Category Archives: Kever

Kever heeft een mening over Dierendag

DierendagOp de dag dat ik deze letters schrijf heb ik in mijn tuin zon gehad EN regen EN ook nog iets anders, iets dat ik niet vaak meemaak: er vielen allemaal keiharde klontjes ijs uit de lucht, ze vielen door mijn hele tuin en ook op mij!!, ik bleef zitten in het gras want ik wist niet zo goed wat ik moest doen, totdat mijn mensen me riepen en de deur voor me open hielden, ik rende heel snel naar binnen en mijn man wreef me droog met een haswand, Dat heet een washand! roept mijn vrouw, eeniewee ik vind dat altijd heeeerlijk, en ik moest er zo hard van spinnen dat mijn hele lijf mee spon, van mijn neus tot aan het PUNTje van mijn staart.

DierendagBuiten

Ik was feilig in huis, maar ik dacht ineens aan alle dieren die buiten zijn terwijl ze dat helemaal niet willen, net zoals ik toen ik geen huis had, zo zijn er een heleboel katten, zelfs beebiekittens of seeniejor katten!, dat is toch erg?!, het is ferdrietig om buiten te wonen en al die blokjes ijs op je hoofd te krijgen, en naar eten te moeten zoeken, of om in het asiel te wonen en heel bang te zijn, en dat niemand je mee naar huis wil nemen omdat je de ferkeerde kleur haar hebt, of te aud bent of te moeilijk, dan zijn er ook nog dieren die met veels te veel in een klein hok zitten en zich niet eens kunnen beweegen, of dieren die in een kooi zitten voor hun felletje, en nog veel meer ellende, ik noem het niet allemaal op want dan zau ik er nooit een PUNT achter kunnen zetten.

Seeriejeus

Misschien denken jullie Wat is Kever fandaag seeriejeus, ja dat ben ik soms echt wel hoor!, meestal ben ik frolijk, alleen als het regent word ik een beetje mopperig, maar ook fieseloofies, en zo dacht ik aan Dierendag, dat is een dag spesjaal voor dieren, het is deze dinsdag, ik heb al een lijstje gemaakt voor mijn mensen van wat ik wil hebben, er staat op: knuffels, aandagt, kouwstiks, kouwstiks, knuffels, kouwstiks, knuffels en dan een PUNT (maar ik zau stiekem best nog veeeeeel meer knuffels en kouwstiks willen!).

DierendagMijn idee

Voor mij is Dierendag niet nodig, ook al krijg ik dan te weinig kouwstiks en regent het buiten en word ik daar mopperig van, en toch is het juist voor nog veel te veel dieren wél nodig, en nau heb ik een iedee: als wij allemaal voor Dierendag iets doen voor één dier die dat nodig heeft?, mijn vrouw las een keer dat je de weereld niet ferandert met iets doen voor één dier, maar dat je wel de weereld ferandert voor dat dier, en dat is presies het PUNT, doen jullie mee?, ik wel!!

En natuurlijk blijf ik tetteren voor vreede!!

Kever heeft een mening over appels

appelsAls eerste wil ik Loes en Bert en Door bedanken voor de Hoedjessjoow, het was helemaal perfekt en Loes is de beste Moeder van alle Sterren die je zau kunnen wensen!!!

Anders

Deze week zat er ferandering in de lucht, ik kon het foelen, een paar dagen was het kaud en reegende het heel veel, en daarna waren er ineens weer dagen dat het wel zomer leek, maar toch was het anders, in de nacht was het kaud en het werd al veel froeger donker, in mijn tuin is het nog groen maar er bloeien niet veel bloemen meer, de blaadjes zijn nog groen maar ze krijgen al bruine PUNTjes.

appelsFrugt

Maar er is iets moois dat ik forig jaar niet had gezien, dat komt omdat ze er toen ook niet waren zegt mijn vrouw, ik heb het over appels, dat is een frugt die mensen eten, ik mag er ook van eten maar ik vind ze niet lekker, ik snuffel er wel aan hoor, want ze ruiken biesonder, een beetje zoetig en ook groen, in de zomer fielen soms beebie-appeltjes in het gras, dan speelde ik er mee, of mijn vrouw gooide ze voor me weg en ik ging ze fangen, ik pakte ze foorsichtig vast met de PUNTjes van mijn tanden.

Appel

Nu is het herfst en zijn al veel appels geplukt, zo heet dat, maar er hangen ook nog een heleboel aan de boom, de appels zijn zwaar en daarom hangen de takken naar beneeden, over het gras heen waar ik vaak loop, mijn man haalt steeds de appels eraf omdat hij bang is dat ze op mijn hoofd gaan vallen, mijn vrouw zei dat ik misschien maar een helm op moet doen in de tuin, nau ja!!!, maar ze denkt dat de kans dat ik op presies dat PUNT loop waar een appel valt niet zo groot is.

Worm

In sommige appels zit een klein gaatje, Dat is van een worm legde mijn vrouw me uit, Die maakt een huisje in de appel, maar dat geeft niks want er zijn genoeg appels, als de appels appelsop de grond vallen eten de vogels ervan, en de slakken en de muisjes, er zijn zoveel appels dat mijn mensen ze weg geven aan de buren, zo heeft iedereen plesier van de appels, mensen en dieren!, over weer nog een tijdje zijn alle blaadjes van de appelboom gevallen en zie je alleen maar kale takken en haut, dan is het winter, maar in de lente komen er weer hele kleine nieuwe groene blaadjes aan, en daarna witte bloempjes, de bijen vinden die heerlijk ruiken en zoemen er omheen, en er groeien weer heeeeele kleine appeltjes aan en dan staat alles op het PUNT om weer opnieuw te beginnen.

Ik blijf echt KEIhard tetteren voor vreede!!

Uit de oude en de nieuwe doos: alle stemmen tellen

stemmen
Pop roept

Elke kat heeft een heel eigen stemgeluid, een duidelijk herkenbare miauw. Als je je kat kent weet je ook precies wat ze bedoelen met verschillende miauwtjes en andere geluiden.
De ene kat gebruikt zijn stem meer dan de andere. Sommigen zeggen bijna niks, terwijl anderen juist nooit stil zijn.
Er wordt vaak beweerd dat katten onderling niet miauwen, dat ze dat alleen naar hun mensen doen. Maar wij hebben katten heel vaak tegen elkaar horen “praten”. Pop en Beer maakten altijd een klein kirretje als ze elkaar zagen. Dat deden ze jarenlang, totdat Beer overleed. Daarna maakte Pop dat geluidje nooit meer tegen een andere kat.
Mol en Beer hebben een keer een heel gesprek gehouden, dat hoorde Jeroen.
We hebben ook regelmatig katten elkaar horen roepen, in de tuinen. En dan bedoel ik dus niet krolse katten, maar gewoon vrienden die elkaar zochten.
Kever maakt een soort piepgeluidje als hij een andere kat ziet, een soort “hallo, wie ben jij?”

Beer

Het is wel zo dat katten inderdaad vooral tegen hun mensen praten. En hoe meer hun mens terug praat, hoe meer de kat gaat praten. Als hij of zij al praterig was, tenminste.
stemmenBeer bijvoorbeeld praatte vrijwel nooit. Maar als wij iets tegen hem zeiden knipperde hij altijd wel met zijn ogen (“ik ook van jou”).
Toen hij hier net woonde wilde hij nog wel eens kwaken. Zo noemden we dat, omdat het als kikkergekwaak klonk. Als je hem (naar zijn zin) teveel aaide, of als je hem optilde, begon het: “pwaakpwaak, pwaaaak, PWAAK PWAAAK” Steeds harder en steeds boziger. Ik moet toegeven dat we het er soms om deden!
Maar verder miauwde hij nooit. Alleen als hij je ergens zag waar hij je niet verwachtte, bijvoorbeeld op het dak van het schuurtje kwam hij KA-KA-KA-KA-KA!! roepend aan rennen. Een heel enthousiast en verbaasd geluid was het, een soort “wat leuk dat jij hier ook bent!”

Pop

Pop had een klein en hoog stemmetje, precies passend bij hoe hij eruit zag. Een intens aandoenlijk stemmetje, als een klein kerstklokje.
Hij zei niet heel veel, maar praatte toch wel geregeld.
‘s Avonds in de tuin, als ik kwam kijken waar hij was, had ik vaak gesprekjes met hem.
Hele hoge piepgeluidjes maakten we dan tegen elkaar. Als we hem riepen maakte hij vaak een bepaald mauwtje, om te zeggen “ik ben hier!”
Als iets hem niet lukte kon Pop op een heel geergerde toon Mauw! zeggen. Een soort gefrustreerd mauwtje 😸

stemmenMol

Mol had een grote stem. En ze had altijd iets te melden. We noemden haar vaak kleine kraai, of oude schuurdeur. Want zo klonk ze. Wij zeiden altijd dat Mol aan het loeien was, als ze weer eens vond dat iets niet ging zoals het hoorde, haha! Dat kon zijn dat iemand nieste, of dat Pop en Beer aan het rennen waren, dat er ergens op het dak een kat rende, of dat het regende buiten. Met luide stem liet ze dan weten dat zoiets ab-so-luut niet de bedoeling was, en dat het meteen op moest houden.
Toen ze op latere leeftijd doof werd werd haar stem nog luider. Logisch, want ze kon zichzelf niet meer horen – maar wij wel…!

stemmenBolle

Bolle had een zachte hoge stem. Hij zei niet vaak iets, maar had wel zijn vaste momenten waarop hij iets zei. Als hij op het bed sprong had hij een bepaald geluidje bijvoorbeeld. Iets dat leek op prrrrrrrwiet.
Een tijdje noemden we hem de tuutvogel. Toen maakte hij ineens een heel vreemd TUUT-geluid. Echt fantastisch! ‘s Avonds kwam hij binnen met een Tuuuut, ging bij Jeroen staan en deed Tuuut, waarop Jeroen met Bol naar de slaapkamer ging en Bol bij het bed Tuuuut deed, en dan bij mij op bed sprong.
Helaas hield hij er op een gegeven moment weer mee op. Hoe hij op dat geluid is gekomen hebben we nooit geweten.

Kever

En Kever… tja, Kever 😉
Die heeft net als Mol altijd een mening. Toen hij net bij ons woonde had hij een harde schelle stem. Doordat wij op zachte toon tegen hem gingen praten is hij zelf ook zachter gaan praten. Hij heeft een heel scala aan geluiden en tonen en uitdrukkingen.
In het begin deed hij ook geluiden na, dat was echt hilarisch. Hij heeft een paar keer een sirene van een brandweerauto nagedaan, en die groene papegaaitjes imiteerde hij ook.
Hij heeft een trucje bedacht om ons de deur voor hem open te laten doen: hard tetteren en dat halverwege zomaar af te breken. En dan is het altijd een kwestie van wie het langst volhoudt: wij of Kever. Als wij niet de deur voor hem open gaan doen komt hij verontwaardigd tetterend uiteindelijk toch zelf naar binnen.

(tekst gaat verder onder de video)

Wij praten de hele dag door tegen Kever, en dat deden we ook tegen Pop, Beer, Mol en Bol. Soms op “gewone” toon, maar vooral ik gebruik nogal eens een hogere toon. Omdat ik merk dat ze daar heel sterk op reageren.
Ik heb met iedereen gesprekken gevoerd door hun geluiden na te doen. Dat werkt altijd heel goed, ook al komt het misschien vreemd over voor een buitenstaander…
En alle katten hadden altijd snel door dat ze bij mij hun zin krijgen als ze hun stem gebruiken. Ik vind kattenstemmetjes onweerstaanbaar, het is het mooiste geluid dat ik ken!

Hoe is dat bij jullie katten? Miauwen ze veel? En praat je terug? En als je met meerdere katten woont, praten die dan ook tegen elkaar?
Ik ben heel benieuwd!

Mevrouw Kever

Kever heeft een mening over netjes doen

netjes doenAl een tijdje mag ik ook in het donker in mijn tuin, eerst wilden mijn mensen dat liefer niet, maar omdat ik dan de halfe nacht spieraal ga spelen heb ik toch mijn zin gekregen, ik ben niet de hele nacht buiten hoor, ik kom altijd binnen slapen, maar ik vind het zo biesonder om in mijn eentje buiten te zijn als alles donker is en iedereen slaapt, nau ja bijna iedereen dan, want ik niet natuurlijk, en ik weet dat er nog anderen zijn die wakker zijn, en dat is presies het PUNT.

Tijger

Als ik heel stil in het gras blijf liggen komt er soms ineens een beestje te foorschijn, zo ging het forige week, ik bewoog me niet, ik haalde heeeeeel zachtjes adem en deed net alsof ik er niet was, het beestje liep over de teegels, op zoek naar eten, en HAP ineens pakte ik het vast met mijn tanden en rende ermee naar binnen, ik was Kever de Tijger!, mijn man stond meteen op, mijn vrouw had nog niks door, maar ik foelde dat mijn beestje afgepakt ging worden, dus ik rende weer naar buiten, mijn man kwam me achterna met een kouwstik, ja daar kon ik niet tegenop natuurlijk!, dus ik gaf hem het muisje en at mijn kouwstik op, ik vond het een goede ruil want zo een muisje kan je niet eten maar een kouwstik wel, PUNTje voor Kever!

Staart

netjes doenEen paar nachten later werd mijn vrouw wakker omdat ze hoorde dat ik uit de tuin naar binnen kwam rennen, daarna hoorde ze me rommelen, ze kwam meteen kijken en zag mij bij een kastje zitten, ik had van alles er onderuit gehaald, ik tetterde en mijn vrouw keek onder het kastje en op het kastje en achter het kastje maar zag niks, daarom ging ze maar weer slapen, een beetje ongerust, ik ben de hele nacht bij dat kastje blijven zitten, miin vrouw kwam nog een paar keer kijken en zag me zitten, ik krabbelde en peuterde maar ik kon mijn beestje niet meer vangen, het had zich ferstopt, in de ochtend schoof mijn vrouw wat dingen opzij en ja hoor daar rende het beestje weg!,en het zat nu onder een andere kast, je zag alleen het PUNTje van zijn staart.

Vangen

Mijn vrouw fertelde mijn man dat het een jong ratje was, ongefeer zo groot was als een hampster, maar dan zonder pee roept ze nu, waar gaat dat nau weer over?!, enniewee ik ging de tuin in, misschien kon ik er nog meer vangen, in die tijd hebben mijn mensen de onderste helft van de kast leeg gemaakt en ineens zagen ze het ratje, het ratje zag hen ook en rende KEIhard naar buiten de tuin in, mijn man was bang dat ik het nog een keer zau vangen maar dat heb ik niet gedaan, ik had allang weer een PUNT achter dat spel gezet.

netjes doenVreede

Mijn vrouw zegt nu steeds tegen me Neem maar geen vrienden meer mee naar binnen Keef!, en dat heb ik ook niet gedaan, mijn man had het muisje op straat los gelaten, het was niet kapoo hoor, ik wilde dat muisje geen pijn doen, dat zau ik zielig vinden, het ratje was ook niet kapoo, natuurlijk niet, ik ben niet gemeen!, tegen niemand, ook als je heel ferschillend bent kan je netjes doen tegen elkaar, zelfs als je eigenlijk fijanden bent!, bofendien: als ik tetter voor vreede moet ik zelf het goede foorbeeld geven, en dat doe ik dus, dat is mijn standPUNT.

Kever heeft een mening over een biesondere dag

een biesondere dagMensen geven de dagen een naam maar daar doe ik niet aan, ik doe alleen aan dag en nacht, en zomer, herfst, winter en lente natuurlijk, omdat die heel erg verschillend zijn: de zomer is warm en met veel zon, de herfst is met regen en paddestoelen en gekleurde blaadjes, de winter is met witte flokken en dat het kaud is, en de lente is met kleine blaadjes en alles ruikt naar nieuw, het ruikt zo heerlijk fris!, maar die dagen met een naam vind ik flouwekul, ik weet dat woenderdag bestaat of donsdag, maar ik zie het PUNT niet van die namen.

Verjaardag

Ik weet ook dat er een daatum is, dat is een sijfer dat je aan een dag kan geven, en dan kan je bijfoorbeeld zeggen 34 oktoober, zo onthauden mensen spesjale dagen, ik niet hoor, voor mij zijn alle dagen even biesonder, en mijn verjaardag weet ik toch niet, want toen ik geboren was was ik nog een heeeeele kleine beebie, te klein om te onthauden wat voor dag het was, maar dat geeft niks want ik vind elke dag een feest, En je wordt elke dag verwend! roept mijn vrouw, nau dat valt wel mee hoor, ik zau heel graag meer kouwstiks willen, op dat PUNT zijn we het niet eens.

een biesondere dagFroeger

Enniewee ik weet ook dat er een froeger bestaat, toen woonde Bolle hier, ik kon hem nog ruiken toen ik hier binnenkwam, ik rook dat Bolle een lieve en wijze katerman was, soms foelde ik dat Bolle in huis was, dan ging ik altijd snel kijken bij zijn footoo, ik zag hem nooit echt maar ik wist het toch zeker, hij komt nog steeds af en toe!, hij woont nu voor altijd in het hart van mijn mensen, net als Pop, Beer, Mol en Billy, mijn mensen nemen hen mee de toekomst in, ik weet heus wel dat dat zo heet hoor: toekomst!, dat betekent alles wat nog gaat komen, en dat wil ik meemaken, ik ferheug me er al op!, als je toekomst op is dan is je leefen foorbij, dat gebeurt iedereen een keer, maar ik hoop dat ik nog heel lang hier blijf, met mijn mensen en mijn famielie en vrienden, ik wil er foorlopig nog geen PUNT achter zetten.

Fandaag

een biesondere dagEn als ferleeden en toekomst bij elkaar komen heet dat NU, en dat is waar ik ben, en nu is fandaag, en dat is de dag dat Bolle twee jaaren geleden een ster werd, mijn mensen hadden veel liefer zijn verjaardag geweten, dat was een fantastiese dag, het was het begin van alles, en nau weten ze alleen het einde, maar ze weten ook dat er tussen het begin en het einde een heel leefen zat, met angst en ferdriet, maar ook met liefde en geluk, en die liefde blijft altijd, die gaat nooit weg, en daarom is fandaag een ekstra biesondere dag, mijn mensen en ik vieren het leefen van Bolle, met traanen maar ook met een lach, want Bolle was fantasties, dat fergeten we nooit, en we zwaaien naar het twinkelende lichtPUNTje dat hij nau is geworden.

Ik blijf tetteren voor vreede, dat zau Bolle vast heel goed vinden!
En ik wens Bertje beterschap, en ik stuur mevrouw Annelieke ekstrazachte lieve kopjes!!