gemerk. Soms is jou ferrassing jou feesje! Jou letters zeg alles wat jij wil zegge. En ik zeg u eerluk, assie een feesje heb en jij drink tefeel van jou ketnipwein dan krijgie fertroebeling van jou letters. Jij wil jou liefde nie op jou spel zette foor jou fles wein. Assie jou eigen goed ken dan weet jij waar jou zwakke letters ligge, daar wil ik wel eerluk ofer zijn. Soms kan jij door jou fles ketnipwein ook anders denke in jou kop, bijfoorbeeld dattie nog een fles wil. Jou letters ferdrinke en jij kan jou boodschap niemeer duideluk maake. Dat moetie nie wille dan moetie jou eigen maatreegele neeme.
Zondag was onse dag van liefde, iedereen heb er nu behoefte aan. Misschien foel u ze eigen ferdrietig en heb u letters zwaar op u maag ligge? Misschien was u liefde fergeete door het fierus? Liefde mag u nooit fergeete daarom heb mij Bert en mij eigen onse ee-boek gemaak. Nu kan iedereen iedere dag van ze eigen jaar liefde leeze. Liefde geef andere gefoeles dan het fierus en het blijf foor alteit bestaan. Mij Bert heb het goed gezeg, liefde is anders. Liefde heb ze mooiste letters van mij hart.

mevrouw Kever van Bolle

lettersEn ik wil ook dank u wel zegge dattie allemaal u letters van u meeladres heb gestuur naar mij Bert. Het is biesonder. Heel soms kom jou letters op papier, dan hebbie jou boek. Mevrouw Kever van Bolle heb ons nu noodig. Assie allemaal u eigen meeladres stuur naar mij Bert dan krijg Bolle ze papiere boek. Bolle heb ze eigen leefeswerk. Letters van ze hart van ze leefe en ze liefde. Saame kan wij nu hierfoor zorge.
Assie u meeladres nog nie naar mij Bert heb opgestuur dan heb ik zofeel goed niews. U kan het nog doen.
Dank u wel.

huiskaterbert@xs4all.nl

Loesje

Ons Eboek Liefde is voor iedereen staat hier klik en lees

Loesje vertelt ofer mij week

week

Vandaag wil ik u fertelle ofer mij week. Meestal maak ik mij letters ofer mij onnerwerp. Maar soms liggie op jou denkpaal en jou makkareele ligge zwaar in jou buik. Dan hebbie eefe geen onnerwerp. Dan bennie blij dattie al jou energie kan gebruike foor jou makkareele. En jij wil jou folgende dag wel uit jou denkpaal kunne koome foor jou onbijt.

Erfaring

weekMij vrouw zeg Loes misschien kan jij iets fertelle ofer jou sneeew-erfaring? Mij sneeew-erfaring? Dan ben ik zo klaar van mij eigen. Ik vin er niks aan! Mij vrouw heb geprobeer om mij eigen te ferleide dat ik op mij balkon zou gaan kijke. Zij heb mij balkondeur oope gezet en zij zeg lieve woordjes. Toen ben ik wel naar mij drempel geloope en ik heb mij kop foorsichtig naar buite gestooke. Jij weet nie wat jij zie, het doe zeer aan jou oog. Mij heele balkon was anders. Toen ben ik hard naar binnen geloope, mij vrouw zeg dat ik dee renne. Assie seeniejorpoes ben moet jij jou eigen niemeer op jou gladde eis begeefe. Dan willie vaste grond onder jou poote. En jij wil zoomer en dat jou zon schein. Toen heb ik op mij denkpaal, achter mij raam naar mij weereld zitte kijke. Jou weereld is wit, wat moetie ermee? Mij poote befriese al assie eraan denk…

Mij Sjaan

weekToen zei mij vrouw dattie met mij eigen wilde praate. En zij had ze traan in ze oog. Dan foel jij in jou buik jou makkareele fersuure. Mij vrouw zeg Loes jou dinnetje Chanel is ziek. Zij foel ze eigen nie fijn in ze lijf. Dan schrik jij wel. Sjaan is mij peetpoes want zij woon bij mij peettantes. Dan bennie peetpoes. Van mij eigen ben ik mantelpoes maar ik woon nie bij mij mantel. Soms is dat zo en kannie jou naam nie ferklaare. Maar daar ga het nu nie ofer want het ga ofer Sjaan. Zij is mij peetpoes zolang ik van mij leefe bij mij vrouw woon. En mij peettantes zijn mij belangrijke tantes. Zij breng alteit lekkere snek mee foor mij buik. Jij kan er jou hesses ofer breeke maar jij kan alleen maar hoope dat Sjaan beeter wor. Lieve Sjaan, jij ben in mij hart. En mij peettantes krijg mij sterkzijn kopjes.

Faaletijn

Dan denkie dattie alles heb gehad. Fraag jou vrouw inees, Loes wat ga jij doen met jou Faaletijn? Jij schrik want soms hoef jou vrouw nie alles te weete. Als poes mag jij ook jou gehijm, hebbe. Toen heb ik mij oog dicht gehouwe want soms moet jij inees denke in jou kop. U weet van mij eigen ben ik poes van liefde en ik ben ook roomanties. Dan ferwacht iedereen dattie met jou doos visbonsbons op jou balkon ga zitte. Ferwachte is moeiluk want jij kan het nie alteit waarmaake. En u weet van mij eigen ben ik alteit eerluk. Mij Bert weekmag mij visbonsbons nie hebbe weeges ze gefoelige maag. Dan hebbie geen reede om jou bonsbons nie selluf op te eete. Van mij eigen mag ik alles hebbe, alleen mij dokter denk daar anders ofer! Toch vin ik wel assie Faaletijn heb kan jij geen reekening houwe met jou dokter. Assie alteit maar aan jou dokter denk sterf jou gedachte aan jou Faaletijn in ze eigen schoonheid. Dat moetie nie wille.

 

Onse eigen gehijm

Nu heb mij Bert en mij eigen onse eigen gehijm van onse ferrassing. Daar ga ik van mij eigen niks ofer fertelle want wij heb het Faaletijn beloof. Maar assie iets mooi foor u hart wil meemaake, kom u dan op onse Faaletijndag om elluf uur ’s morgens naar mij Bert ze website of mij eigen Feesboek. Dan kom alles goed en u hart ga spinne. Van mij eigen vin ik het ook spannend want als ik aan mij Bert denk klop mij hart mij ferstand foorbij…

Loesje

Loesje vertelt over eensaam zijn

eenzaam

In mij wiekent lag ik op mij denkpaal want assie wiekent heb dan is slaape belangrijk. Jij kan nie alteit alleen maar denke, soms moetie rielekse. Ook in jou kop, dattie fris blijf.

Mij vrouw was alleen in mij huis, dan heb ik wel meer rust. Jij foel jou leefe is rustig, stil. Van mij eigen houw ik van mij stilte, dattie foel jij ben alleen met jou eigen. Mij vrouw zeg Loes jij ben een gelukkige poes. Jij kan alleen zijn met jou eigen en jij heb nie zofeel noodig. Maar heel veel mense heb het nu moeiluk. Door mevrouw Coorona zijn veel mense alleen en zij foel ze eigen nie gelukkig. Zij kan nerreges naar toe en er kom niemand meer in ze huis. Assie zoies hoor dan weet jij, jou rust is foorbij. Mevrouw Coorona heb nog nooit foor geselligheid gezorreg. Mij erfaring is, zij steek ze neus oferal in, maar zij breng nooit saardiene of makkareele mee. Misschien eet zij in Sjienaa wel geen saardiene?

Ons leefe

eenzaamIn mij kop was mij rust foorbij. Jij denk toch aan wat jou vrouw jou eigen net heb fertel. Van die mense en dattie allemaal alleen zijn. Assie feel alleen ben kan jij eensaam worre. Dat moetie nie wille maar jij heb er niks ofer te zegge. Jij ga bijna denke dat mevrouw Coorona ze eigen oferal mee bemoei. Hebbie niks beeter te doen? Zij heb onse leefe ferstoor zeg mij vrouw en zij ga maar nie weg.
En eensaam zijn is moeiluk. Dan bennie zofeel alleen dattie er niks meer aan vin. Soms wil jij gewoon dat iemand jou hoor, ook al is jou geluid zacht. Dan kan jij ferdrietig worre en jij krijg moeilukke gefoeles. Dattie bijfoorbeeld geen zin meer heb in jou leefe of in jou saardiene. Jij moet er toch nie aan denke dattie geen zin meer heb in jou saardiene? Selluf heb ik alteit zin in mij saardiene. Mij vrouw zeg, Loes er zijn ook mense die nu alteit zin hebbe in saardiene maar zij zijn toch heel erg ferdrietig. Jij weet soms nie wat jij hoor. Eensaam zijn doe gekke dinge met jou kop assie nie uitkijk. Jij foel het sellufs in jou buik. Jou buik zit fol met eensaame saardiene. Daar kan jij nie van geniete.

Geniete

Selluf vin ik geniete belangrijk. Assie niemeer kan geniete kan jou dag lang duure. Assie eensaam ben duur jou dag ook lang. Jij kijk naar jou klok maar jij zie geen ferschil. Assie geen ferschil zie weet jij niet wanneer jij moet leefe. Dan kan jij in jou mand of in jou groote bed blijfe ligge. Jij wacht op geluk maar jij kan het nie vinde. Soms foel ik mij eigen ook eensaam. Bijfoorbeeld als mij vrouw lang wegblijf.
Mij vrouw zeg Loes assie echt eensaam ben dan zie jij misschien wel weeke niemand. Selluf heb ik geen ferstand van weeke maar het foel nie fijn. Assie weeke niemand zie krijg jou buik feel honger en jou hart krijg ferdriet. En jij kan nie in jou groote bed blijfe ligge, dat moetie nie wille. Jij zou graag saame wille zijn. Dattie iemand zie en dat jij niemeer alleen ben. Mij vriend Bolle heb het zofeel gezeg, saame is het mooiste woord. Maar soms kan jij nie saame zijn. Dan sta jou weereld stil op ze eigen plaats.

Saame

Saame is zo een belangrijk woord van ze eigen. Assie het nie kan zijn wil jij het toch graag foele. Assie het moeiluk heb kan saame helpe. Soms kan jij saame zorge foor elkaar. Dattie aan elkaar denk en dattie elkaar nie fergeet. Assie niemand kan zien kan jij misschien iemand hoore op jou teelefoon. Of jij kan naar iemand zwaaie op jou aaipet. Misschien ben eenzaamjij alleen of bennie kwesbaar. Dan kan jou hart blij worre assie post krijg van jou vriendjes. Maar misschien bennie al seeniejor en woon jij met jou eigen. Dan hebbie geen vrouw die foor jou eigen zorg. Dan bennie af-han-ke-luk. Dan kan jij saardiene brenge en het mag ook paaling zijn.
Mij vrouw zeg bloeme, Loes. Bloeme maak gelukkig in jou hart. Van mij eigen heb ik geen erfaring met bloeme, mij visboer ferkoop geen bloeme. Dan kan jij ze nie eete. Mij vrouw zeg, Loes bloeme kan jij nie eete maar het kan wel helpe foor een fijn gefoel in jou hart. Mij meening is, het maak nie uit offie paaling of bloeme geef. Jou gebaar is belangrijk. Dattie een ander zie assie alleen is en het moeluk heb. Jou kleine gebaar kan zofeel geluk geefe. Daar denk ik van mij eigen ofer na op mij denkpaal en ik wilde het graag aan u fertelle. Want saame kan jij eensaam zijn ferslaan en dat is belangrijk,

Loesje