Tag Archives: loesje

Loesje vertelt ofer mij week

week

Vandaag wil ik u fertelle ofer mij week. Meestal maak ik mij letters ofer mij onnerwerp. Maar soms liggie op jou denkpaal en jou makkareele ligge zwaar in jou buik. Dan hebbie eefe geen onnerwerp. Dan bennie blij dattie al jou energie kan gebruike foor jou makkareele. En jij wil jou folgende dag wel uit jou denkpaal kunne koome foor jou onbijt.

Erfaring

weekMij vrouw zeg Loes misschien kan jij iets fertelle ofer jou sneeew-erfaring? Mij sneeew-erfaring? Dan ben ik zo klaar van mij eigen. Ik vin er niks aan! Mij vrouw heb geprobeer om mij eigen te ferleide dat ik op mij balkon zou gaan kijke. Zij heb mij balkondeur oope gezet en zij zeg lieve woordjes. Toen ben ik wel naar mij drempel geloope en ik heb mij kop foorsichtig naar buite gestooke. Jij weet nie wat jij zie, het doe zeer aan jou oog. Mij heele balkon was anders. Toen ben ik hard naar binnen geloope, mij vrouw zeg dat ik dee renne. Assie seeniejorpoes ben moet jij jou eigen niemeer op jou gladde eis begeefe. Dan willie vaste grond onder jou poote. En jij wil zoomer en dat jou zon schein. Toen heb ik op mij denkpaal, achter mij raam naar mij weereld zitte kijke. Jou weereld is wit, wat moetie ermee? Mij poote befriese al assie eraan denk…

Mij Sjaan

weekToen zei mij vrouw dattie met mij eigen wilde praate. En zij had ze traan in ze oog. Dan foel jij in jou buik jou makkareele fersuure. Mij vrouw zeg Loes jou dinnetje Chanel is ziek. Zij foel ze eigen nie fijn in ze lijf. Dan schrik jij wel. Sjaan is mij peetpoes want zij woon bij mij peettantes. Dan bennie peetpoes. Van mij eigen ben ik mantelpoes maar ik woon nie bij mij mantel. Soms is dat zo en kannie jou naam nie ferklaare. Maar daar ga het nu nie ofer want het ga ofer Sjaan. Zij is mij peetpoes zolang ik van mij leefe bij mij vrouw woon. En mij peettantes zijn mij belangrijke tantes. Zij breng alteit lekkere snek mee foor mij buik. Jij kan er jou hesses ofer breeke maar jij kan alleen maar hoope dat Sjaan beeter wor. Lieve Sjaan, jij ben in mij hart. En mij peettantes krijg mij sterkzijn kopjes.

Faaletijn

Dan denkie dattie alles heb gehad. Fraag jou vrouw inees, Loes wat ga jij doen met jou Faaletijn? Jij schrik want soms hoef jou vrouw nie alles te weete. Als poes mag jij ook jou gehijm, hebbe. Toen heb ik mij oog dicht gehouwe want soms moet jij inees denke in jou kop. U weet van mij eigen ben ik poes van liefde en ik ben ook roomanties. Dan ferwacht iedereen dattie met jou doos visbonsbons op jou balkon ga zitte. Ferwachte is moeiluk want jij kan het nie alteit waarmaake. En u weet van mij eigen ben ik alteit eerluk. Mij Bert weekmag mij visbonsbons nie hebbe weeges ze gefoelige maag. Dan hebbie geen reede om jou bonsbons nie selluf op te eete. Van mij eigen mag ik alles hebbe, alleen mij dokter denk daar anders ofer! Toch vin ik wel assie Faaletijn heb kan jij geen reekening houwe met jou dokter. Assie alteit maar aan jou dokter denk sterf jou gedachte aan jou Faaletijn in ze eigen schoonheid. Dat moetie nie wille.

 

Onse eigen gehijm

Nu heb mij Bert en mij eigen onse eigen gehijm van onse ferrassing. Daar ga ik van mij eigen niks ofer fertelle want wij heb het Faaletijn beloof. Maar assie iets mooi foor u hart wil meemaake, kom u dan op onse Faaletijndag om elluf uur ’s morgens naar mij Bert ze website of mij eigen Feesboek. Dan kom alles goed en u hart ga spinne. Van mij eigen vin ik het ook spannend want als ik aan mij Bert denk klop mij hart mij ferstand foorbij…

Loesje

Loesje vertelt over eensaam zijn

eenzaam

In mij wiekent lag ik op mij denkpaal want assie wiekent heb dan is slaape belangrijk. Jij kan nie alteit alleen maar denke, soms moetie rielekse. Ook in jou kop, dattie fris blijf.

Mij vrouw was alleen in mij huis, dan heb ik wel meer rust. Jij foel jou leefe is rustig, stil. Van mij eigen houw ik van mij stilte, dattie foel jij ben alleen met jou eigen. Mij vrouw zeg Loes jij ben een gelukkige poes. Jij kan alleen zijn met jou eigen en jij heb nie zofeel noodig. Maar heel veel mense heb het nu moeiluk. Door mevrouw Coorona zijn veel mense alleen en zij foel ze eigen nie gelukkig. Zij kan nerreges naar toe en er kom niemand meer in ze huis. Assie zoies hoor dan weet jij, jou rust is foorbij. Mevrouw Coorona heb nog nooit foor geselligheid gezorreg. Mij erfaring is, zij steek ze neus oferal in, maar zij breng nooit saardiene of makkareele mee. Misschien eet zij in Sjienaa wel geen saardiene?

Ons leefe

eenzaamIn mij kop was mij rust foorbij. Jij denk toch aan wat jou vrouw jou eigen net heb fertel. Van die mense en dattie allemaal alleen zijn. Assie feel alleen ben kan jij eensaam worre. Dat moetie nie wille maar jij heb er niks ofer te zegge. Jij ga bijna denke dat mevrouw Coorona ze eigen oferal mee bemoei. Hebbie niks beeter te doen? Zij heb onse leefe ferstoor zeg mij vrouw en zij ga maar nie weg.
En eensaam zijn is moeiluk. Dan bennie zofeel alleen dattie er niks meer aan vin. Soms wil jij gewoon dat iemand jou hoor, ook al is jou geluid zacht. Dan kan jij ferdrietig worre en jij krijg moeilukke gefoeles. Dattie bijfoorbeeld geen zin meer heb in jou leefe of in jou saardiene. Jij moet er toch nie aan denke dattie geen zin meer heb in jou saardiene? Selluf heb ik alteit zin in mij saardiene. Mij vrouw zeg, Loes er zijn ook mense die nu alteit zin hebbe in saardiene maar zij zijn toch heel erg ferdrietig. Jij weet soms nie wat jij hoor. Eensaam zijn doe gekke dinge met jou kop assie nie uitkijk. Jij foel het sellufs in jou buik. Jou buik zit fol met eensaame saardiene. Daar kan jij nie van geniete.

Geniete

Selluf vin ik geniete belangrijk. Assie niemeer kan geniete kan jou dag lang duure. Assie eensaam ben duur jou dag ook lang. Jij kijk naar jou klok maar jij zie geen ferschil. Assie geen ferschil zie weet jij niet wanneer jij moet leefe. Dan kan jij in jou mand of in jou groote bed blijfe ligge. Jij wacht op geluk maar jij kan het nie vinde. Soms foel ik mij eigen ook eensaam. Bijfoorbeeld als mij vrouw lang wegblijf.
Mij vrouw zeg Loes assie echt eensaam ben dan zie jij misschien wel weeke niemand. Selluf heb ik geen ferstand van weeke maar het foel nie fijn. Assie weeke niemand zie krijg jou buik feel honger en jou hart krijg ferdriet. En jij kan nie in jou groote bed blijfe ligge, dat moetie nie wille. Jij zou graag saame wille zijn. Dattie iemand zie en dat jij niemeer alleen ben. Mij vriend Bolle heb het zofeel gezeg, saame is het mooiste woord. Maar soms kan jij nie saame zijn. Dan sta jou weereld stil op ze eigen plaats.

Saame

Saame is zo een belangrijk woord van ze eigen. Assie het nie kan zijn wil jij het toch graag foele. Assie het moeiluk heb kan saame helpe. Soms kan jij saame zorge foor elkaar. Dattie aan elkaar denk en dattie elkaar nie fergeet. Assie niemand kan zien kan jij misschien iemand hoore op jou teelefoon. Of jij kan naar iemand zwaaie op jou aaipet. Misschien ben eenzaamjij alleen of bennie kwesbaar. Dan kan jou hart blij worre assie post krijg van jou vriendjes. Maar misschien bennie al seeniejor en woon jij met jou eigen. Dan hebbie geen vrouw die foor jou eigen zorg. Dan bennie af-han-ke-luk. Dan kan jij saardiene brenge en het mag ook paaling zijn.
Mij vrouw zeg bloeme, Loes. Bloeme maak gelukkig in jou hart. Van mij eigen heb ik geen erfaring met bloeme, mij visboer ferkoop geen bloeme. Dan kan jij ze nie eete. Mij vrouw zeg, Loes bloeme kan jij nie eete maar het kan wel helpe foor een fijn gefoel in jou hart. Mij meening is, het maak nie uit offie paaling of bloeme geef. Jou gebaar is belangrijk. Dattie een ander zie assie alleen is en het moeluk heb. Jou kleine gebaar kan zofeel geluk geefe. Daar denk ik van mij eigen ofer na op mij denkpaal en ik wilde het graag aan u fertelle. Want saame kan jij eensaam zijn ferslaan en dat is belangrijk,

Loesje

Loesje vertelt ofer assie jou eigen klok heb…

klokin mij wiekent lag ik op mij denkpaal want u weet, mij denkpaal is mij faavooriet. Jij heb bijna geen errug in jou wiekent assie zo een fijne denkpaal heb.

Droome

Mij vrouw was druk, dan weet jij jou beste takketiek is dattie nie zofeel beweeg. Dattie jou eigen ontspan en jou vrouw ze ding laat doen. Ik zeg u eerluk, van mij eigen moei ik mij nooit met mij vrouw ze gerommel. Zij heb ook ze preifussie vin ik van mij eigen. Soms loop ik wel ofer mij vrouw ze tikbord als ik mij aandach wil. En soms ga ik op mij vrouw ze tikbord zitte assie heel feel met ze eigen beezig is.
Maar meestal ben ik in mij eigen weereld en droom ik van mij Bert. Assie goed wil droome hebbie daar jou tijd foor noodig. Jij heb er niks aan assie net met jou verkering jou garnaaale wil eete en jou tijd is foorbij. Dan hebbie jou nachmerrie en dat moetie nie wille.

Afondklok

Maar deze keer was mij vrouw druk met ze eigen rommel, jij snap er soms niks van wattie allemaal sjouw. Zij zeg Loes ben maar blij dattie jou eigen tonijn nie hoef te ferdiene! Er is een afondklok en jij mag jou straat nie op! Toen heb ik wel eeve mij tjek gedaan of mij vrouw wel goed was in ze kop. Van mij eigen ga ik nooit mij straat op. Assie mij een beetje klokken dan weet u, Loes is ze heele leefe al binnepoes. Zij kom nie ferder dan ze balkon. En ik heb ook mij eigen klok en die heb niks met mij vrouw ze afond te maake. Waar heb zij het ofer?
Mij vrouw zeg Loes het is innewikkelt maar ik heb geen geheime foor jou. Alle mense heb nu ze afondklok en dan moetie binne blijfe als jou klok neege uur sla. Jij weet nie wat jij hoor. Al sla mij klok fijfetwintig uur, van mij eigen ga ik nerreges heen. Wie ferzin zoies? Ik vinnut moeiluk, het zijn mensedinge van mij vrouw. Als poes hebbie daar niks mee te maake. Maar jij foel wel, jou vrouw heb het moeiluk. Zij zeg Loes jij wil jou tonijn, dan moet ik toch naar buite mooge, de straat op. Toen heb ze papiere gepak en wij kreeg heel veel knuffels. En ik kreeg ook mij saardiene want mij vrouw ga nooit mij deur uit zonder dattie ons eete geef. Zo is mij vrouw wel, daar kan jij mij klok op gelijk zette.

Denke

klokToen heb ik in mij nacht ligge denke, want jij ben toch van jou slag. Mij vrouw was mij tonijn ferdiene, u weet dan zorreg ik foor mij broer Oopa Floris. Maar hij snap er nog minder van weeges ze deemenzie. Maar jij fraag jou eigen wel af, wie begrijp zoies? Van mij eigen foel ik wel mij vrouw vinnut moeiluk. Als poes hebbie daar jou zorreg ofer. Ferder kan jij nie meer doen dan slaape en wachte tot jou vrouw er weer is. Toen ben ik wel eeve foor mij raam gaan zitte, dattie zeeker weet dat jou vrouw jou huis wel kan vinde. Jij foel aan jou buik, het is jou tijd.
Als poes hebbie geen klok noodig want jij heb jou instink. Mij buik heb ze beste instink van mij Feesboek want mij buik heb alteit honger. Dan hebbie jou beste klok. Dan wil jij dat jou vrouw snel thuiskom. Dattie weer veilig in jou huis is en dat jij jou onbijt krijg. Misschien kan wij dan saame naar mij eigen klok kijke? Selluf heb ik er niks mee. Mij klok hang al jaare aan mij muur, ook assie afond heb. Mij vrouw is er wel gek op, zij zeg Loes jij ben altijd bij jou tijd! Daar heb ze natuurlijk wel ze punt, soms zeg mij vrouw heele wijse dinge.

Foele

klokNa mij onbijt heb mij vrouw mij op ze schoot geroepe. Ik zeg u eerluk, van mij eigen lag ik net in mij uitbuikmoodus en als poes wil jij ook jou preifussie. Maar assie al zofeel tijd saamewoon weet jij wanneer jij jou vrouw kan negeere en wanneer jij denk beeter van nie. Mij vrouw zeg Loes het is moeiluk in de weereld door mevrouw Coorona.
Ik zeg u eerluk, mij bek fiel oope van mij ferbaazing. Lig mevrouw Coorona nou nog stees op ze loer? Mij vrouw fertel heel feel moeilukke woorde die ik als poes nie begrijp. Ofer golfe, intense ker, afondklokke en dat iedereen boos is en gefaarlukke dinge doe op straat. Jij weet nie wat jij hoor van jou vrouw. Maar als poes kan jij misschien ze woorde nie begrijpe, jij kan jou vrouw ze woorde wel foele. Dat is belangrijk want dan kan jij toch iets doen. Toen heb ik mij uitbuiksessie op mij vrouw ze schoot gedaan en ik heb mij kopjes gegeefe. Mij vrouw gaf mij zachte aaie en ik was stil.

Ze hart

Soms moet jij eeve stil zijn. Assie zofeel moeilukke emoozie foel van de weereld om jou vrouw heen, dan hebbie geen meeoow. Jij fraag jou eigen af wie ferzin zoies? Toen ben ik foor mij eigen klok gaan zitte. Mij vrouw keek in mij oog want zij snap mij. Zij weet mij klok loop altijd. Van foor naar achter en van fijf naar ses. En zij weet ook, mij klok loop met mij soomertijd en in mij winterkou. Maar aan mij afondklok doe ik nie want liefde loop altijd. En het loop van mij eigen klok naar mij vrouw ze hart…

Loesje

Loesje vertelt over assie mentaal ben…

mentaal

Deze week wil ik met u praate ofer mij mentaal. Misschien denk u nu, heb Loes ze niewe taal? Loes praat toch alteit in ze eigen taal? Daar heb u wel u punt. Van mij eigen ken ik maar één taal en het is mij eigen taal.

Denkpaal

Maar mij vrouw zeg Loes jij heb ook jou mentaal. Het heb te maake met jou denke en jou mentaalfoele. Dan ben jij wel eeve stil van jou eigen. U weet als ik stil ben van mij eigen lig ik op mij denkpaal. Daar doe ik denke en foele want jij moet het erges doen. Soms doe ik ook uitbuike maar mij vrouw zeg, uitbuike heb niks met mij mentaal te maake. Selluf denk ik daar anders ofer want mij uitbuik heb ook ze gefoel. Mij denkpaal heb feel erfaring met mij eigen.
Misschien kan jij zegge, Loes doe ze mentaal op ze denkpaal. Maar mij vrouw zeg Loes jij moet wel bij jou les blijfe. Mentaal is belangrijk en soms moet jij erofer praate saame. Dan weet jij meteen hoe laat jij leef en dattie beeter af ben achter jou bank. Mij vrouw zeg Loes jij trek jou eigen meer trug en soms willie nie naar beneede koome. Ik maak mij eigen zorge. Ga alles wel goed met jou eigen?

Aa-bonne-ment

Daar zit jij dan met jou brok in jou keel op jou denkpaal. En het was nie mij tonijn of mij zallumbrok, het was mij eigen brok. Jij foel emoozie en jij weet, jou vrouw ken jou eigen zo goed. Zij heb meteen door assie jou eigen nie heelemaal gelukkig foel. Toen ben ik op mij mentaaldenkpaal blijfe ligge. Mij vrouw heb mij knuffels gegeefe en zij zeg lieve woordjes.
Zij zeg Loes jij heb zo een moeilukke tijd achter jou rug. In jou ouwe jaar hebbie zofeel keer naar jou dokter gemoete. Ik zeg u eerluk. In mij ouwe jaar heb ik mij ree-kor gebrooke. Assie tien keer naar jou dokter ga hebbie wel jou aa-bonne-ment ferdien. En ik kreeg ook seefe keer mij antibiootie. Assie nie uitkijk van jou eigen, fraag jou dokter jou offie nie wil blijfe woone. Dan kan jij beeter maar niemeer mee gaan. En het is mij schrik van mij hart. Dattie bang ben dattie weer mee moet. Jij weet nooit wat jou eigen dan weer boofe jou kop hang. Daarom loop ik vlug naar boofe als mij vrouw opsta. En als ik boofe ben kom ik nie zomaar naar beneede. Mij vrouw roep mij eigen wel en zij probeer mij eigen te ferleide met lieve woordjes. Maar assie mij eigen een beetje ken dan weet u, Loes is nie gek van ze ferstand. Straks pakkie mij eigen weer op en moet ik mee. Ik vin er niks aan. Mij dokter mag ze aa-bonne-ment houwe.

Jou emoozie

Niemand fraag ze eigen af wattie foel assie poes ben of jij ben kater en jij moet inees mee. En jij weet nie waar jij naar toe ga? En offie nog wel trug kom en of jou garnaaale dan nog fers zijn? Maar assie poes ben of jij ben kater hebbie ook jou gefoel. En soms bennie gewoon bang en hebbie angst foor dinge om jou heen. Dan ga jij jou eigen trug trekke of jij ga jou eigen ferstoppe. Jij foel jou eigen nie veilig want misschien moet jij weer mee, ook al loop jou vrouw te zinge of zij doe ze eigen ding. Jij ben op jou hoedje!
U weet van mij eigen heb ik zofeel erfaring met mij hoedjes. Jij kan er jou sjoow van geefe.
Mij vrouw zeg Loes ik snap jou. Jij ben al zo vaak uit jou fertrouwde omgeefing weg gehaald. Jij ben jou fertrouwe ferloore. Jij heb tijd noodig. Dattie rust krijg en nie naar jou dokter hoef. Toen foelde ik weer mij brok in mij keel. Jou vrouw zeg jou waarheid en dattie jou begrijp. Toen ben ik zachjes mij kopjes gaan geefe want jij moet erges heen met jou brok. Mij vrouw had ook ze traan in ze oog en jij foel. Jij ben saame mentaal. Jij begrijp elkaar en jij mag jou emoozie foele. Jij ben toch veilig want jou vrouw foel het ook. Soms is jou mentaal moeilukker als jou gezond. Jij gooi jou snot makkelukker op jou taafel dan jou traan. So is het wel van ze eigen.

mentaalAandach hierfoor

Misschien fraag u ze eigen nu af, waarom schrijf Loes ofer ze mentaal? Jij kan ook ofer leuke dinge jou verhaal maake. Maar van mij eigen wil ik graag mij aandach hierfoor fraage. Want het is belangrijk dattie ze eigen ree-aa-lie-zeer, u poes of u kater heb ook ze mentaal. Dattie ze eigen trug trek om dattie iets nie fijn vin van ze eigen. Dattie nie ze eigen is zeg maar.
Assie zoies merrek dan moet jij saame praate en jij moet elkaar begrijpe. En knuffels geefe en zorge dattie weer veilig ben bij elkaar. Selluf vin ik ferse garnaaale ook belangrijk en mij tonijn in sjelei. Maar ik zeg u eerluk, dat is mij persoonluk. Misschien heb u poes of u kater liever zallum of paaling. Kibbeldinge zou ik in deze sietuuwaazie nie adfiseere. Belangrijk is dattie elkaar foel en begrijp. Dattie weer rust krijg in jou hart en in jou kop. Dan kan jou mentaal weer gaan slaape en wor jou geluk weer wakker.
Dat is mij erfaring,

Loesje

Dorus: Mij gwote mamsieinnefjoew

mamsie

Hajooooo iedeween. Hette is weer dd. Dorusdinsedag. Maar wel niewe steil. Ikke mag gaan innefjoewe, en gewoof me… IEDEWEEN komp aan de beurt. Offe nau bekent ben of nie.

Mij slagoffers

Offe uwes nu een mjauwer ben of een toktok offe een woefer, eens wor uwes mij follegenne sjagoffer hihihi. Ikke stel mij sjagoffers de fjaage die uwes altijt al wau weten!! Datte uwes denk ooooooh sjit dat so?
Mij eerse onnefjaagingsjagoffers sijn me mamsie, me Oopa en me tante Sus.

Mamsiefjaage

Waar ben uwes geboort?
Mamsie weet nie waar mamsie geboort is. Mij vrouw zeg dattie mij eigen gefonde heb in ze asiel in Breedaa, maar selluf weet ik nie hoefeel kieloomeeter Breedaa is.

Ben uwes altijt mamsie gewees?
Mamsie was froeger kitten en zij is ook puuberpoes gewees zeg mij vrouw. Mamsie dach nooit aan kittes. Toen kwam mij Bert in mij leefe, jij ga toch naadenke. En toen zag Mamsie mij Milaameisje en zij foelde foor ze eerse keer Mammavoelens. Dattie wil bescherme en jij foel het in jou buik. Toen heb ik mij eerse Mamma erfaring gehad foor mij eigen.(oooooh wat mooiiiii)

Hoe heete uwes fjoeger?
Jij wil het nie weete(jewelll, anners fjoeg ik hut tog nie). Toen mij vrouw mij eigen vond heb ik nog mij annere naam gehad. En het was Rocky (hihihi pjoest). Maar bij mij vrouw ben ik Loesje geworre. MammaLoesje foor jou mij jonge. (ja mamsie)

Hoelang heppuwes al furkeer?
Op 3 juni heb Mamsie saame met ze oom Bert ze verkeringdag. Deze jaar fijf jaar ❤❤❤❤❤

Wat isse uwes liefelingseete en hoe maak je dat?
Tonijn, saardiene, makkareele, garnaaale met of zonner ze sjelei, zallum, kibbelding, kaabeljouw, wallievis, haaring, wittevis, sgar, en mij visboer maak het. Of meneer AppieHijn. Mamsie houw ook van kip, kaalekoen, swein, rint en ze heb nog liefer kouwstiks en sneks. Mamsie lus ook fanieljefla maar mij vrouw zeg Loes jij moet russig aan doen…(nauwja!!! Sjofeel isse het tog nie)

Wat lus uwes niet?
Bijna al mij nierdiejeet en mij geemies eete. Mamsie weiger geemies te worre.

Wat isse uwes hobbie en hoefeel tijt besteet uwes daaraan?
Mamsie ze hobbie is slaape, mij vrouw zeg fijfetwintig uur van mamsie ze dag. Mamsie doe feel denke en foele ze heele dag. Mamsie maak ze eigen ferhaale. Maar mij groose passie is mij eete.

Doet uwes aan sport?
Sport 🙀🙀🙀 Mamsie geef er niks om… (mammieeee… sporte is juis goet foor uwes plupperpuik)

Wat haat uwes en waarom?
mamsieMamsie vin haat zo een moeilukke woord mij jonge. Mamsie schrik erfan… Haat breng niemand iets goed van ze eigen. Haat breng ruusie en daar houw jou mamsie heelemaal nie van, dattie iemand pijn doe. Dat moetie nie wille.Verder vin mamsie het nie fijn assie poink op mij plubberbuik(WAT?!?). Mamsie ze buik is ze leefeswerk.Mamsie vin sport nie leuk en assie feel moet beweegeMamsie vin antibiootie fies…Mamsie vin naar ze dokter moete zofeel ferschrikkeluk. Maar haat, mamsie wil nooit geen haat in ze leefe. Jij kan alteit dinge uitpraate mij jonge. Dat moetie nog leere.

Wat isse het eerse wat uwes doet asse uwes wakker wor?
Mamsie rek ze eigen uit, zij doe gaaape en dan ga mamsie naar ze bak. Daarna krijg Mamsie ze onbijt.

Wat is hut mees belangerijkse foor uwes?
Mij Bert, mij Doorie, mij vrouw, mij vriendjes, mij eete, en dattie lief ben foor elkaar. (ooooh)

Eet uwes nog een smekdonnaltsburger?
Assie die kom brenge wel mij beebie. Doe maar met mij sjelei alstoeblief.

Fin uwes het weuk om eens per jaar met mij op faakansie te gaan?
Mamsie ga nie graag van ze huis weg, daar moet ik eerluk ofer zijn. Dattie ze Bert nie kan zien en jou leefe is anners. Maar Mamsie wil ze jonge goed opfoede en dattie ies leer. Anners weet jij nie wat erfan jou jeug van teegeswoordig terecht kom. En wij heb saame ook feel plesier assie mij garnaaale pel(mahammm dat isse kittearbeit).

Waarom kwijg ik geen sakgelt? Ikke hep daar reg op hoor!!
Mamsie heb jou met sinnerklaas nog jou sakgeld gegeefe. Mamsie heb gezeg, assie ze groote preis win met ze ouwejaar, krijg mij beebie nog meer sakgeld. Mamsie heb niks gewonne… (nauja!!!)

Oopafjaagen

Hoe auwt benne uwes?
Haai kerel! Hier Oopa Floris. Wat vraag je? Hoe oud Oopa is? Keigaaf…Ooh mijn vrouw roept 18 en bijna een half jaar. Klinkt vetgaaf!

Eet mamsie wel eens uwes eete op?
Haai kerel! Mijn eten? Oopa lust alles, bijna alles zegt mijn vrouw. Jouw mamsiedinges is gek op eten jongen, ook mijn eten 😹😹😹Maar eh, zij mag best een hap van mijn eten hebben. Dan neem ik haar eten. Keigaaf toch…

Weet uwes dat ikke fan uwes hauw?
Haai kerel! Jongen Oopa heeft nu tranen in zijn ogen maar ik ben vergeten waarom….Oooh ja, hauwe van…Nie verder vertellen jongen, Oopa is keigek op jou.Haai allemaal, ik ben Oopa Floris (mij Oopaaaaa)

Tante zusfjaagen

Hoelang hep uwes al wat met Binkie?
Mjaaaauwie Dorus mijn favoriete neefje. Tante Zus heeft al drie jaar verkering met Binkie. Stoer hè. Hij is mijn held.

Fin uwes hem seksie met ze trui?
Hihi superseksie…. Mjaaauwiewaaauwie!

mamsieWanneer gaan we weer een keer uit? Mag ik dan weer wat djinken?
HihihiNatuurlijk mag jij drinke maar niet verder vertellen. We plunderen gewoon de hele koelkast en als het kattenkafee weer open is gaan we suipe Doorie. Hihi, niemand die het weet, toch?? Mjaaaauwie lekker suipe…(aween nie teege mammie segge he?)

-Gaan we dan ook belletje trekken? Mjaaaauwie gaaf belletje trekken. Klimt tante Zus in jouw nek Dorus en dan rekke en strekke zou jouw mamsie zeggen… En gaan we ook scheuren in jouw flauwerpauwerauwtoo(hihihi keihart), Mjaaaauwie ik kom niemeer bij…..

Heppuwes wel eens kindjes kjeeg?
Hihihi, Mjaaaauwie kindjes…Voor zover ik weet niet, maar tante Zus zit altijd vol verrassingen. Lijkt me wel stoer van die kleine wildebrassen 😹😹😹

Ditte was me eerse innefjoew. Ikke hoop dat uwes er fan genoote hep.

Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes

Toedeledokie