Category Archives: Loesje

Floris doet vakanziewerk (deel 4)

vakanziewerk

Haai piepel,

Loes zegt dat ik nog steeds vakanziewerk doe en ik vind het keigaaf. Ik ben Oopa Floris en ik werk keihard, ook in mijn vakanzie. Ik heb keiveel liggen dutten en nu ben ik goed bij de tijd. Nou ben ik altijd wel bij de tijd maar nu ben ik keiveel bij de tijd. En als mijn kop goed is weet ik alles. Hee ik ben wel deement, maar dat zegt alleen mijn vrouw. Loes vertelde mij dat u allemaal, hee piepel ik zeg ALLEMAAL, zo lief reageert op mijn vakanziewerk. En ik heb nieuwe vrienden gemaakt, de namen weet ik even niet maar hee, vakanzie is vakanzie.
Oke, wat doe ik nu nog hier? Juist ja…
Ik ben me toch een partij helder, ik zeg daar gaan we weer.

Pinkelen

Haai piepeltjes waar zullen we het vandaag weer eens over hebben?
O jee…
Ik heb, ik heb… mijn poten zijn nat!
vakanziewerk Waarom zijn mijn poten nat?
Wat?
Ik heb over de kussens in de bank staan te pinkelen. Wha haa!
Hee ik wil wel weten waar ik moet zijn, ik laat mijn eigen spoor na.
Niemand kan toch zo goed pinkelen als…
Oopa Floris.
Pinkelen jullie ook? Wie pinkelt er? Loes?
Ik weet het even niet meer, maar het gaat keigoed met mij.
Loes heeft me verteld dat ik heb staan pinkelen op haar… hoe heet die dag?
Wat? Verjaardag? Keigaaf!
Ik ben wel de oudste Oopa van Feesboek. Ben ik jarig dan? Ik ga jullie vertellen hoe jarig ik ben.
Loes hoe jarig ben ik?
Wat? Niet…
Nou dan mag ik pinkelen zoveel ik wil. En ik GA NIET WEG!
Ik blijf op vakanzie.
Want ik heb een vriendje zegt Loes, met een Stokkie? Wha haaa, een stokvriendje.
Ooh hij heet Stefan. Keigaaf!
Stokkie-Stefan en hij is net zo oud als Oopa. Dat ben ik toch?
Loes IK ben Oopa en ik wil ook een Stokkie.
Keigaaf een Stokkie, ik ben Oopa Stokkie en ik loop nog als een tierelier.
Ik heb net nog een heel eind gelopen. Van de bank naar… de bank.
Waar is mijn vriendje? Loes waar is mijn Stok? Wat heb ik geen stok?
Hoe moet ik dit nou begrijpen, ik ben deement!
Ik ben kei deemnet!  Deelement! DEEMENT!

Tanden

Haai piepel, ik wil jullie iets vertellen want mijn kop is goed. Had ik dat al gezegd, mijn kop is goed vandaag.
Ik ben een kei in bijten, maar ik ben heel lief. Mijn vrouw zegt…
Ja dat weet ik niet meer en dat doet er ook niet toe.
Maar ik heb een truuk, een Oopa truuk.
Wha haa, ik heb twee schrompeloren. Maar daar gaat het nu niet over.
Toch Loes?
Ja ja ik weet waar het over gaat. Het gaat over mijn tanden.
Hee ik ben wel twee tanden kwijt, mijn snijtanden. Ja ik weet alles nog.
vakanziewerk Vroeger had ik me toch een gaaf gebit, iets met tanden.
Toen moest ik mee naar de dokter. Ik krijsen, ik ga toch zomaar niet mee naar de dokter.
Wat moet ik met een dokter?
Afijn, ik moest een nacht blijven. Dat geloof je toch niet.
Loes waarom moest ik bij de dokter blijven?
Ik bang? Ik ben voor niemand niet bang, ik ben OOPA FLORIS!
En ik vergeet ik weleens iets? Keidom!
Waar is mijn tand Loes?
Ik weet niet meer waar ik mijn tanden gelaten heb.
Wat mijn truuk? Welke truuk? Oopa truuk, wha haa…
Daar komt ie:
Ik bijt gewoon met twee snijtanden. Keistoer, liefdesbeetjes met twee tanden.
Mijn vrouw zegt dat dat niks uitmaakt. Tanden genoeg.
Nou dat maak ik zelf wel uit, waar is mijn tand?
Loes ik mis mijn tanden, geef terug…, ik wil snije!
Wat?
Loes zegt dat ze mijn tand niet heeft, dat ze helemaal geen tanden heeft.
Wha haa!
Nou die is gek….
Loes waar is mijn tand?
Loes waar…?
Snijplank…, ik wil mijn snijplank!
Stokkie-Stefan help…
Ik ben er klaar mee ik ga dutten.
Mijn kop weet het niet meer, mijn poten weten niet meer waar ik loop.
vakanziewerk Ik ben zo moe, mijn kop doet het niet meer.
Mijn kop is deement.
Wat…
Volgende week laatste keer, nou dat denk ik niet.
Ik ga niet weg, Loes IK GA NIET WEG.
Ik ga pinkelen, tot volgende week.
Vakanzie is keigaaf!

Toedeledookie…

Loesje vertelt over assie feertien ben…

feertien

Lieve allemaal van iedereen, hier ben ik weer want misschien wis u het nog nie toen u wakker werd. Vandaag is Loesjes-dag.  Mij vriendin mevrouw Maria heb mij dag vorige week zo genoem. Assie zoies moois krijg dan moet jij het ook gebruike, ook al foel ik mij eigen ook ferleege. Maar mij hart is ook trots want jij krijg nie iedere dag van jou leefe jou eigen dag met jou naam. Selluf heb ik er feertien jaar op gewacht. Daar ben ik eerluk ofer. Mij vrouw zeg Loes jij ga nie naast jou poote loope, straks willie ook nog jou eigen straat. Dan kan jij beeter eefe jou makkareele eete want jou vrouw kan ook oferdrijfe…

Ferjaardag

Maar vandaag ben u op Loesjes-dag en ik ga u fertelle ofer mij andere speesiejaale dag, mij ferjaardag. Mij vrouw zeg het was op zondag en toen ben ik feertien jaar geworre van mij leeftijd. Ik zeg u eerluk, selluf heb ik nog geen erfaring met feertien zijn maar mij garnaaale feertiensmaak mij eigen nog steeds of ik dertien ben, of agt. Mij Bert is ook feertien van ze leeftijd en hij zeg, Loes nu heb wij nóg meer verkering. En mij hart moes zofeel straale want nóg meer verkering is mij hartewens. Mij vrouw zeg, maar lieverd hoefeel verkering wil jij hebbe? Dan kan jij merke, mij vrouw heb geen ferstand van verkering. Assie verkering heb dan weet jij, jij wil alteit meer. Mij streefe is nu seefetien of nog meer, daar denk ik nu ofer na met mij hart.
Mij vrouw heb foor mij eigen gezonge, dan ben jij meteen wakker. Mij broer Oopa Floris heb gepinkeld ofer onse vloer en Zusje dee renne ofer onse groote bed. Dan ben jij wel écht jaarig! Maar er is nog meer, vandaag woon ik ook dertien jaar bij mij vrouw en mij broer Oopa Floris. Mij Zusje woon pas bijna seefe jaar in onse huis. Gelukkig heb ik feel erfaring met dertien, mij hart is al dertien jaar saame. Dan ken jij iedere letter van jou leefe.

Ferwen

Toen kreeg mij vrouw proobleeme met ze tegnies, iets met ferbinning en ze wiefie maar daar doe ik mij nooit mee moeie. Foor mij onbijt kreeg ik mij zallummoes en het was mij lekkerste zallummoes van mij ferjaardag. Assie feertien ben dan wil jij daarna wel jou dutje doen en uitbuike. Jij ben geen dertien meer. Daarna kreeg ik mij groote kaadoo-doos van feertienmij Doorie en hij heb ze mamsie zofeel ferwen. Toen wer ik weer ferleege want mij Doorie ken ze mamsie zofeel goed. U kan het op mij footoo zien. Ik kreeg mij eigen Leijon-King. En mij vrouw kreeg ook kaadoos maar die snap ik nie want mij vrouw moet nog feertien worre. Gelukkig waare wel al mij sneks foor mij eigen, dan foel jij wel het is jou eigen feesdag. En mij vrouw gaf mij nog een groote kaadoo en het was van Kever en ze mense. Jij weet eigeluk nie wat jou eigen oferkom. Toen mij vrouw ze tegnies had opgelos zag ik zofeel kaarte en lieve letters op mij eigen Feesboek. Mij vrouw zeg, Loesje iedereen denk aan jou. Toen heb ik van mij ferleege zijn weer makkareele weggewerk want U heb mij allemaal zofeel ferwen. Jij kan jaarig zijn maar ik was wel heel feel jaarig van mij eigen. Zofeel lieve letters is een kaadoo foor mij hart, want in mij buik zat mij makkareel. Daarom zeg ik, dank u wel. Feertien jaar worre is heel biesonder. Jij krijg er ook meer verkering van.

In slaap

feertienNu ben ik al langer dan drie daage feertien. Ik weet nie of u van u eigen nog weet hoe u ze eigen foelde toen u net drie daage feertien was van u leefe?  En misschien moet u het nog worre van ze eigen, net als mij vrouw. Dan hebbie geen erfaring en kan u het mij eigen ook nie fertelle. Selluf vin ik het wel spannend want jij ken jou feertien nog nie. Mij vrouw zeg, Loes jij ben nu nog meer seeniejorpoes. Daar moet ik nog ofer naadenke. Wat ik wel graag wil is nóg een grotere buik van mij eigen. Mij vrouw denk dat dat geen proobleem ga zijn. Dan kan jij toch met meer rust in jou hart feertien zijn. Lieve iedereen van mij eigen wil ik wel nog zegge. Misschien is feertien wel mij niewe dertien maar dat doe ik u pas fertelle als ik weer een nieuwe leeftijd krijg. Wanneer dat is weet ik nie maar mij vrouw zeg, Loes jij merk het van selluf. Daar fertrouw ik nu op want mij vrouw heb het gezeg. Daarna ben ik tusse mij papier en mij kaadoos in mij slaap gefalle. Mij vrouw zeg het was in Kooma, maar daar ben ik selluf van al mij jaare nog nooit gewees.

Loesje

Oopa Floris doet vakanziewerk (deel 3)

vakanziewerk

Haai piepel, hier ben ik weer oopa Floris. Kennen jullie mij, ik doe vakanziewerk. Keimoeilijk wha haa…
Hebben jullie ook vakanziewerk? Ik wel geloof ik…

Poezedames

Mijn vrouw zegt dat ik jullie iets ga vertellen over dingen die ik nog goed kan. Waarom moet ik jullie iets vertellen over dingen die ik nog goed kan? Ik kan alles goed! Kan iemand mij vertellen wat ik niet meer zou kunnen? Wat…?
Mijn vrouw zegt dat ik deement ben, wha haa, die is gek!
vakanziewerk Waar was ik gebleven?
Wie ben Ik? Oh hier ben ik!
Ja piepeltjes het is me wat, ik ben al oud. Tja en nu sta ik hier. Vraag me niet waar ik sta maar ik sta hier, vroeger stond ik hier niet. Van vroeger weet ik alles nog, met mijn kop is niks mis. Ik snap niet dat mijn vrouw en Loes…
Zoiets ja.
Maar vroeger daar hadden we het over toch? Hee ik had poezedames aan iedere poot. Ze vielen allemaal in katzwijm wha haa.
Wat zeg je Loes? Dat ik dat al tien keer verteld heb. Wha haa ik geloof er niks van, maar poezedames daar word ik blij van. Keiblij…
Maar ik heb ook mij hart verloren. Wat…?
Ook mijn verstand?
Haai piepel, ik verlies niks meer. Hee ik was verliefd, keiverliefd. Op wie? Al zou ik mijn kop verliezen, mijn prinsessepopje vergeet ik nooit meer. Mijn Prinses, mijn Katrientje. We hadden verkering. Keiveel verkering! Net als Loes en Henk. Via ..hoe heet dat Loes?
Wat ? Bert? Wie is Bert? Ik ken geen Bert! Ik wil Katrientje. Hee Katrien waar ben je nou? Ik wil je zien, waar ben je…? Mijn hart, mijn hart…
Ik moet krijsen…

Klimmen

Haai piepeldepiep, hier ben ik weer, oopa Floris. Ik heb me toch lekker liggen dutten. Dutten kan ik als de beste, echt wel.
Even denken ik moet jullie iets vertellen, oooh ja…
Even vragen…
Wat? Keigaaf!
Weet je wat ik heel goed kan?
Nee…
vakanziewerk Ik ook niet whaa haa!
Ooh nee ik kan goed klimmen, met mijn nagels in de bank. En ik klim zo in…
In alle palen in huis. Dan ga ik daar bovenop staan te krijsen. Wel even duidelijk maken wie de baas is.
Wat?
Ik ben helemaal nooit in paniek. Wat is paniek? Wie is paniek? Ben ik Oopa Paniek..?
Ik kan ook goed springen, ik spring zo op….
Wat, spring ik er weleens naast. Wha haa, gekke Loes!
Vroeger hè, sprong ik zo op de dinges… De dinges ja..
De dinges van het balkon, ging ik duiven kijken. Keigaaf. Keistoer!
Niemand zegt dat ik niet kan springen, horen jullie mij. Ik kan HEEL goed springen!
Ik ben Koning Springveer!
Ik ben moe, Loes ik ben moe…
Even dutten….

Feestneus

Haai piepers, kennen jullie mij? Weten jullie wie ik ben?
Goed zo, ik weet het ook niet maar vooruit met die geit.
Ik heb liggen dutten en ik heb over de bank gepinkeld. Hee ik ben wel Oopa en ik kan nog goed richten!
Toen kwam mijn vrouw…
En Loes kwam kijken, keiveel was het. Ik ben in topvorm!
Nou daar gaat ie weer, hupsakee!
Ooh ja weten jullie wat ik mijn hele leven al heel goed kan.
Nee?
Jammer dan!
Ooh ik moet het vertellen…
Ik kan goed neusjes geven, echt wel. Ik ben een echte feestneus wha haa.
En nou komt het, zitten jullie klaar!
Dan ineens en dat kan niemand zo goed als ik. Ik ben Oopa Floris!
Wat?
vakanziewerk O ja, ik was iets aan het vertellen, maar wat?
Van die neusjes? Welke neusjes? Mijn neus?
Ik eh, ik eh, ik geef neusjes. Echt wel, keiveel.
En dan bijt ik! Wha haa, Ik bijt mijn vrouw zo in haar neus. Ik bijt in haar arm, in haar hand, in haar kuit, in haar weet ik veel. Ik ben keigoed in bijten.
Wat? Ook bij andere mensen? Mijn peettantes? Die is gek, doe ik dat? Ja natuurlijk doe ik dat! Ik ben wel Oopa Oopa. Ik bijt overal doorheen. Daarom ben ik er nog…
Mijn vrouw zegt dat het liefdesbeetjes zijn.
Hee ik ben het beste liefdesbeest van overal, van iedereen, van de wereld, van…
Wat?
Overdrijven?
Keigaaf!
Liefdesbeest. Ik ben Oopa Liefdesbeest!
Katrien waar ben je…?
Katrien…
Waar ben ik?
Ik weet het niet meer, ik ben…
Moe! Ik ben Keimoe!
Loes ik wil slapen…..

Toedeliedookie

Loesje vertelt over assie uitgedaag wor…

uitgedaag 

lieve iedereen hier ben ik weer van mij eigen want mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes het is donderdag. Misschien heb u niks in u gaate gehad maar donderdag is mij eigen dag.

Ze kaarakter

Dattie wakker wor en jij foel in jou hart het is speesiejaal. Vandaag lees iedereen jou letters, jij foel het toch in jou zeenuuwbuik. Maar u moet wel weete, iedereen van mij Bert ze blog heb ze eigen dag. Dattie nie denk Loes wor foorgetrokke. Iedereen van mij Bert ze blog is gelijk en dat is belangrijk. Mij Bert is een slimme katerman en hij heb ze schemaa gemaak, dan weet iedereen wanneer ze eigen dag is. En het is ook makkeluk foor u allemaal want dan weet u welke dag het is van u leefe. Mij vrouw heb mij eigen fertel dat iedere dag ze eigen naam heb, maar daar weet ik verder niks van. Jij kannie alles bijhouwe.
Op mij Bert ze blog maak iedereen ze letters op ze eigen dag en op ze eigen manier. Zo leef jij met elkaar mee en jij leer van elkaar. Zo heb mij vriend Kever pas ofer ze kaarakter fertel en het was ze eigen kaarakter. Dattie nie denk dat het van ze visboer is, die heb er vandaag niks mee te maake. Maar het heb mij eigen wel entoesjas gemaak, dattie prikkels foel in jou buik en het is nie van jou prikkelvis. Ik foel mij eigen uitgedaag.

Wie jij ben

uitgedaag Misschien denk u nu, wat foel Loes ze eigen? Ga zij iets doen, heb Loes akzie in ze kaarakter? Ofer deze fraag heb ik na moete denke. In mij denkpaal want jij denk nerges zo goed als in jou eigen denkpaal. Jij zou bijna denke jou denkpaal is erfoor gemaak. Maar het geef mij denke fleugels en jij kan nadenke ofer jou kaarakter en wie jij ben van jou eigen. Jij fraag jou eigen af waar zit  jou kaarakter? Selluf denk ik dat mij eigen kaarakter in mij buik zit want mij buik is mij leefeswerk. Zonder mij buik zou ik nie weete wie ik ben van mij eigen. Mij buik heb al zofeel erfaring van mij leefe, daar krijg jij best jou kaarakter van. Assie seeniejorpoes ben weet jij beeter wie jij ben. Jou buik is grooter en jij heb meer erfaring. Maar jij moet ook sterk op jou poote staan assie zoies wil deele met iedereen van jou blog. Mij vriend Kever heb het gedaan, dan hebbie ook durf in jou kaarakter. Daar heb ik van mij eigen wel mij bewondering foor.
Kaarakter is wie jij ben, dattie jou eigen bloot geef zeg maar. Selluf houw ik liefer mij vagt aan want mij buik houw er nie van om ze jas kwijt te zijn. Van mij eigen ben ik een nette poes en ik heb ook verkering. Mij vrouw zeg Loes, jij fertel nu al zofeel van jou eigen. Jij kan het best. En jij hoef jou eigen nerges nie foor te schaame want jij ben goed zo assie ben. Toen dee ik bloose want ik ben ook ferleege.

Jou poote

Assie nadenk ofer jou kaarakter kom jij jou eigen wel teege. Selluf kom ik liefer mij visboer teege maar die kom nie vandaag. Van mij eigen foel ik mij toch onseeker maar mij vrouw zeg, Loes het hoor bij wie jij ben. Bij jou kaarakter. Onseeker zijn is nie alteit makkeluk, jij wil liefer 6 makkareele wegwerke dan dattie jou eigen laat zien. Maar assie ouwer wor en jij krijg genoeg makkareele kan jij er wel oferheen groeie. Selluf heb mij Bert mij eigen ook uitgedaag veel steun gegeefe, daar moet ik eerluk ofer zijn. Hij zeg gewoon, Loes jij kan het en hij geloof in mij eigen. Daar wor mij hart ferleege van want mij kaarakter is ook gefoelig. Maar assie nie wor uitgedaag blijf jij alteit makkareele eete.
Mij erfaring is, jou leefe is meer dan jou makkareel. Jou leefe is jou visbuufet waar jij alteit van kan eete. Jij moet er wel jou graate uithaale want jij kan jou eigen ferslikke. Dan vinnie er niks meer aan, maar jou buik groei er wel van en jij krijg nog meer kaarakter. Jij kan jou eigen wel afvraage hoefeel kaarakter kan jij hebbe? Het lig aan jou buik denk ik en aan jou poote. Jou poote moet jou buik alteit kunnen draage, anders val jou kaarakter uitelkaar. Dan blijf er niks van jou eigen ofer, dat moetie nie wille.

Sorgen

Mij vrouw zeg Loes jij fergeet iets heel belangrijks van jou kaarakter. Toen ben ik wel gaan zoeke want assie jou uitdaaging aan ga moet jij jou eigen wel heelemaal laate zien. Mij vrouw zeg Loes ik zeg het jou want jij ferdien het. Zij zeg Loes jij ben sorgzaam, jij sorg foor iedereen. Foor jou broer Oopa Floris, foor jou sterre en jij heb jou Dorus opgefoed. uitgedaag Toen liep mij traan ofer mij wang want het is mij hart. Sorge foor iemand is belangrijk, jij ben nie alleen op jou weereld. Ik zeg u eerluk, selluf wis ik nie dat mij sorgzaam zijn bij mij kaarakter hoor. Jou buik kan jou eigen toch nog ferrasse, ook al bennie seeniejorpoes en hebbie feel erfaring. Gelukkig ben ik poosietief van mij eigen dat is ook beeter foor mij buik. En ik ben ook onhandig van mij onseeker zijn maar assie mij u hoedje geef dan zorg ik dat u hart ga straale. Assie jou passie foel kan jij meer, dan ben jij nie onseeker. Jou sterke stuk van jou kaarakter is makkeluk, jij zwem als jou vis in jou eigen waater. Daar ben jij thuis en kan jij meer. Aan mij onseeker zijn van mij kaarakter moet ik nog werke, het is mij uitdaaging. Maar jij moet jou eigen alteit akzepteere zo assie ben, met alles van jou kaarakter. Assie jou kaarakter moeiluk vin moet jij nie tefeel kibbeldinge eete, maar verder kan jij alles eete. Assie goed foor jou buik sorg blijf jou kaarakter gezond, dat is belangrijk.

Loesje

Floris doet vakanziewerk (deel 2)

Floris Haai piepel, hier ben ik weer. Oopa Floris. Keigaaf toch vind u nie? Mijn vrouw zegt dat ik vakanziewerk doe. Nou dan zal dat wel, ik doe lekker wat ik doe. Heb ik al gezegd wie ik ben? Ik ben oopa Floris, haai allemaal…
Mijn vrouw zegt dat ik jullie moet bedanken. Ik weet niet waarvoor want ik heb niks gedaan. Ooh het is voor jullie lieve reacties. Nou ik ben ook lief, sterker nog liever worden ze niemeer gemaakt.
Ben ik gemaakt? Wha haa, die is goed. Ik maak vakanziewerk dus vooruit met die geit…

Eten

Mijn vrouw zegt dat ik vandaag iets ga vertellen over wat niet zo goed meer lukt? Hoezo niet zo goed meer lukt? Ik kan alles nog, echt wel. Ze zegt dat ik last heb van deement zijn, nou die is gek. Ik heb nergens last van, toch..? Heb ik ergens last van? Even denken, last…?
Ik heb honger, keistoer toch. Ik heb altijd honger. Mijn vrouw zegt dat ik de hele dag achter Florishaar aan loop en om eten roep. Nou geef me dan eten vrouw, komaan eten dan…
Dan…
Ik zou het echt niet weten. Maakt het iets uit?
O ja, als ik eet dan vliegen de stukken in het rond en ik zorg dat de hele vloer onder ligt.
Echt waar, doe ik dat? Ha ha, keigaaf, ik ben net een bavi…  dinges. Weet ik veel, ik ben oopa Floris en ik ben groot en sterk. Niemand maakt mij gek!
Als ik mijn buik vol heb dan spuug ik het weer uit. Keilekker want ik eet het gewoon weer op, maakt mij niks uit. Ooh mijn vrouw roept dat ik dat niet mag. Nou daar denk ik anders over, ha ha… Lekker schrokken, hap, slik weg!
Even denken…
Ik kan goed eten, daar is niks mis mee.

Krijse

Haai pie… en nog wat, hier ben ik Oopa? Nou ben ik toch vergeten hoe ik heet?
Vrouw…, Loes? Hellup mij? Wie ben ik?
Wie? Floris? Ja dat weet ik toch zelf ook wel. Ik ben Floris Oopa. Vroeger toen mij vrouw mij vond in het asiel heette ik al Floris. Waarom zou ik dan nou anders heten? Ik vond er niks aan in het asiel. Ik zat maar te wachten tot mijn vrouw kwam en toen ik ze binnen zag Floriskomen ben ik meteen uit mijn mandje gekropen. Heb ik even flink staan krijse dat ik mee wilde. Ik krijste keihard:  je laat me hier toch niet achter? Ik wil hier weg!  Ik ben Floris! Toen mocht ik mee, keigaaf toch.
Als Oopa zou ik zeggen…, mijn adfies…
Precies, dat bedoel ik maar.
Krijse kan ik goed. Overdag, s’nachts, maakt mij niks uit. Ik ben een soort Krijsvat, keistoer.
Wat moet ik nog meer vertellen vrouw? Loes?
Wat?
Echt waar?
Dat geloven jullie nooit. Luister goed piepeltjes. Ik plas waar ik sta. Krijse en plassen, wie doet mij wat? Het maakt mij echt niks uit, mijn vrouw ruimt het wel op, je hebt je vrouw toch niet voor niets? Ja wat dacht je dan, dat ik dat zelf ging doen. Wha haa die is gek. Ik ben Oopa Oopa…
Oopa ja…
Oopa!
Oopa krijse…

Keislaap

Haai ik ben altijd vrolijk, ik heb gewoon goeie zin. Mijn vrouw zegt dat ik stemmingsdinges heb. Ik weet niet waar ze het nu weer over heeft. Soms ben ik weleens boos. Echt waar, vanuit het niets keiboos. Dan kan ik hard meppen en ik ren op je Florisaf. Dat had ik vroeger al. Mij maken ze niks want ik bijt mijn vrouw zo in haar neus of in haar…. ja kuiten! Wha haa lachen toch. Mij vrouw zegt dat ik altijd al een speciale jongen ben geweest. Hee ik ben oopa Floris, natuurlijk ben ik spesiedinges.
Kei-Spesie ben ik…
Wat…, waarom?
Wie zijn jullie?
Zijn jullie Oopa Floris? Keigaaf. Ben ik nu niet meer alleen? Loes ben jij Oopa Floris?

Ze zeggen dat ik nu moet gaan dutten, ik ben moe piepel. Kei moe, maar mij piepel je niet. Hee landgenoten dut ze en wat..? Volgende week? Ik zou het niet weten…
Ooh…
Mijn vrouw zegt dat ik er dan weer ben. Nou ik weet niet waar ik dan ben maar ik ben er. Natuurlijk ben ik er, keislaap!
Gaap!

Toedeledookie