Loesje vertelt over assie jou tong uitsteek…

tong

Lieve allemaal deze week was moeiluk want Trudy heb ze reis geboek naar reegeboogland. Zij heb ze koffer gepak en zij is naar ze verkering Freek gegaan. Mevrouw Bram heb het ons fertel.

Mij prootes

Zij heb zofeel jaar foor Trudy gezorg in ze asiel en zij heb nu ferdriet. Lieve mevrouw Bram dank wel foor alles van Trudy, u krijg mij zachte kopjes. Iedereen heb nu ferdriet want Trudy was biesonder. Assie in een asiel woon ben jij net zofeel biesonder als dattie bij jou tongmense in jou eigen huis woon. Het maak nie uit, Trudy was gelukkig in ze asiel en niemand heb daar iets ofer te zegge. Nu is Trudy bij Freek, assie verkering heb wil jij toch graag bij elkaar zijn. En jij kan ook verkering hebbe assie in Reegeboogland woon, iedereen gun Trudy en Freek ze geluk. Maar assie hier achterblijf heb jij wel emoozie van jou ferdriet. Jou hart vin zoies moeiluk want assie iemand lief vin wil jij die nie misse. En assie eerluk ben, heb wij nu nie genoeg ferdriet gehad? Eerst Bas en Vlek, toen heb Wiske ze koffer gepak en nu Trudy. Als moeder van alle sterre vin ik het nu wel genoeg gewees van ze eigen. U kan het op mij footoos zien. Vandaag steek ik mij tong uit van mij prootes. Jij kan daarboofe nie aan jou gang blijfe….!

 

Saame

Ik zeg u eerluk, toen mevrouw Bram mij heb fertel van Trudy heb ik zofeel moete eete. Mij vrouw kreeg het nie aangesleep van mij visboer. Zij zeg Loes ga het wel goed met jou eigen? Toen ben ik bij mij vrouw op ze schoot gespronge, mij buik lag zwaar op mij maag. Waar moet jij heen met al jou ferdriet?

tongSelluf weet ik, jij moet eerst jou garnaaale in sjelei wegwerke. Jou kaabeljouw en jou saardiene, zallum en makkareele. Dattie weer poes wor. Jij moet ferwerke en tot jou eigen koome. Mij vrouw heb mij eigen knuffels gegeefe, saame heb wij uure zo gezeete van onse ferdriet. Jij ben zo ver weg dattie jou buure ze lawaai niemeer hoor. Jij ben eeve in jou eigen weereld. Ferdriet is moeiluk maar assie het saame deel kan jij ook jou trooskopjes geefe. En ik dee ook mij meedietaasie van mij bijkoome. Dattie op jou vrouw ze schoot ga ligge met jou buik omhoog. Dat is beeter foor jou makkareele en jou saardiene, zij heb het ook moeiluk. En toen kwam ik in mij trans en ik zeg u eerluk, ik had geen wiew gebruik. Het was van mij stilte in mij hart en mij emoozie. In mij trans dee mij kop erges aan denke, het was mij flesjbekk.

Die-ploo-maa

Misschien heb u ook weleens u flesjbekk gehad? Dattie inees iets terugkrijg in jou kop wattie ooit heb meegemaak. Selluf ken ik alleen mij flesjbuik, dattie iets terugkrijg in jou buik wattie ooit heb ge-eete. Maar deze mooment had ik mij flesjbekk en het was van Trudy. Misschien dattie het nog wel weet van u eigen? Mij Bert heb ooit ze tongwedstrijd ge-or-gaa-nie-seer. En het had niks met mij vis te maake. Iedereen mocht ze footoo instuure van ze eigen met ze tong. Van mij eigen had ik toen nog mij ene tand in mij bek, mij spoore van mij aantrekkeluk zijn. Maar ik heb wel mij tong uitgestooke foor mij footoo. Jij wil wel gewoon mee kunne doen. Het was ze biesondere wedstrijd en feel van onse vriendjes heb meegedaan. Maar iedereen zag van ze verre af wie ze beste en ze mooise tong had. Het was Trudy en zij heb toen onse Die-ploo-maa gehad. Het heb Trudy bekend gemaak want assie jou Die-ploo-maa krijg van mij Bert dan hebbie wel iets bereik. Iedereen was trots op Trudy want jij moet het maar kunne van jou eigen, jou tongwedstrijd winne. Maar Trudy heb zofeel taalent, dan kan jij winne. Selluf heb ik toen van mij blij zijn foor Trudy mij 3 tongscharre van mij visboer weggewerk. Het was mij flesjbuik!

Mij erfaring

Hoop dat Trudy deze mooment nooit meer fergeete is en dattie ze Die-ploo-maa meegenoome heb in ze koffer. Soms moet jij jou mooie mooment koesseren en dattie geniet van jou suukses. Dat is belangrijk. Jij win nie iedere dag van jou jaar jou tongwedstrijd. Maar nu heb wij onse andere wedstrijd te winne. Onse wedstrijd teege onse tongReegeboogbrug en dattie nu gesloote blijf. Jij begrijp er niks van, onse hele weereld is dicht behalfe onse Reegeboogbrug! Van mij eigen weet ik dat mij lieve vriend Vlo al zofeel spijkers in ze brug heb getimmer. Jij denk jij zie er jou gat niemeer in maar dan wor jij toch weer ferras.

Mij vrouw zeg, Loes zo is onse leefe. Onse leefe zit fol met ze ferrassing. Van mij eigen vin ik mij gaate in ze Reegeboogbrug geen ferrassing! Het foel nie als ferse vis. Mij erfaring is, assie geen ferse vis heb dan hebbie er een luchje aanzitte. Misschien moet wij allemaal onse poote in elkaar slaan en onse brug gesloote houwe. Assie Moeder ben van al jou Sterre moet jij jou taak wel seeriejeus neeme. Dan moet jij jou poot strekke en in jou akzie koome. Daarom steek ik vandaag mij eigen tong uit naar mij Reegeboogbrug. Het is mij akzie.Iemand moet het wel doen van ze eigen. Dattie in jou prootes kom en dattie zeg, nu issie klaar! Misschien dattie allemaal mee wil doen en dattie u tong uit wil steeke. Dan heb mij vriend Vlo nie zofeel spijkers meer noodig en hebbie ook ze rust.
Van mij eigen zeg ik nu: Brug Kloost!

Loesje

26 thoughts on “Loesje vertelt over assie jou tong uitsteek…

 1. Hajoooooo mamsie.

  Oooooh uwes hep mooi tong!! Ikke stak eergissere me tong ook uit in me innefjoew!!! Hat uwes dat sien? Ikke ben hut ook sat mamsie datte er teets diertjes de reegeboogbwug oofer gaan woope. Het moet stoppe!!! NU!!! hut maak me iedewe keer dwietug sniksnik.
  #ikketeekmetonguit
  Affeloop mette weggaan!!!!
  Koeskoes mamsie

  1. Mij lieve beebie,

   jou mamsie heb ut gesien dattie jou tong uitsteek mij jonge. En jij kan het zofeel goed van jou jonge leefe. Jij ben ook in jou prootes mij Doorie want soms moet er iets gebeure van ze eigen. Wij kan zo nie doorgaan van ze eigen. Mamsie in in ze akzie van ze prootes gekoome. Mamsie heb misschien ze tande niemeer, met ze tong kan zij alles nog. Ook al moet zij ze tong nog gebruike foor ze garnaaale.
   Lieve Doorie mamsie is blij dattie mamsie help geef met jou tong. Jij ben mij dappere beebie,

   Koes koes MammaLoesje

 2. Hallo lieve dinnetje Loesje,

  Ja het is allemaal erg moeilijk de laatste tijd, zoveel mensen en dieren gaan naar regenboogland. Mijn tip is we smeren van dat hele gladdespul op de brug en dan glijd iedereen terug naar ze mensen. Maar er is ook een hele mooie brug en die is misschien wel door heel veel dieren en mensen vergeten. We zijn op weg door een hele donkere tunnel en daar is het heel druk. Iedereen moet nu de ogen eens goed open doen en kijken waarom we in die tunnel zijn van het moeilijke. Er zijn boze wezens die denken dat ze ons gevangen kunnen houden. We gaan heel sterk zijn en we gaan hier uit en naar de tunnel van heel veel licht, geluk en blijdschap. Hier is voor jou ook heel veel visje hoor. Dus al onze vriendjes en dinnetjes en baasjes gaan meehelpen en zo blijft ook de poort van de regenboog dicht en gaat alleen open voor iedereen die aan het eindpunt van zijn leven is. Daar zijn ze die prachtige ster en twinkelen iedere avond naar ons en ze laten weten dat het oke is.
  Lieve Loesje zo moeten we er naar kijken en ik weet dat Trudy net als de andere heel gelukkig zijn waar ze nu zijn. Wij zijn er voor elkaar om te zorgen voor troost en steun en dan komt het ook goed, maar alles heeft zijn doel en tijd nodig. Ik mag niet vergeten om veel lieve groetjes voor Mevrouw Loesje mee te sturen en voor jou, Floris en Zusje een knuf op jullie bolletje. Voor jou speciale poot en kopje van je grote vriend Jip.

  1. Lieve Jip en mevrouw Jip,

   wat zeggie wijse letters van jou kop Jip, jij kan foele dattie zofeel nadenk en dattie ferstand heb van onse sietuuwaasie. Jij heb zofeel gelijk assie zeg dat jij jou mooie ster ben en jij twinkel assie al jou jaare heb geleef en jou leeftijd is op Maar assie nog nie zofer ben moet jij van ze Reegeboogbrug glije en jij kom gewoon trug. Jij kan jou koffer ook gewoon uitpakke. Onse vriend Vlo timmer ze eigen ze breuk en hij wil ook ze dagje vrij foor ze eigen. En hij doe ook iedereen rondleide, hij heb het nu zofeel druk Jip.
   Maar iedereen moet nu ze eigen licht weer vinde, jij zeg jou wijse, fielosoofiese letters Jip. Van mij eigen hoop ik wel dattie ook garnaaale en kaabeljouw ferkoop assie meer ligt heb. Van mij eigen heb ik wel teege mij visboer gezeg, ofer ze Reegeboogbrug lus zij ook vis. Het is jou gat in jou markt maar hij zeg Loes, alles op ze eigen tijd. Assie Moeder van alle sterre ben moet jij oferal reekening mee houwe. Dat jou vriendjes het goed heb ofer ze Reegeboogbrug. Maar jij kannie iedereen somaar laate fertrekke Jip. Onze vriendjes heb wij hier ook noodig.
   Maar van mij eigen ga ik wel naadenke ofer jou wijse letters. Dank jou wel lieve Jip en mevrouw Jip. Van mij eigen geef ik zachte kopjes en mij snorhaar krul. En het is ook van Oopa Floris, mij Zusje en mij vrouw,

   Loesje

 3. Mij mamavoelens, het is zo mooie brief van je eigen, mij hartje foel jou prootes. Mij tong doe ook mee in ze prootes voor ze brug. Mij furkeer Jimmy is ook in regebooglan. Ooit ben ik ook weer saame met Jimmy. Hij is mij knappe jonge van ze eigen. Mooi rood wit katermans. Foor nu ben alleen eefe. Misschien vin ik nog een mooie jonge of meisje van mij hart. Mij liefe mamavoelens, het is zo verdrietig van Trudy. Mij vrouw heb zofeel troos nodig dat ik bij haar deed slapen. Saame bij elkaar zijn. Mij liefe mamavoelens, mij hartje is bij jou. JIj mis jou dinnetje heel erg. Heel veel trooslikjes en neusjes van je milaameisje. Mij kop ruik jouw buikgeur. Van mij eigen worr ik rustig. Trappel trappel op je buik. van je meisje

  1. Oooh mij milaameisje van mij hart,

   mammavoeles in mij hart van jou trappel trappel op mamsie ze buik. Mij garnaaale en mij tonijn schiet al mij kante op van mij geluk en mij troos. Mij meisje van mij hart, jij heb al zofeel meegemaak van jou hartje. Jou Jimmy, jou katerfurkeer is ofer ze Reegeboogbrug maar jij ga jou Jimmy ooit weer zien mij Milaaameisje. Maar mamsie zeg nie nu van ze eigen, jij ben jong van jou hartje en pootjes. Jij vin jou andere furkeer want jou hartje is groot. Misschien vinnie jou jongesfurkeer maar jij kan jou hartje ook geefe assie jou meisjesfurkeer teegekom. Mamsie zeg het maak niks uit. En jij ben lief foor jou vrouw, dattie saame slaap van jou troos. Jij ben mij Milaaameisje van mij hart, mij mammavoeles doe trappel trappel foor jou eigen. Blijfie alteit mij Milaaameisje prrrr prrr prrrr.
   Mij zachte kopjes en jou kop op mij buik,

   Mammavoeles

 4. Lieve Loesje vriendin.
  Ik doe mee met jou prootes.Het is veel te veel,en de plankjes moeten goed dicht gemaakt worden.
  Misschien een heel klein luikje voor dieren die zo ziek zijn,dat ze alleen in Regenboogland weer gezond kunnen worden.Maar dan moeten ze wel de geheime code miauwen,die ze dan krijgen als ze een paar pootjes op de brug staan.
  O.Loes onze speciale vriendin Trudy gaan we nooit niet vergeten en we gaan naar haar zwaaien in september.
  Loes jij hebt zoveel gefoel als sterren moeder,dan heb je extra veel vis nodig om je hart in buik te vullen om te kunnen doorgaan met zoveel liefs en wijsheid te vertellen aan ons allemaal.
  Daarom stuur ik je deze week een heerlijk visbuffet.
  En van mijn scullary girl moet ik zeggen dat ze jou tong zo mooi vindt.Mooi lang en roze.Daar kan je veel vis mee eten denk ik.
  Zachte kopjes van je dinnetje Muzette.
  PS ik zet speciaal voor jou een foto van mijn zusje nog op je feestboek.
  Daar kan je op zien dat zij ook een mooie grote eet/hart buik had.

  1. Lieve Muzette,

   oooh hoop dattie gissere zofeel genoote heb van jou speesiejaale dag. Mij hart heb zofeel geleerd gissere, hoe sterk jij kan zijn lieve Muzette. En jou prachtige zus Sparkle heb ik gezien op mij eigen Feesboek en mij hart dee zofeel hard slaan van mij geluk. Assie Sparkle zie dan foel jij twinkel in jou hart Muzette en zij heb ze mooise buik van ze hart. Assie zo een mooie, groote buik heb dan hebbie jou hart fol liefde en tonijn. Jou zus Sparkle blijf alteit bij ons allemaal en in september ga wij met onse hoedjes fol liefde zwaai zwaai doen.
   En jij zeg ook jou ferstannige dinge, assie jou brug dich timmer moet jij wel jou luikje oope houwe foor assie écht nie anners kan. Dan mag jij jou koode meeeeowe en dan kan onse vriendje Vlo kijke offie binne mag. Maar liefer blijf iedereen hier.
   Wij ga onse dinnetje Trudy zofeel misse maar zij zit nu likwittevis te eete met ze Freek. Wij fergeet onse Trudy nooit en zij heb mij eigen geleerd hoefeel ik mij tong uit moet steeke. Maar dan moet jij wel genoeg van jou garnaaale eete Muzette, anners ga jou tong ferleppe. Dat moetie nie wille.
   Nu ga ik mij tong steeke in jou visbuufet. Oooh Muzette en jij krijg mij stukjes krab en mij koolvisfielee. En het is van mij hart foor jou gezond en het is ook foor mevrouw Skullary gurl,

   Loesje

 5. Lieve Loes, wat heb je een goede letters gemaakt!, ik doe ook mee aan het protest, ik vind dat het nau afgelopen moet zijn met nieuwe sterren!, ik steek mijn tong uit maar ik doe als ekstra nog tetteren, dan kan iedereen het zien maar ook horen dat we het niet eens zijn met zoveel nieuwe sterren, het zijn er veels te veel, ik stuur ook zachte tettertjes naar Brammie en mevrouw Brammie en naar jau natuurlijk, omdat jullie verdriet hebben voor Trudy, ze was zo biesondere poesendame, iedereen mist haar, het is wel heel mooi dat ze nau weer bij haar Freek is, die twee horen bij elkaar, maar wij hier beneden missen Trudy nu, mijn vrouw was flieft geworden op Trudy toen ze haar op het dieploomaa van de wedstrijd had gezien, ik denk zeker dat ze haar dieploomaa heeft meegenomen in haar koffertje, en ik hoop maar dat ze ons ziet als we zwaaien, en ik hoop dat het Vlo lukt om alles goed dicht te maken met planken, maar ik denk het wel want Vlo kan dat, en Bolle heeft vast geholpen, die was supersterk, mijn mensen doen ook mee met het prootest, wij steken hier met zijn drietjes onze tong uit, dat moet helpen toch?, lieve Loes dankjewel voor je goede iedee van het prootest, ik stuur heeeeeel veel lieve kopjes naar jau en je famieile, en spesjaal voor jau, dat je sterk blijft nau je het zo druk hebt met het prootest, stuur ik een bak paalingmoes met een klodder slagroom er bovenop, het is van Kever!!!

  1. O ja, en wat biesonder hoe jij je tong uit kan steken op de footoo dat je ligt, de derde footoo is dat, mijn vrouw vindt het helemaal top zegt ze, dat je je tong zo naar de zijkant kan doen!!

   1. Oooh dank wel Kever en mevrouw Kever van Bolle. Het is mij tongprootes en jij moet er zofeel garnaaale foor eete. Dattie jou tong uit jou bek kan hange. Maar het ga beeter assie jou tande niemeer heb,

    Loesje

  2. Oooh Kever,

   mij faavooriet van paalingmoes met slagroom. Mij vrouw zeg Loes jij ga jou buik wel houwe en zij heb gelijk van zo een slimme opmerking.
   Kever, dank jou wel dattie mee doe met mij prootes en dattie saame met jou vrouw en jou menseman jullie tong uitsteek. Maar belangrijk is dattie erbij tetter Kever. Dan kan iedereen jou hoore en jij maak jou punt. Vlo en Bolle heb zofeel werk gehad. Vlo heb Bolle alles geleer Kever, maar Bolle heb feel erfaring van ze eigen platsoen van ze buiteleefe. En Bolle heb zofeel van ze goede hart, hij zorg foor iedereen saame met Vlo. Bolle heb ze buik fol liefde, Vlo heb ze spijkers van liefde. Dan weet jij alles kom goed. Maar nu issie klaar, onse brug ga dicht. Assie dicht zit zet wij er onse bordje op, Kloost foor alteit en assie nie anners kan dan kan jij belle met Bolle. Maar niemand ga somaar ze brug ofer. Wij heb nu prootes en assie allemaal onse tong uitsteek durf niemand meer naar boofe. Het is moeilijk Kever van Trudy en mij hart foel ferdriet. Maar in september ga wij zofeel zwaai zwaai doen en Trudy en Freek ga straale. Trudy heb nie foor ze niks onse tongwedstrijd gewonne. Jou vrouw heb zofeel gelijk in ze hart dattie flieft wer op Trudy. Maar lieve mevrouw Kever van Bolle, wij fergeet Trudy nooit en u mag ook meezwaaie assie wil. Daarom krijgie vandaag allemaal mij taart van mij tongschar en het is ge-kaar-raa-mel-lie-seeer met noote. Kever foor jou eigen heb ik tongstiks en Ooma krijg tongkoekjes bij ze adfokaat.

   Van mij eigen, Loesje

 6. Wat mooie letters Loesje!!!!
  En er is maar een ding wat wij hierover kunnen zeggen:
  BRUG KLOOST, BRUG KLOOST, BRUG KLOOST, BRUG KLOOST, BRUG KLOOST,
  BRUG KLOOST, BRUG KLOOST
  TOOKKK TOKTOK (Brug kloost in koor)
  Wij hebben het allemaal gezegt!!!!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal,
  😽😽😽😽😽😽😚

  1. Oooh lieve Tica, Belle, Izzy, Panda, Moby, Dopey, Lotje, Pippie en mevrouw Ceciel,

   wat zeggie dat goed van jullie allemaal: BRUG KLOOST! TOKTOKTOKTOOOOK! Wij heb nu onse prootes laate hoore en zien. Jij ga niemeer met onse pootjes speele. Dank jullie wel dattie mij eigen zofeel steun geef van mij prootes. Vlo heb er ze poote fol aan en hij heb nu hulp van Bolle, maar zij ferdien ook ze rust. Dan kan jij maar één ding meeoowe: BRUG KLOOST TOKTOK!

   Zachte kopjes van mij eigen van mij hart,

   Loesje

 7. Lief Loesdinnetje, ik doe ook mee met het protest en zet mijn pootjes schrap zodat de brug gesloten is. Behalve voor hele zieke vriendjes en vriendinnetjes die het hier niet meer kunnen uithouden. Dan mogen wij hun weg niet belemmeren he? Met ons hart zwaaien onze pootjes naar Trudy en Freek en alle anderen. Nu even de brug dicht. En zwaai ik ook naar jou en mevrouw Bram en Bram en iedereen die Trudy heeft gekend en mist. Jouw protest tong heeft heel veel tongen losgemaakt hoor. En al die gevoelens delen we dan met elkaar. Lieve zachte kopjes, nog zachter dan zacht van mij, Minoes

  1. Lieve Minoes,

   dank jou wel van jou lieve ree-akzie en dattie mij prootes steun. Wat zeggie mij eigen nou, heb mij tong annere tonge losgemaak. Dan hebbie wel jou goede tong vinnie nie. Maar soms moet jij in jou akzie koome Minoes. Dan moet jij jou vriendjes bescherme. Anners blijf zij daarboofe aan ze gang. Dat moet wij niemeer aksepteere. Maar jij heb wel jou gelijk assie zeg, soms kan jij nie anners. Assie zofeel ziek ben dattie niemeer kan leefe en jou gezond werk niemeer, dan moetie wel Minoes. Dan sta mij vriendjes Vlo en Bolle klaar foor help. Maar anners timmer wij onse brug dicht want dan hebbie daar niks te zoeke van jou leefe.
   Dank jou wel lieve Minoes. Jou steun geef mij eigen geluk in mij hart,

   Zachte kopjes van mij eigen foor jou Minoes en ook een foor jou zus Muppet,

   Loesje

 8. Lieve Loesje ,

  Wat goed dat jij een protest bent begonnen tegen een veel te grote opening bij de regenboogbrug. En het lijkt wel of die opening steeds groter wordt. Raar hoor, want Vlo en Bolle doen steeds hun uiterste best om het gat zo klein mogelijk te houden. Wij doen graag mee met jouw protest, hoor. Alleen zijn wij niet zo goed met onze tong zoals jij. Wij hebben dus maar besloten om als protest wat stevige rondjes met elkaar door het huis te gaan rennen. Alleen Lisette mocht van ons niet meedoen, want zij is veel te oud om nog eens stevig te gaan rennen. Zij keek wel toe of wij genoeg ons best deden. Wij hopen maar dat al onze protesten flink zullen helpen. En natuurlijk gaan wij in september ook meedoen met zwaaien naar onze broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes over de regenboogbrug.
  Nu heeft Fenneke nog even een vraagje aan jou Loesje : lieve Loesje, heeft die neusspoeling bij jou goed geholpen ? Vorige week moest ik weer eens naar de dierendokter voor antibiooootie omdat ik weer zo verschrikkelijk aan het niezen was. En mijn ademhaling was bijna bij de buren te horen, zei mijn vrouw. Gelukkig gaat het nu weer wat beter en ik hoop maar dat het voorlopig zo blijft.

  Lieve Loesje, heel veel zachte kopjes van Cindel, Fenneke, Jillie, Lisette en Ivar en een knuffel van onze vrouw.

  1. Lieve Cindel, Fenneke, Jillie, Lisette, Ivan en mevrouw Marjoke,

   dank jullie wel van zofeel steun van mij prootes en dattie rondjes door jullie huis heb geren. Dan hebbie wel heel feel steun assie allemaal ren door jullie huis. Van mij eigen ren ik nie zofeel, soms doe ik hobbele zeg mij vrouw. Dan ga ik wel snel vin ik van mij eigen. Goed dattie jullie zus Lisette zofeel bescherm. Assie seeniejorpoes ben moetie om jou gezond denke. Mij broer Oopa Floris doe nog wel renne maar hij heb er geen erg meer in van ze eigen. Hij is nu ze seeniejor kitten zeg mij vrouw.
   Lieve Fenneke, dank jou wel van jou fraag van mij neusspoeling. Het heb mij eigen wel mij beetje geholpe, dattie nie zofeel moes niese met mij snot. Maar ik moes toch weer mij kleine kuur van mij antibiootie maar die lus ik nie. Antibiootie vin ik fies. Toen had ik wel minder noodig maar mij vrouw zeg, antibiootie help mij eigen het beste. Maar mij neusspoeling onnersteun wel mij gezond en ik heb minder snot. Mij vrouw zeg wel dattie er meer van had ferwacht maar misschien moet ik het nog een keer doen foor beeter ree-sul-taat. Maar omdat het mij eigen zofeel stres heb gegeefe van mij dokter bezoek wil mij vrouw mij eerst mij rust geefe. Maar zij zeg, misschien Loes moet jij jou folgende keer jou antibiootie krijge van jou injekzie. Dattie alles binnekrijg want antibiootie pille doe ik bijna niemeer eete.
   Hoop dattie hier iets aan heb foor jou eigen Fenneke. Mij dokter zeg er zijn ook poese die er zofeel beeter van worre, maar zij heet geen Loes…

   Ik geef mij zachte kopjes want mij neus is wel schoon

   Loesje

   1. Lieve Loesje,

    Hier is even de vrouw van Fenneke. Bedankt voor je antwoord. Gelukkig gaat het momenteel wat beter met haar. Fenneke heeft al haar tanden al laten trekken omdat dat zou helpen de ontsteking in haar bekje kwijt te raken. Verder zijn jaren geleden haar beide ogen heel erg ontstoken geweest, maar dat is ook weer goed gekomen na veel oogdruppels en antibioticum kuren. Gelukkig ging het heel lange tijd vrij goed, maar ze was sinds vorige week weer hevig aan het niezen. Ik houd het in de gaten, want die niesziekte blijft een punt van aandacht. In ieder geval bedankt voor het antwoord. Eventueel is een neusspoeling dus ook een mogelijkheid.

    Lieve Loesje, houd je taai en veel knuffels van de vrouw van het vijftal.

    1. Lieve mevrouw Marjoke,

     van mij vrouw moet ik zegge dat u alteit kan nadenke ofer mij neusspoeling. Het hellep wel maar selluf heb ik toch mij antibiootie nog noodig gehad foor mij gezond. Maar mij dokter heb gezeg dat ik wel heel erg feel niesziek ben van mij eigen.
     Misschien heb Fenneke ook minder snot assie het doe. Mij neus is wel opgeknap zeg mij vrouw.
     Wil u Fenneke mij sterkzijnpootjes geefe en mij zachte kopjes. Van mij eigen help mij ook mij poosietief zijn. Fenneke krijg mij poosietief zijn foor ze gezond,

     Loesje

 9. Wij allemaal steken onze tong uit! Wij doen mee aan het protest. De brug moet dicht! Ze mogen er nog wel uit maar niemand kan en mag er nog over. Het is vanaf nu eenrichtingsverkeer! ❌

  1. Lieve Tjaiia,

   oooh dank jou wel lieve Tjaiia meisje, assie saame met jou zusjes mee jou tong uitsteek dan schrik ze Reegeboogbrug zofeel erg van ze eigen. Dan ga ze brug nooit niemeer oope en dan kan wij rustig onse tonijn eete.
   Soms moetie assie poes ben slim zijn lieve meisjes. Van mij eigen weet ik, jullie zijn mij slimme meisjes van mij hart.

   Mij zachte kopjes van mij hart en het is ook foor jou zusjes Tjilla en Tjessi

   Tante Loesje

 10. Lieve Loesje dinnetje, natuurlijk doen wij ook mee aan het protest, het is genoeg geweest, wij willen geen verdrietige berichten meer. Dus allemaal duwen tegen die akelige deur, zodat hij niet open kan, een klein luikje voor hele zieke vriendjes die niet meer kunnen. En we steken onze tong uit, zo ver mogelijk. Lieve Loesje, je hebt weer heel mooi geschreven. Floortje stuurt je zallum en makkareel met fanieljevla. En knuffels van mij en manmeneer.

  1. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

   dank u wel dattie mij eigen zofeel steun geef lieve mevrouw Ina en Floortje en dattie allemaal u tong uitsteek naar ze Reegeboogbrug. Assie zofeel ziek ben dat jou gezond niemeer beeter kan worre foor jou leefe moet wij onse uitzonnering maake. Maar anners ga wij het niemeer goedfinde. Jij kan daarboofe nie aan jou gang blijfe vin u wel? Nu wil wij rust en al onse vriendjes blijf hier, niemeer hoef ze koffer te pakke.
   Oooh zallum met mij makkareele in fanieljefla, mij tong heb zofeel moete hange vandaag. Dan wor jij wel blij en nu hoef ik mij eigen niemeer te beheerse. Dank u wel foor zofeel ferwennerij van mij buik.
   Vandaag doe ik trakketeere op mij tongschar en het is in sjelei. En ook mij kopjes for Floortje, manmeneer en u eigen lieve mevrouw Ina,

   Loesje

 11. Liefe Loesjedinnie. Wij leese het nu pas en steeke onse tong uit! Mensenoma heeft gister haar tong al uitgestoken. Je heb gelijk. Plankies dicht, niemand er meer door! Oh enne op die ene fotoo heb je mooie ooge moest ik van Frau zeggen. Zelf geef ik je een lief kopje en haaring in sjelei. Het is van mij, Minnie.

 12. Lieve Mamsie Tante Loesje ons vjouwtje sjoksse van uwse foto. Se segge Loesje is een dame! Maar se hebsse ook gelees en toen hebben we allemaal onsse tong uitgestoken uisse protest. Hier segge we het moesse klaar sjijn. We hebben brief gestuurd naar se Regenboog dat we nu klaar zijn met de sterren.

Reacties zijn welkom